Czasownik modalny “müssen“

Czasownik modalny ”müssen“- czasnaniemiecki.pl

Czasownik modalny ”müssen” oznacza ”musieć”. Odmienia się nieregularnie tylko w liczbie pojedynczej, podobnie jak pozostałe niemieckie czasowniki modalne mögen“, “können“, “dürfen“, “sollen“, “wollen“.

 • Du musst regelmäßig trainieren. – Musisz regularnie trenować.
 • Du musst dir ein Ziel setzen. – Musisz wyznaczyć sobie cel.

Jak widzisz, przegłos (Umlaut) zniknął. Występuje on bowiem tylko w bezokoliczniku “müssen“ oraz odmianie tego czasownika modalnego w liczbie mnogiej.

Zwróć jeszcze uwagę na końcówkę czasownika. W formie Du musst pojawia się końcówka -t zamiast -st. Dlaczego? Po prostu dlatego, aby łatwiej wymówić tą formę.

Gdybyśmy dodali tradycyjną końcówkę typową dla drugiej osoby liczby pojedynczej (-st), znalazłyby się obok siebie trzy litery ”sss”. Spróbuj wymówić Du musst z końcówką -st (Du muss-st). Łatwo nie było 🙂 Zdecydowanie prościej jest zamienić końcówkę -st na -t i wymówić Du muss-t bez połamania sobie języka.

Czasownik modalny ”müssen“ – Odmiana w liczbie mnogiej

Niemiecki czasownik modalny ”müssen” odmienia się w liczbie mnogiej regularnie. Do tematu czasownika MÜSS- dodajemy końcówki typowe dla odmiany czasowników niemieckich w liczbie mnogiej.

 • Wir + temat czasownika + końcówka -EN
 • Ihr + temat czasownika + końcówka -T
 • Sie, sie + temat czasownika + końcówka -EN

Odmiana czasownika ”müssen” w liczbie mnogiej – Przykładowe zdania

Wir müssen mindestens drei mal pro Woche laufen. – Musimy biegać przynajmniej trzy razy w tygodniu.

Ihr müsst euch nach jedem Training dehnen. – Musicie się rozciągać po treningu.

Sie müssen sich gesund ernähren. – Musi się pani (pan) zdrowo odżywiać.

Sie müssen die Streckenlänge nach und nach steigern. – One (Oni) muszą stopniowo zwiększać dystans.

Czasownik modalny ”müssen” – Odmiana w liczbie mnogiej – czasnaniemiecki.pl

Tak na marginesie: Chcesz przygotować się do półmaratonu i nie złapać kontuzji? Zastosuj powyższe rady:) Uczysz się języka niemieckiego i lubisz biegać? Czytaj porady i plany treningowe po niemiecku, na przykład na fitforrun.de

Wracając do tematu dzisiejszego wpisu: Zauważ, że w każdym z powyższych zdań temat czasownika nie uległ zmianie. Przegłos jest w każdej osobie liczby mnogiej. Znika on tylko w odmianie w liczbie pojedynczej.

Ponadto, w każdym zdaniu bezokolicznik znajduje się na końcu zdania. Ta zasada dotyczy wszystkich niemieckich czasowników modalnych występujących w zdaniu z innym czasownikiem.

Zdania z niemieckim czasownikiem modalnym – BEZOKOLICZNIK ZAWSZE NA KOŃCU ZDANIA

Czasowniki modalne łączą się zazwyczaj z innym czasownikiem głównym. Wyrażają one subiektywny stosunek mówiącego do treści wypowiadanego zdania: muszę iść, chcę pojechać, mogę zrozumieć.

Miejsce czasownika głównego w niemieckich zdaniach z czasownikiem modalnym jest zawsze na końcu zdania. W języku polskim natomiast czasownik główny występuje w zdaniu obok czasownika modalnego.

Porównaj poniższe zdania:

Wir müssen regelmäßig laufen.Musimy biegać regularnie.

Ihr müsst nach einem Trainingsplan trainieren.Musicie trenować wg planu treningowego.

Sie müssen sich vor dem Joggen aufwärmen. Musi pani (pan) zrobić rozgrzewkę przed joggingiem.

Czasownik modalny ”müssen“ – Odmiana w liczbie pojedynczej

Najważniejszą cechą odmiany niemieckich czasowników modalnych jest brak końcówek w pierwszej i trzeciej osobie liczby pojedynczej. Ich forma to sam temat, bez dodatkowych końcówek.

Czasowniki modalne odmieniają się nieregularnie w liczbie pojedynczej. Zmienia się dodatkowo temat czasownika. Zamiast tematu czasownika w bezokoliczniku MÜSS- występuje temat MUSS-. Jak widzisz zmiana tematu polega tylko na tym, że znika przegłos (Umlaut).

Znasz już formę czasownika modalnego “müssen“ w drugiej osobie liczby pojedynczej podaną na początku dzisiejszego wpisu.

 • Du musst regelmäßig trainieren. – Musisz regularnie trenować.

Krótkie przypomnienie: W drugiej osobie liczby pojedynczej pojawia się w odmianie końcówka -t zamiast -st. Temat czasownika modalnego w liczbie pojedynczej to MUSS-.

Forma pierwszej i trzeciej osoby liczby pojedynczej to sam temat czasownika (MUSS), wiec bardzo łatwo zapamiętasz odmianę czasownika modalnego ”müssen” w liczbie pojedynczej.

Odmiana czasownika ”müssen” w liczbie pojedynczej – Przykładowe zdania

Ich muss meinen Trainingsplan für den Halbmarathon erstellen. – Muszę ułożyć swój plan treningowy do półmaratonu.

Du musst den Lauf in ruhigem Tempo beginnen. – Musisz zacząć bieg w spokojnym tempie.

Er muss Ruhepausen in seinen Trainingsplan einplanen. – On musi zaplanować przerwy w swoim planie treningowym.

Sie muss nach dem Joggen Mineralwasser trinken und Proteine essen. – Ona musi napić się po treningu wody mineralnej i zjeść proteiny.

(Es) Das Joggen muss Spaß machen. – (Ono) Bieganie musi sprawiać przyjemność.

Czasownik ”müssen“ – Odmiana w liczbie pojedynczej – czasnaniemiecki.pl

Ostatnie przykładowe zdanie jest najistotniejsze: Das Joggen muss Spaß machen. Bieganie musi sprawiać przyjemność. Podobnie jest z nauką języka niemieckiego. Również nie może być nudna i monotonna. Czas więc na kilka ćwiczeń.

Czasownik modalny ”müssen“ – Ćwiczenia

Znasz już całą odmianę czasownika modalnego ”müssen”. Jak widzisz, nie jest to trudny czasownik. Jednak teoria to nie wszystko.

Warto sprawdzić w praktyce, czy na pewno bezbłędnie potrafisz tworzyć zdania z tym czasownikiem. Dzisiejszy wpis dotyczy nie tylko odmiany czasownika, ale tematycznie związany jest ze zdrowym bieganiem.

W zdaniach pojawiło się nowe słownictwo, może trochę trudniejsze niż w tradycyjnych podręcznikach, a z pewnością inne. Dlaczego? Głównie dlatego, że jest to prosty do nauczenia i zapamiętania czasownik. Aby nauka była przyjemniejsza trzeba więc urozmaicić słownictwo.

Poniżej nowe słówka i podstawowe zasady zdrowego treningu w skrócie:

 • regelmäßig trainieren – regularnie trenować
 • sich dehnen – rozciągać się
 • die Streckenlänge – dystans
 • nach und nach – stopniowo
 • steigern – zwiększać
 • sich gesund ernähren – zdrowo się odżywiać
 • sich aufwärmen – robić rozgrzewkę
 • einen Trainingsplan erstellen – ułożyć plan treningu
 • Ruhepausen einplanen – zaplanować przerwy w treningu
Zdrowe bieganie – Wyrażenia po niemiecku – czasnaniemiecki.pl

Pozostałe słówka pewnie znasz, więc w poniższych ćwiczeniach ich nie znajdziesz.

Ćwiczenia z czasownikiem modalnym ”müssen“ – Zdania twierdzące

Poniżej proponuję Ci ćwiczenia z czasownikiem modalnym “müssen“ oraz nowym słownictwem.

I. Uzupełnij czasownik modalny “müssen“ w odpowiedniej formie oraz brakujący czasownik główny.

 1. Ich _ _ _ _ regelmäßig _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
 2. Du _ _ _ _ _ dich nach jedem Training _ _ _ _ _ _ .
 3. Er _ _ _ _ sich gesund _ _ _ _ _ _ _ _ .
 4. Sie _ _ _ _ sich vor dem Joggen _ _ _ _ _ _ _ _ _.
 5. Wir _ _ _ _ _ _ die Streckenlänge nach und nach _ _ _ _ _ _ _ _ .
 6. Ihr _ _ _ _ _ einen Trainingsplan für den Halbmarathon _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
 7. Sie _ _ _ _ _ _ Ruhepausen in Ihren Trainingsplan _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
Czasownik modalny ”müssen” – Zadanie 1 – czasnaniemiecki.pl

W dzisiejszym wpisie zachęcam Cię do przygotowania się do półmaratonu. Co prawda, obecnie udział w nim nie będzie możliwy ze względu na obostrzenia związane z pandemią, ale warto zacząć trening już dziś.

Znajdź dowolny plan treningowy, najlepiej w języku niemieckim i odpowiedz na kilka pytań.

Ćwiczenia z czasownikiem modalnym ”müssen“ – Zdania pytające

II. Uzupełnij w zdaniach odpowiedni zaimek osobowy oraz rodzajnik rzeczownika. Dla ułatwienia znajdziesz w nawiasie każdy rzeczownik z rodzajnikiem w mianowniku. W niektórych zdaniach pasuje kilka zaimków.

 1. Wie oft muss _ _ _ vor _ _ _ Halbmarathon trainieren? (der Halbmarathon) – Jak często musi trenować do półmaratonu?
 2. Wann muss _ _ vor dem Halbmarathon e_ _ _ _ Trainingsplan erstellen? (der Trainingsplan / ein) – Kiedy musi ułożyć plan treningowy do półmaratonu?
 3. Wie lange müssen _ _ _ uns nach _ _ _ Training dehnen? (das Training) – Jak długo musimy rozciągać się po treningu?
 4. Warum muss _ _ _ mich vor _ _ _ Marathonlauf gut ernähren? (der Lauf) – Dlaczego muszę się dobrze odżywiać przed półmaratonem?
 5. Aus welchem Grund müssen _ _ _ nach und nach _ _ _ Streckenlänge steigern? (die Streckenlänge) – Z jakiego powodu muszą stopniowo zwiększać dystans?
 6. Müssen _ _ _ an _ _ _ Halbmarathon am 20. August teilnehmen? (der Halbmarathon) – Czy musimy wziąć udział w półmaratonie 20 sierpnia?
 7. Wie viele Ruhepausen müsst _ _ _ in _ _ _ Trainingsplan einplanen? (der Plan) – Ile przerw trzeba uwzględnić w planie treningowym?
Czasownik ”müssen“ – Zadanie 2 – czasnaniemiecki.pl

Podobnie możesz zacząć trenować język niemiecki przed egzaminem językowym. Również musisz systematycznie trenować, powtarzać i utrwalać nowe umiejętności oraz ciągle podnosić swój poziom zgodnie z ułożonym planem.

Czasownik modalny ”müssen“ – Przygotowanie do egzaminu Goethe Zertifikat B1

Jak się przygotować do egzaminu Goethe Zertifikat B1? Odpowiedź znajdziesz w poniższym ćwiczeniu.

III. Uzupełnij zdania czasownikiem modalnym ”müssen“ oraz wybierz właściwy czasownik podany w nawiasie, który pasuje do treści zdania.

Test leksykalno-gramatyczny

 1. Du _ _ _ _ _ vor der Vorbereitung auf die Prüfung Goethe Zertifikat B1 einen Test _ _ _ _ _ _. (besuchen, verstehen, machen) – Musisz wykonać test zanim zaczniesz przygotowywać się do egzaminu Goethe Zertifikat B1.
 2. Ich _ _ _ _ überprüfen, welche grammatischen Fehler ich oft _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .(verursachen, beginnen, wiederholen) – Muszę sprawdzić, jakie błędy gramatyczne często powtarzam.

Podręcznik z ćwiczeniami egzaminacyjnymi

 1. Sie _ _ _ _ sich ein Lehrbuch mit solchen Aufgaben _ _ _ _ _ _ _ _, die sie während der Prüfung zu lösen hat. (schreiben, besorgen, verkaufen) – Musi kupić podręcznik z zadaniami, jakie będzie rozwiązywać na egzaminie.
 2. Das Vorbereiten auf die Prüfung _ _ _ _ mindestens drei Monate _ _ _ _ _ _. (dauern, passieren, finden) – Przygotowywanie się do egzaminu musi trwać przynajmniej trzy miesiące. (Zakładając oczywiście, że znasz język niemiecki na poziomie B1)

Nauka słownictwa i gramatyki

 1. Ihr _ _ _ _ _ euren Wortschatz _ _ _ _ _ _ _ _ _ (besprechen, anfangen, erweitern), den ihr in den Situationen aus dem täglichen Leben verwenden könnt. – Musicie poszerzać słownictwo używane w sytuacjach związanych z życiem codziennym.
 2. Wir _ _ _ _ _ _ die deutsche Grammatik _ _ _ _ (üben, bekommen, machen), vor allem die Nebensätze, das Passiv und den Konjunktiv. – Musimy ćwiczyć gramatykę, przede wszystkim zdania podrzędnie złożone, stronę bierną oraz tryb przypuszczający.

Ćwiczenia w mówieniu

 1. Sie _ _ _ _ _ _ einen Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin _ _ _ _ _ _ (finden, kaufen, verbringen), mit dem oder mit der Sie die Dialoge üben könnten. – Musi pani znaleźć partnera lub partnerkę, z którą będzie pani mogła ćwiczyć dialogi.

W dniu egzaminu

 1. Du _ _ _ _ _ am Tag der Prüfung gut ausgeschlafen und erholt _ _ _ _ (haben, sein, bleiben). – W dniu egzaminu musisz być wyspana (/y) i wypoczęta (/y).
Czasownik modalny ”müssen“ – Zadanie 3 – Jak przygotować się do egzaminu Goethe Zertifikat B1

Czasownik ”müssen“ oznacza przymus. W związku z tym często zniechęca do podjęcia wyzwania. Zdecydowanie lepiej jest zastąpić go czasownikiem “können”, czyli ”móc”. Wówczas mówisz, że to Twoja decyzja i nikt Cię nie zmusza do wysiłku związanego z przygotowaniem się do półmaratonu czy egzaminu językowego.

Spróbuj zamienić w każdym z powyższych zdań czasownik ”musieć” innym niemieckim czasownikiem modalnym, na przykład ”móc”. Zobaczysz, że wówczas zdecydowanie chętniej podejmiesz wyzwanie.

Życzę Ci przyjemnej nauki języka niemieckiego oraz powodzenia na egzaminie.

Pozdrawiam i życzę Ci wspaniałego dnia.

Dorota

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*