Czasowniki rozdzielnie złożone – Trennbare Verben

Czasowniki rozdzielnie złożone - Trennbare Verben - czasnaniemiecki.pl
Czasowniki rozdzielnie złożone – Trennbare Verben – czasnaniemiecki.pl

Czasowniki rozdzielnie złożone – Trennbare Verben to czasowniki, które składają się z przedrostka oraz czasownika głównego. Poznasz kilka z nich czytając dzisiejszy wpis. Dodatkowo dowiesz się, jak szybko i skutecznie możesz zrzucić parę kilo (“Ich nehme nach Weihnachten ab.”).

Czasowniki rozdzielnie złożone – Trennbare Verben – SPIS TREŚCI

Przedrostki czasowników rozdzielnie złożonych

Przedrostki czasowników rozdzielnie złożonych są najczęściej przyimkami, na przykład ab, an, aus, ein, zu lub też innymi wyrazami mającymi samodzielne znaczenie, na przykład los, heraus, weg, zurück.

Poniżej znajduje się lista czasowników złożonych związanych z odchudzaniem, ponieważ przykładowy tekst w dzisiejszym wpisie Ich nehme nach Weihnachten ab oparty jest na poradach dietetyka dla osób odchudzających się.

W nawiasie obok czasowników nieregularnych podane są następujące formy: trzecia osoba liczby pojedynczej, forma czasu przeszłego Imperfekt, Partizip II jak również czasownik posiłkowy haben lub sein z którym tworzy Perfekt dany czasownik)

Przykłady czasowników rozdzielnie złożonych:

 • abbauen – zredukować, zmniejszyć
 • abnehmen (nimmt … ab, nahm … ab, abgenommen, haben) – schudnąć
 • anregen – pobudzić
 • ausfüllen – wypełnić
 • ausreichen – wystarczyć
 • einbauen – wkomponować, dołączyć
 • einsparen – zaoszczędzić, oszczędzić, zmniejszyć ilość
 • einschränken – ograniczyć
 • loswerden (wird … los, wurde … los, losgeworden, sein) – pozbyć się
 • herauskommen (kam … raus, herausgekommen, sein) – wyjść z
 • zunehmen (nimmt … zu, nahm … zu, zugenommen, haben) – przytyć

Czasowniki modalne z czasownikami złożonymi

W zdaniach z czasownikami modalnymi (dürfen, können, müssen, sollen, wollen/mögen) czasowniki złożone znajdują się na końcu zdania w nieodmienionej formie (bezokolicznik – Infinitiv).

Przykłady zdań z czasownikami modalnymi:

 • Du darfst nur 10 Kilo pro Woche abnehmen. – Możesz schudnąć tylko 10 kg tygodniowo.
 • Sie sollen Kohlenhydrate einschränken. – Powinna pani ograniczyć węglowodany.
 • Er will das Körperfett abbauen. – On chce zredukować tkankę tłuszczową.

Jak widzisz w powyższych zdaniach przedrostki wszystkich czasowników rozdzielnie złożonych nie zostały oddzielone od czasownika głównego, co stanowi wyjątek w języku niemieckim, ponieważ jak sama nazwa wskazuje są one rozdzielnie złożone. Oznacza to, że przedrostek powinien zostać rozdzielony z czasownikiem głównym. Nie dotyczy to jednak zdań z czasownikami modalnymi.

Zdania poboczne w czasie teraźniejszym

W zdaniach pobocznych, czyli zdaniach podrzędnie złożonych (na przykład ze spójnikiem dass, weil, ob), czasowniki w formie odmienionej znajdują się zawsze na końcu zdania. Dotyczy to również czasowników rozdzielnie złożonych, które występują na końcu zdania w nierozdzielonej formie (abnimmt, zunimmt).

Przykłady zdań pobocznych z czasownikami rozdzielnie złożonymi:

 • Er hofft, dass er vor Silvester 5 Kilo abnimmt. – Ma nadzieję, że schudnie 5 kg przed Sylwestrem.
 • Er befürchtet, dass er schnell wieder zunimmt. – Obawia się, że szybko znowu przytyje.

W powyższych zdaniach czasownik złożony występuje łącznie z przedrostkiem na końcu zdania. Nie jest on jednak w formie bezokolicznika, jak w przypadku zdań z czasownikami modalnymi, lecz w odmienionej formie z końcówką właściwą dla podmiotu (er) w zdaniu podrzędnie złożonym ze spójnikiem dass.

Konstrukcja bezokolicznikowa z “zu”

W konstrukcjach bezokolicznikowych z “zu” przedrostki czasowników rozdzielnie złożonych oddzielają się od czasownika głównego. Dlatego też w tym przypadku słowo “zu” znajduje się pomiędzy przedrostkiem a czasownikiem głównym (na przykład abzunehmen, einzuschränken, zuzunehmen).

Przykłady zdań bezokolicznikowych z “zu” oraz czasownikami rozdzielnie złożonymi:

 • Ich habe vor, 10 Kilo abzunehmen. – Zamierzam schudnąć 10 kg.
 • Ich beabsichtige, Kohlenhydrate einzuschränken. – Mam zamiar ograniczyć węglowodany.
 • Er versucht 1000 Kalorien pro Tag einzusparen. – On próbuje zmniejszyć ilość kalorii o 1000 kalorii.

Na końcu każdego z powyższych zdań znajduje się konstrukcja:

Przedrostek+ “zu”+ Czasownik główny
abzunehmen
einzuschränken

Konstrukcja bezokolicznikowa z “zu” jest bardzo prosta, ponieważ nie zastanawiasz się nad właściwą końcówką czasownika. Musisz jedynie pamiętać, aby przedrostek oddzielić od czasownika słowem “zu”.

Czas teraźniejszy i przeszły (Imperfekt)

W czasie teraźniejszym, zarówno w zdaniach twierdzących, jak również w pytaniach bez zaimka pytającego, oraz czasie przeszłym Imperfekt przedrostek oddzielony jest od czasownika głównego i znajduje się na końcu zdania.

Przykłady zdań twierdzących z czasownikami rozdzielnie złożonymi w czasie teraźniejszym:

 • Du baust die Muskulatur ab. – Redukujesz mięśnie.
 • Das regt den Stoffwechsel an. – To pobudza przemianę materii.
 • Eine Stunde im Fitnessstudio reicht nicht aus. – Godzina na siłowni nie wystarczy.

Przykłady zdań pytających bez zaimka pytającego w czasie teraźniejszym:

 • Nimmst du 10 Kilo in einer Woche ab? – Schudniesz 10 kg w tydzień?
 • Werde ich so die Übergewicht los? – Pozbędę się w ten sposób nadwagi?
 • Schränkst du die Kohlenhydrate ein? – Ograniczysz węglowodany?

Przykłady zdań w czasie przeszłym Imperfekt:

 • Ich nahm schnell und effektiv ab. – Schudłam szybko i skutecznie.
 • Er kam aus seiner Komfortzone heraus. – Wyszedł ze swojej strefy komfortu.
 • Sie baute relativ schnell das Körperfett ab. – Zmniejszyła stosunkowo szybko swoją tkankę tłuszczową.

W powyższych zdaniach czasownik główny znajduje się na drugim miejscu w zdaniach twierdzących, natomiast na pierwszym miejscu w zdaniach pytających bez zaimka pytającego.

Tryb rozkazujący

Czasowniki rozdzielnie złożone w trybie rozkazującym, podobnie jak w zdaniach w czasie teraźniejszym, rozdzielają się. Pierwsza część, czyli czasownik główny znajduje się na pierwszym miejscu w odpowiedniej formie. Natomiast jego druga część, czyli przedrostek znajduje się na końcu zdania.

Przykłady zdań w trybie rozkazującym:

 • Nimm vernünftig ab! – Odchudzaj się z głową.
 • Bau das Körperfett ab! – Zredukuj tkankę tłuszczową.
 • Füll den Magen mit Gemüse aus! – Wypełnij żołądek warzywami.
 • Kommen Sie aus der Komfortzone aus! – Proszę wyjść ze strefy komfortu.
 • Bauen Sie in Ihr Lauftraining Sprint ein! – Proszę włączyć do treningu sprinty.

W trybie rozkazującym czasownik główny znajduje się na pierwszym miejscu, natomiast przedrostek czasownika rozdzielnie złożonego jest zawsze na końcu zdania.

Czas przeszły Perfekt – Partizip II

Czas przeszły złożony Perfekt tworzymy za pomocą czasownika posiłkowego haben lub sein, który jest odmieniany przez osoby, jak również imiesłowu czasu przeszłego Partizip II, który jest nieodmienny.

Partizip II czasowników rozdzielnie złożonych tworzymy dodając “ge-” między przedrostkiem a formą imiesłowu czasu przeszłego.

Partizip II czasowników rozdzielnie złożonych – Przykłady:

Przedrostek+ “ge”+ Imiesłów czasownika głównego
abgenommen
eingeschränkt
 • abgebaut
 • abgenommen
 • angeregt
 • ausgefüllt
 • ausgereicht
 • eingebaut
 • eingespart
 • eingeschränkt
 • losgeworden
 • herausgekommen
 • zugenommen

Forma imiesłowu czasownika głównego jest taka sama dla wszystkich czasowników rozdzielnie i nierozdzielnie złożonych. Formy te różnią się jedynie przedrostkiem i oczywiście znaczeniem.

Przykłady zdań z czasownikami nierozdzielnie złożonymi w czasie przeszłym Perfekt:

 • Eine Stunde im Fitnessstudio hat nicht ausgereicht, um in einem Monat 4 Kilo abzunehmen. – Nie wystarczyła godzina na siłowni, aby schudnąć 4 kg w ciągu miesiąca.
 • Nach zwei Monaten habe ich wieder zugenommen. – Po dwóch miesiącach znowu przytyłem.
 • Ich habe in 10 Wochen zehn Kilo Körperfett abgebaut. – Zrzuciłam w 10 tygodni 10 kg tkanki tłuszczowej.
 • Sie hat in ihr Training Sprint eingebaut. – Włączyła do swojego treningu sprinty.

Czasowniki złożone z dwóch czasowników

Czasowniki złożone z dwóch czasowników tworzą podobne formy jak czasowniki rozdzielnie złożone, przy czym pierwszy z nich pełni zawsze rolę przedrostka, czyli w żadnej z form nie jest odmieniany. Natomiast drugi czasownik jest czasownikiem głównym i odmienia się w zdaniu jak każdy inny czasownik.

Przykłady podwójnych czasowników:

 • einkaufen gehen – iść na zakupy
 • spazieren gehen – iść na spacer
 • kennen lernen (kennenlernen) – poznać

Przykłady zdań z podwójnymi czasownikami:

 • Ich bin zu Fuß einkaufen gegangen. – Poszłam pieszo na zakupy.
 • Es freut mich, Sie kennen zu lernen. – Miło mi panią poznać.
 • Sie erzählt, dass sie viel spazieren geht. – Ona opowiada, że dużo spaceruje.

W pierwszym zdaniu w czasie przeszłym Perfekt odmieniona została tylko druga część tego czasownika tworząc formę Partizip II gegangen. Natomiast czasownik einkaufen nie zmienił swojej formy w czasie przeszłym.

Również w drugim zdaniu w konstrukcji bezokolicznikowej “zu” znajduje się między czasownikami, ponieważ pierwszy z nich traktowany jest jak przedrostek czasowników rozdzielnie złożonych.

W trzecim zdaniu, które jest zdaniem podrzędnie złożonym, odmieniony został również tylko drugi czasownik “geht“. Natomiast jego pierwsza część nie zmieniła się.

Ich nehme nach Weihnachten ab – Przykładowy tekst z czasownikami rozdzielnie złożonymi

Tłumaczenie tekstu znajdziesz w ćwiczeniach na końcu dzisiejszego wpisu.

Ich nehme nach Weihnachten ab

Tipps von einer Fitness-Trainerin:

Die neueste Trend-Diät reicht nicht aus, um die Wohlfühl-Figur zu erreichen.

Du kannst zwar schnell abnehmen, aber dann verlierst du nur Wasser und baust die Muskulatur ab. Aus diesem Grund nimmst du schnell wieder zu.

Um schnell und effektiv abzunehmen, müssen wir das Körperfett abbauen und nicht die Muskeln.

Du kannst 1 Kilo pro Woche abnehmen, wenn du in dieser Zeit 7000 Kalorien verbrennst oder einsparst. Du darfst jedoch 1000 Kalorien pro Tag nicht nur über Essen einsparen, weil das schädlich ist.

Wie wirst du 10 Kilo Körperfett los? – 5 Tipps

1. Keine Kalorien trinken

Statt Orangensaft oder Apfelsaft trink nur Wasser oder ungesüßten Tee. Du kannst dadurch zwischen 200 und 600 Kalorien pro Tag einsparen, ohne weniger essen zu müssen.

2. Nicht hungern

Du musst ausreichend und satt essen. Jedoch deinen Magen sollst du mit Lebensmitteln mit geringer Kaloriendichte ausfüllen, z.B. mit Gemüse.

3. Proteine vermehren und Kohlenhydrate einschränken

Zu viele Kohlenhydrate verursachen, dass du sehr langsam abnimmst, weil der Körper die Energie lieber aus ihnen als aus den Fettreserven nimmt. Deswegen musst du mehr Eiweiß in jede Mahlzeit integrieren und Kohlenhydrate einschränken.

4. Essenszeiten komprimieren

Wenn du die Zeit, in der du isst auf 8 Stunden reduzierst, erleichterst du deinem Körper innerhalb von 16 Stunden das Körperfett abzubauen.

5. Viel Bewegung und Training

Baue mehr Bewegung in deinen Alltag ein. Eine Stunde im Fitnessstudio reicht nicht aus, um effektiv abzunehmen, wenn du die restlichen 23 Stunden nur sitzt. Du kannst z.B. zu Fuß einkaufen gehen oder die Treppenstufen statt des Fahrstuhls nehmen.

Um schneller und effektiver abzunehmen, erhöhe einfach die Intensität deines Trainings. Es reicht dann aus, nur 20 bis 30 Minuten zu trainieren. Lauf nicht gleichmäßig, sondern bau ab und zu Sprint ein. Dasselbe gilt fürs Radfahren oder Schwimmen.

Dein Körper soll aus der Komfortzone herauskommen. Das regt den Stoffwechsel enorm an und du baust das Körperfett schnell ab.

Beachte all diese fünf Regeln und so wirst du relativ schnell das Übergewicht los.

Czasowniki rozdzielnie złożone – ĆWICZENIA

Ćwiczenie 1a.

Uzupełnij w poniższych zdaniach czasownik podany w nawiasie w odpowiedniej formie. Odpowiedzi znajdziesz w powyższym tekście.

 1. Die neueste Trend-Diät nicht , um die Wohlfühl-Figur zu erreichen. (ausreichen) – Najnowsza modna dieta nie wystarczy, aby uzyskać wymarzoną figurę.
 2. Du kannst zwar schnell . (abnehmen) – Możesz wprawdzie szybko schudnąć.
 3. Du verlierst dann nur Wasser und die Muskulatur . (abbauen) – Zmniejszysz wówczas tylko ilość wody i mięśni w organizmie.
 4. Aus diesem Grund du schnell wieder . (zunehmen) – Dlatego też szybko znowu przytyjesz.
 5. Um schnell und effektiv , müssen wir das Körperfett und nicht die Muskeln. (abnehmen, abbauen) – Aby szybko i skutecznie schudnąć, musisz zmniejszyć ilość tkanki tłuszczowej a nie mięśni.

Ćwiczenie 1b.

Uzupełnij w poniższych zdaniach czasownik podany w nawiasie w odpowiedniej formie. Odpowiedzi znajdziesz w powyższym tekście.

 1. Du kannst 1 Kilo pro Woche , wenn du in dieser Zeit 7000 Kalorien verbrennst oder . (abnehmen, einsparen) – Możesz schudnąć 1 kg tygodniowo, jeżeli w tym czasie spalisz lub ograniczysz 7000 kalorii.
 2. Du darfst jedoch 1000 Kalorien pro Tag nicht nur über Essen , weil das schädlich ist. (einsparen) – Nie możesz jednak ograniczyć ilość kalorii tylko w posiłkach, ponieważ jest to szkodliwe.
 3. Wie du 10 Kilo Körperfett ? (loswerden) – Jak pozbędziesz się 10 kg tkanki tłuszczowej?
 4. Du kannst dadurch zwischen 200 und 600 Kalorien pro Tag , ohne weniger essen zu müssen. (einsparen) – Możesz w ten sposób zmniejszyć ilość kalorii o około 200 do 600 kalorii dziennie.
 5. Deinen Magen sollst du mit Lebensmitteln mit geringer Kaloriendichte , z.B. mit Gemüse. (ausfüllen) – Żołądek powinnaś wypełnić produktami o mniejszej kaloryczności.

Ćwiczenie 2a.

Uzupełnij zdania jednym z czasowników podanych w nawiasie. Wszystkie czasowniki podane są w prawidłowej formie, więc nie trzeba jej zmieniać.

 1. Zu viele Kohlenhydrate verursachen, dass du sehr langsam . (einschränkst, abnimmst, zunimmst) – Zbyt duża liczba węglowodanów sprawia, że bardzo wolno chudniesz.
 2. Du musst mehr Eiweiß in jede Mahlzeit integrieren und Kohlenhydrate . (abnehmen, anregen, einschränken) – Musisz włączyć do każdego posiłku więcej białka a ograniczyć węglowodany.
 3. Du erleichterst deinem Körper innerhalb von 16 Stunden das Körperfett . (herauszukommen, einzubauen, abzubauen) – Ułatwisz twojemu organizmowi redukowanie tkanki tłuszczowej przez 16 godzin.
 4. mehr Bewegung in deinen Alltag . (Nimm … ab, Baue … ein, Schränk … ein) – Włącz więcej ruchu do twojego codziennego życia.
 5. Eine Stunde im Fitnessstudio nicht , um effektiv , wenn du die restlichen 23 Stunden nur sitzt. (reicht … aus, schränkt … ein, nimmt … zu) / (zuzunehmen, abzunehmen, einzubauen) – Godzina na siłowni nie wystarczy, aby efektywnie schudnąć, jeżeli przez pozostałe 23 godziny siedzisz.

Ćwiczenie 2b.

Uzupełnij zdania jednym z czasowników podanych w nawiasie. Wszystkie czasowniki podane są w prawidłowej formie, więc nie trzeba jej zmieniać.

 1. Erhöhe einfach die Intensität deines Trainings. Es dann , nur 20 bis 30 Minuten zu trainieren. (kommt … heraus, baut … ab, reicht … aus) – Zwiększ po prostu intensywność swojego treningu. Wystarczy wówczas trenować tylko 20 do 30 minut.
 2. Lauf nicht gleichmäßig, sondern ab und zu Sprint . (bau … ab, spar … ein, bau … ein) – Nie biegaj w jednakowym tempie, lecz dodaj od czasu do czasu sprint.
 3. Dein Körper soll aus der Komfortzone . (herauskommen, abbauen, einschränken) – Twoje ciało powinno wyjść ze strefy komfortu.
 4. Das den Stoffwechsel enorm und du das Körperfett schnell . (baut … ab, baut … ein, regt … an) / (nimmst … zu, baust … ab, wirst … los) – Zwiększa to ogromnie przemianę materii a ty szybko zredukujesz tkankę tłuszczową)
 5. So du relativ schnell das Übergewicht . (wirst … los, regst … an, kommst … heraus) – W ten sposób stosunkowo szybko pozbędziesz się nadwagi.

Gratulacje! Znasz już niemieckie czasowniki nierozdzielnie i rozdzielnie złożone. Wiesz, jak tworzyć z nimi zdania w czasie teraźniejszym i przeszłym.

Jeżeli chcesz sobie przypomnieć, jak tworzymy zdania z czasownikami nierozdzielnie złożonymi, zajrzyj do wpisu CZASOWNIKI ZŁOŻONE – UNTRENNBARE VERBEN

Pozdrawiam ciepło i życzę dalszych sukcesów w nauce języka niemieckiego!

Dorota

Ciekawe strony:

Film: “Schnell abnehmen: 10 Kilo reines Körperfett”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*