Czasowniki złożone – Untrennbare Verben

Czasowniki złożone – Untrennbare Verben, czyli czasowniki nierozdzielnie złożone to pierwsza grupa niemieckich czasowników złożonych, które często występują w języku niemieckim. Najczęściej są to czasowniki zaczynające się od przedrostka ”be-lubver-, który nie jest akcentowany. To jedna z cech niemieckich czasowników nierozdzielnie złożonych, którą warto zapamiętać już na początku nauki.

Czasowniki złożone – Untrennbare Verben – SPIS TREŚCI:

Niemieckie czasowniki nierozdzielnie złożone – Untrennbare Verben – PRZYKŁADY

W dzisiejszym wpisie znajdziesz również kilka pozytywnych cytatów. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze w telewizji i radio słyszysz ostatnio bardzo dużo negatywnych informacji, które nie zachęcają to do działania i pozytywnego nastawienia. Po drugie łatwiej zapamiętasz w ten sposób wszystkie przedrostki niemieckich czasowników nierozdzielnie złożonych (Untrennbare Verben).

Przykładowe zdania z niemieckimi czasownikami nierozdzielnie złożonymi.

Uwaga: Zdania w języku polskim oddają sens każdego cytatu, nie są to jednak dosłowne tłumaczenia niemieckich zdań.

Beginne jeden Tag mit einem guten Gedanken. – Każdy dzień zaczynaj od pozytywnej myśli. [Nie jest to może najłatwiejsze zadanie, jednak warto spróbować wprowadzić tą zasadę. Z pewnością nie zaszkodzi 🙂 ]

Wer sein eigenes Leben und das seiner Mitmenschen als sinnlos empfindet, der ist nicht nur unglücklich, sondern kaum lebensfähig. [Albert Einstein]. – Kto uważa swoje lub życie innych za bezsensowne, ten nie tylko jest nieszczęśliwy, lecz również niezdolny do życia. [Brutalne słowa mądrego człowieka.]

Verspreche nichts, wenn du glücklich bist. Antworte nicht, wenn du wütend bist und entscheide nichts, wenn du traurig bist. – Nic nie obiecuj, jeżeli jesteś szczęśliwy. Nie odpowiadaj, jeżeli jesteś zły i nie podejmuj decyzji, kiedy jesteś smutny. [Jest w tym ziarenko prawdy 🙂 ]

Du verlierst nie. Entweder du gewinnst oder du lernst.

Du verlierst nie. Entweder du gewinnst oder du lernst. – Nigdy nie przygrywasz. Albo wygrywasz, albo czegoś się uczysz. [W wolnym tłumaczeniu: Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.]

Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von den anderen. So wird dir Ärger erspart bleiben. – Wymagaj dużo od siebie i nie oczekuj zbyt wiele od innych. Oszczędzisz sobie w ten sposób nerwów. [Krótko mówiąc: ”Umiesz liczyć, licz na siebie.”]

Man kann alles missverstehen, wenn man sich genügend anstrengt. – Wszystko możesz źle zrozumieć, jeżeli się tylko bardzo postarasz. [Czyli nadinterpretacja nie jest wskazana. Czasem nawet najlepsze intencje możesz odebrać jako wrogość.]

Hass zerstört niemals den anderen, nur einen selbst. – Nienawiść nigdy nie niszczy innych, tylko nas samych.

Jak widzisz w każdym zdaniu pojawił się czasownik nierozdzielnie złożony (beginne, empfindet, entscheide, erwarte, erspart, gewinnst, missverstehen, verlierst, verspreche, zerstört).

Najważniejsze cechy czasowników nierozdzielnie złożonych

Czasowniki nierozdzielnie złożone tworzą jedną całość. Sam przedrostek (np. ”be-”) nie ma żadnego znaczenia, więc jest nieodłączną częścią czasownika i w żadnej gramatycznej formie nie występuje samodzielnie.

Przedrostek czasowników nierozdzielnie złożonych nie jest akcentowany. Akcent pada na pierwszą sylabę czasownika, która znajduje się po przedrostku. (np. be’deckt / be’kommen / be’wiesen / be’sprochen / be’ginnen). W słowniku akcent czasownika zaznaczany jest przez apostrof lub kropkę, ewentualnie kreskę pod akcentowaną samogłoską. Kropka oznacza, że samogłoska jest krótko wymawiana, natomiast podkreślona samogłoska oznacza, że jest ona długa. Akcent znajdziesz w słowniku w każdym słowie, nie tylko w czasownikach.

Ponadto trzeba pamiętać, że w czasie przeszłym Perfekt czasowniki nierozdzielnie złożone nie otrzymują dodatkowego przedrostka ”ge-”, który dodawany jest do imiesłowu Partizip II w pozostałych czasownikach.

Przykłady form imiesłowu czasu przeszłego Perfekt – Partizip II:

Er hat …. beachtet / bedeckt / bezahlt / begonnen / bekommen / bewiesen / benommen / beschrieben / besprochen.

Czasowniki nierozdzielnie złożone – PRZEDROSTKI i najpopularniejsze czasowniki

Znasz już wszystkie przedrostki czasowników nierozdzielnie złożonych, ponieważ pojawiły się one w cytatach powyżej. Jak widzisz nie jest ich dużo: be-, emp-, ent-, er-, ge-, miss-, ver-, zer-. Poniżej znajdziesz najczęściej występujące czasowniki nierozdzielnie złożone z każdym przedrostkiem.

W nawiasie podane są również trzy formy podstawowe każdego mocnego czasownika, które pomogą Ci rozwiązać ćwiczenia. Każdy czasownik nierozdzielnie złożony zobaczysz ponadto w zdaniu, które albo jest już uzupełnione czasownikiem w odpowiedniej formie, lub też sam musisz go uzupełnić rozwiązując ćwiczenie.

Czasowniki nierozdzielnie złożone – Untrennbare Verben z przedrostkiem ”be-”

 • bedeuten – znaczyć (Was hat das zu bedeuten? – Co to ma znaczyć?)
 • bedienen – obsługiwać (Die Kellnerin bediente einen Stammgast im Restaurant. – Kelnerka obsługiwała stałego klienta restauracji.)
 • beginnen (begann, begonnen) – zaczynać (Ich beginne den Tag mit einem guten Gedanken. – Zaczynam dzień od jednej dobrej myśli.)
 • begrüßen – pozdrowić, przywitać (Sie begrüßten mich sehr freundlich. – Bardzo miło mnie przywitali.)
 • bekommen (bekam, bekommen) – otrzymać (Ich habe ein Geschenk bekommen. – Dostałem /-łam prezent.)
 • bemerken – zauważyć (Er hat das nicht bemerkt. – Nie zauważył tego.)
 • benutzen – używać, korzystać z (Welche Verkehrsmittel benutzt du am häufigsten? – Z jakich środków transportu korzystasz najczęściej?)
 • beschreiben (beschrieb, beschrieben) – opisać (Beschreiben Sie Ihr Zimmer! – Proszę opisać swój pokój.)
 • besichtigen – zwiedzać (Wir besichtigten Wien im Mai. – W maju zwiedzaliśmy Wiedeń.)
 • besuchen – odwiedzać (Besuch mich am Wochenende! – Odwiedź mnie w weekend.)
 • bestehen (bestand, bestanden) – zdać, składać się (Ich habe die Prüfung bestanden. – Zdałam egzamin.)
 • bestellen – zamawiać (Sie bestellte eine Tasse Kaffee. – Zamówiła filiżankę kawy.)
 • beweisen (bewies, bewiesen) – udowodnić (Er hat seine Unschuld bewiesen. – Udowodnił swoją niewinność.)
 • bezahlen – zapłacić (Sie bezahlte und verließ das Restaurant. – Zapłaciła i wyszła z restauracji.)

Czasowniki zwrotne z przedrostkiem ”be-”

 • sich bedanken – podziękować (Ich bedanke mich herzlich – Serdecznie dziękuję.)
 • sich befinden (befand, befunden) – znajdować się (Wo befindet sich der Bahnhof? – Gdzie znajduje się dworzec?)
 • sich beeilen – spieszyć się (Beeil dich! – Pospiesz się!)
 • sich bemühen – postarać się (Bemühe dich besser zu sein. – Postaraj się być lepszy.)
 • sich benehmen (benahm, benommen) – zachowywać się (Benimm dich! – Zachowuj się!)
 • sich beschäftigen – zajmować się (Womit beschäftigen Sie sich? – Czym się pani zajmuje?)
 • sich bewegen – ruszać się (Ich war erschrocken und unfähig, mich zu bewegen. – Byłam przerażona i nie mogłam się poruszyć.)

Czasowniki nierozdzielnie złożone – Untrennbare Verben z przedrostkiem ”be-” – ĆWICZENIA

Powyższa lista oczywiście nie jest kompletna, ale są to czasowniki, które często znajdziesz w prostych tekstach po niemiecku.

Pamiętaj! Czasowniki nierozdzielnie złożone z przedrostkiem ”be-” zawsze łączą się z biernikiem.

Wyrażenia z czasownikiem nierozdzielnie złożonym z przedrostkiem ”be-” i rzeczownikiem w bierniku – PRZYKŁADY:

 • den Mund und die Nase bedecken – zakryć usta i nos
 • die Regeln beachten – przestrzegać zasad
 • eine Geldstrafe bekommen – otrzymać grzywnę
 • die Geldstrafe bezahlen – zapłacić grzywnę

Ćwiczenie 1. Uzupełnij w poniższych zdaniach czasownik w odpowiedniej formie, która podana jest w nawiasie, np. tryb rozkazujący Imperativ, czas przeszły Imperfekt, imiesłów czasu przeszłego Perfekt Partizip II, czas teraźniejszy.

 1. ……………. Sie den Mund und die Nase. – Proszę zakryć usta i nos. (bedecken / tryb rozkazujący Imperativ)
 2. Er hat die Regeln nicht ………. und hat eine Geldstrafe ……. – Nie przestrzegał zasad i otrzymał grzywnę. (beachten / bekommen / Partizip II)
 3. Er ……… die Geldstrafe. – Zapłacił grzywnę. (bezahlen / Imperfekt)
 4. Jetzt ………… er auch die Nase. – Teraz zakrywa również nos. (bedecken / czas teraźniejszy)

Ćwiczenie 2. Przekształć zdania w czasie przeszłym Perfekt na zdania w czasie teraźniejszym.

 1. Anna hat ihre Gäste begrüßt. – Anna przywitała swoich gości
 2. Sie hat ein Geschenk von ihnen bekommen. – Otrzymała od nich prezent.
 3. Für das Geschenk hat sie sich sofort bedankt. – Od razu podziękowała za prezent.
 4. Sie hat sich sehr höflich benommen. – Zachowała się bardzo uprzejmie.

Może Cie również zainteresować:

Bajki po niemiecku - Präteritum - czasnaniemiecki.pl
Bajki po niemiecku – Präteritum – czasnaniemiecki.pl

Untrennbare Verben z przedrostkiem ”be-” – ROZWIĄZANIA

Rozwiązania do ćwiczenia 1:

 1. bedecken / 2. beachtet / bekommen / 3. bezahlte / 4. bedeckt

Rozwiązania do ćwiczenia 2:

 1. Anna begrüßt ihre Gäste.
 2. Sie bekommt ein Geschenk.
 3. Für das Geschenk bedankt sie sich sofort.
 4. Sie benimmt sich sehr höflich.

Czasowniki nierozdzielnie złożone – Untrennbare Verben z przedrostkiem ”emp-”

Czasowników nierozdzielnie złożonych z przedrostkiem ”emp-” jest bardzo mało, więc bardzo szybko się ich nauczysz. Poniżej znajdziesz kilka z nich.

 • empfangen (empfing, empfangen) – odebrać, podejmować (Ich habe die Bestätigung der Reservierung per E-Mail empfangen. – Otrzymałam potwierdzenie rezerwacji drogą elektroniczną.)
 • empfehlen (empfahl, empfohlen) – polecać (Empfehlen Sie mir ein gutes Restaurant in Krakau. – Proszę polecić mi dobrą restaurację w Krakowie.)
 • empfinden (empfand, empfunden) – czuć, uważać za (Er empfindet nichts für sie. – On nic do niej nie czuje. / Österreicher empfinden die Corona-Maßnahmen als lästig. – Austriacy uważają działania związane z korona-wirusem za uciążliwe.

Czasowniki nierozdzielnie złożone – Untrennbare Verben z przedrostkiem ”ent-”

Najszybciej uczysz się nowych czasowników tworząc lub czytając zdania z nimi. Poniżej znajdziesz więc również zdania z czasownikami nierozdzielnie złożonymi z przedrostkiem ”ent-”. Jednak będziesz tym razem samodzielnie uzupełniać wszystkie brakujące czasowniki. Rozwiązania oczywiście jak zawsze znajdziesz pod ćwiczeniem.

Czasowniki nierozdzielnie złożone (Untrennbare Verben) z przedrostkiem ”ent-”:

 • entdecken – odkryć
 • enthalten (enthielt, enthalten) – zawierać
 • entscheiden, sich (entschied, entschieden) – zdecydować się
 • entschließen, sich (entschloss, entschlossen) – zdecydować się
 • entschuldigen, sich – przepraszać, usprawiedliwiać się, tłumaczyć się
 • entspannen, sich – odpocząć, rozluźnić się
 • entsprechen (entsprach, entsprochen) – odpowiadać
 • entstehen (entstand, entstanden) – powstawać
 • enttäuschen – rozczarować
 • entwerfen (entwarf, entworfen) – wynaleźć, stworzyć (projekt)
 • entwickeln – rozwinąć

Untrennbare Verben z przedrostkiem ”ent-” – ĆWICZENIE

Ćwiczenie 3. Uzupełnij wszystkie zdania czasownikiem podanym na liście powyżej w formie czasu przeszłego Imperfekt (Präteritum). W przypadku czasowników zwrotnych nie musisz uzupełniać zaimka zwrotnego ”sich”. Wstawiłam go za Ciebie 🙂 Dla ułatwienia w nawiasach obok czasowników znajdziesz również trzy formy podstawowe czasowników nieregularnych.

Krótka historia Eleny, która marzyła, aby zostać pisarką. I spełniła swoje marzenie 🙂

1. Elena …………. sich einen Roman zu schreiben. – Elena zdecydowała się napisać powieść.

2. Die Idee ……….. während des Studiums. – Pomysł powstał w trakcie studiów.

3. Sie ……….. ihr Talent zum Storytelling. Sie konnte spannende Geschichten erzählen. – Odkryła swój talent do opowiadania historii. Potrafiła opowiadać interesujące historyjki.

Schule für Schriftsteller

4. Elena …………. sich die Schule für Buchautoren zu besuchen. – Elena zdecydowała się iść do szkoły dla autorów książek.

5. Das Angebot der Schule …………. ihren Vorstellungen. – Oferta szkoły odpowiadała jej.

6. Zuerst ………… sie ihr Projekt für den Roman. – Najpierw stworzyła projekt powieści.

7. Das Projekt ……….. den Plot und die Charaktere. – Projekt zawierał fabułę i postacie.

8. Die Schule für Schriftsteller ……… sie nicht. – Szkoła dla pisarzy nie rozczarowała jej.

9. Die erfahrenen Schriftsteller brachten ihr bei, den Roman-Plot zu …………….. – Doświadczeni pisarze nauczyli ją, jak rozwinąć fabułę powieści.

Elena schreibt ihren Roman

10. Sie ……….. sich nicht für die Entscheidung bei ihrer Familie. Elena setzte sich einfach an den Schreibtisch und begann ihren Roman zu schreiben. – Nie tłumaczyła się ze swojej decyzji przed rodziną. Elena po prostu usiadła przy biurku i zaczęła pisać swoją powieść.

11. Als das Manuskript druckreif war, beschloss sie, nach Mallorca zu fliegen, um sich dort zu ………… Sie flog dorthin natürlich mit ihrer Familie. – Kiedy maszynopis był gotowy do druku, postanowiła polecieć na Majorkę i odpocząć. Poleciała tam oczywiście ze swoją rodziną.

Untrennbare Verben z przedrostkiem ”ent-” – ROZWIĄZANIE

Ćwiczenie 3 – Rozwiązanie:

 1. entschloss / 2. entstand / 3. entdeckte / 4. entschied / 5. entsprach / 6. entwarf / 7. enthielt / 8. enttäuschte / 9. entwickeln / 10. entschuldigte / 11. entspannen

Untrennbare Verben z przedrostkiem ”er-”

Czasowniki nierozdzielnie złożone (Untrennbare Verben) z przedrostkiem ”er-” znajdziesz w ćwiczeniu poniżej. Jest to historia wymyślona, oparta jednak częściowo na faktach. W prawdziwej historii występują bezdomni i wygrana jest identyczna, natomiast pozostałe osoby są już wytworem mojej wyobraźni 🙂

To krótkie opowiadanie powstało specjalnie dla Ciebie, aby w trochę inny sposób poćwiczyć tworzenie zdań z czasownikami nierozdzielnie złożonymi z przedrostkiem ”er-”. W każdym zdaniu musisz uzupełnić czasownik. Listę wszystkich czasowników wraz z ich tłumaczeniem znajdziesz poniżej. Formy czasu przeszłego Imperfekt i Perfekt podałam tylko dla czasowników mocnych. Powodzenia!

Prawdziwą historię znajdziesz na stronie nur-positive-nachrichten.de.

Lista najczęściej występujących czasowników z przedrostkiem ”er-”:

 • erfahren (erfuhr, erfahren) – dowiedzieć się
 • erfinden (erfand, erfunden) – wynaleźć, wymyślić
 • erfüllen – spełnić
 • ergänzen – uzupełnić
 • erhalten (erhielt, erhalten) – otrzymać
 • erkennen (erkannte, erkannt) – rozpoznać
 • erklären – wytłumaczyć, wyjaśnić
 • erlauben – pozwolić
 • erleichtern – ułatwić
 • ermöglichen – umożliwić
 • erreichen – osiągnąć
 • erschrecken (erschrak, erschrocken) – wystraszyć
 • erschweren – utrudniać
 • erteilen – udzielić
 • erwarten – oczekiwać
 • erzählen – opowiadać
 • erziehen (erzog, erzogen) – wychowywać

Czasowniki zwrotne z przedrostkiem ”er-”

 • ereignen, sich – zdarzyć się
 • erinnern, sich – przypomnieć sobie
 • erholen, sich – odpocząć
 • erkälten, sich – przeziębić się
 • erkundigen, sich – dowiedzieć się
 • erweisen, sich – okazać się

Czasowniki złożone z przedrostkiem ”er-” – ĆWICZENIA

Ćwiczenie 4. Uzupełnij zdania czasownikami z przedrostkiem ”er-” w formie czasu przeszłego Imperfekt (Präteritum), w formie bezokolicznika lub Partizip II.

Eines Tages ………… (1) sich in Brest ein Wunder. Auf der Straße sprach ein Obdachloser eine Kellnerin an, als sie das Restaurant verließ, wo sie arbeitete. Sie ………….. (2) und wollte fliehen. Der Obdachlose beruhigte sie und ………….. (3), er verlor seine Arbeit, ………. (4) keine Sozialhilfe und braucht Geld für seine Kinder. Er ………. (5) Hilfe von ihr. Die Kellnerin ………….. (6) sich nach dem Alter der Kinder.

Familie des Obdachlosen

Er ………… (7) ihr die Information und …………. (8) der Kellnerin sogar, sich die Fotos seiner Kinder anzusehen. Die Kellnerin ………… (9) auch, dass er seine zwei Söhne allein ………… (10) muss und ihre finanzielle Hilfe …………….. (11) ihm, das Essen für seine zwei Kinder zu bezahlen. Sie ………. (12) seine Bitte und gab ihm etwas Geld. Sie …………. (13) sich auch, dass sie ein Los in einem Lottoladen am Morgen vor der Arbeit kaufte. Die Kellnerin schenkte dem Obdachlosen das Los.

Geschenk für die Kellnerin

Am nächsten Tag geschah das Wunder. Es hat sich ………… (14), dass sein Los den Hauptgewinn über 50.000 Euro enthielt. Der Obdachlose ging in das Restaurant, wo die Kellnerin arbeitete. Sie ……….. (15) ihn jedoch nicht. Er ………… (16) sie dann an das Los und sagte ihr, dass er auch ein Geschenk für sie hat. Der Mann ………. (17) der Frau von seinem Gewinn und schenkte ihr die Hälfte der Summe.

Ćwiczenie 5. Utwórz zdania w czasie przeszłym Imperfekt z pozostałymi czasownikami: erfinden, ergänzen, erleichtern, erreichen, erschweren, sich erholen, sich erkälten. Użyj wyobraźni, która jest nieograniczona, jak wiesz 🙂 Powodzenia!

Czasowniki nierozdzielnie złożone z przedrostkiem ”er-” – ROZWIĄZANIA

Rozwiązanie ćwiczenia 4.

 1. ereignete / 2. erschrak / 3. erklärte / 4. erhielt / 5. erwartete / 6. erkundigte / 7. erteilte / 8. erlaubte / 9. erfuhr / 10. erziehen / 11. ermöglicht / 12. erfüllte / 13. erinnerte / 14. erwiesen / 15. erkannte / 16. erinnerte / 17. erzählte

Tłumaczenie treści tekstu z ćwiczenia 4. Podkreślone czasowniki to czasowniki, których odpowiedniki znajdziesz w rozwiązaniu ćwiczenia 4 powyżej.

Pewnego dnia w Brest zdarzył się (1) cud. Bezdomny człowiek zagadnął na ulicy pewną kelnerkę, która wychodziła z restauracji, w której pracowała. Ona wystraszyła się (2) i chciała uciekać. Bezdomny uspokoił ją i wyjaśnił (3), że stracił pracę, nie otrzymał (4) żadnej pomocy socjalnej i potrzebuje pieniędzy dla swoich dzieci. Oczekiwał (5) od niej pomocy. Kelnerka zapytała (6), ile dzieci mają lat.

Rodzinna bezdomnego

Udzielił (7) jej tej informacji i zgodził się (8) nawet, aby kelnerka obejrzała zdjęcia jego dzieci. Dowiedziała się (9) również, że musi on sam wychowywać (10) dzieci i jej pomoc finansowa umożliwi (11) mu zapłacenie czynszu i kupienie jedzenia. Kelnerka spełniła (12) jego prośbę i dała mu trochę pieniędzy. Przypomniała sobie (13) również, że rano przed pracą kupiła kupon w totolotku. Podarowała bezdomnemu ten kupon.

Prezent dla kelnerki

Następnego dnia zdarzył się cud. Okazało się (14), że los był szczęśliwy a wygrana za skreśloną szóstkę wynosiła ponad 50 000 euro. Bezdomny poszedł do restauracji, w której pracowała kelnera. Ona jednak nie rozpoznała (15) go. Przypomniał (16) jej wtedy o losie i powiedział, że również ma dla niej prezent. Mężczyzna opowiedział (17) jej o swojej wygranej i podarował kelnerce połowę z tej sumy.

Czasowniki złożone – Untrennbare Verben z przedrostkiem ”ge-”

Czasowników z przedrostkiem ”ge-” nie jest dużo, a przynajmniej tych, których najczęściej używamy. Poniżej znajdziesz listę czasowników, których z pewnością bardzo szybko się nauczysz.

 • gefallen (gefiel, gefallen) – podobać się
 • gehören – należeć
 • gelingen (gelang, gelungen) – udać się
 • genießen (genoss, genossen) – cieszyć się z
 • genügen – wystarczyć
 • geraten – (geriet, geraten) – popaść w
 • geschehen (geschah, geschehen) – zdarzyć się
 • gewinnen (gewann, gewonnen) – wygrać
 • gewöhnen, sich – przyzwyczaić się

Lubisz czytać krótkie historyjki i uczyć się gramatyki? Zajrzyj do wpisu Das hässliche junge Entlein.

Das hässliche junge Entlein - Bajki po niemiecku - Imperfekt - czasnaniemiecki.pl
Das hässliche junge Entlein – Bajki po niemiecku – Imperfekt – czasnaniemiecki.pl

Czasowniki złożone – Untrennbare Verben z przedrostkiem ”miss-”

Czasowniki nierozdzielnie złożone z przedrostkiem ”miss-” bardzo rzadko znajdziesz w prostych tekstach po niemiecku. Oznaczają zawsze coś negatywnego, na przykład niepowodzenie, złe zrozumienie, niedowierzanie.

 • missachten – ignorować, lekceważyć
 • missbilligen – potępiać, nie pochwalać
 • missbrauchen – nadużywać, wykorzystywać
 • misshandeln – maltretować, znęcać się nad
 • misslingen – nie udać się
 • misstrauen – nie wierzyć, nie ufać

Jak wiesz, przedrostek czasowników nierozdzielnie złożonych nie jest akcentowany. Jednak jest tutaj jeden wyjątek. W przypadku poniższego czasownika akcent pada na przedrostek. Dlaczego? Ponieważ na początku znajdują się połączone dwa przedrostki czasowników nierozdzielnie złożonych, a mianowicie: ”miss-” oraz ”ver-”. Dlatego też akcentowany jest wyjątkowo pierwszy z tych przedrostków, czyli ”miss-”.

Czasowniki złożone – Untrennbare Verben z przedrostkiem ”ver-”

Niemieckie czasowniki nierozdzielnie złożone z przedrostkiem ”ver-” bardzo często znajdziesz w prostych tekstach po niemiecku. Łączą się z czasownikami, które doskonale znasz, jak halten, hören, kaufen, lassen, sprechen, stehen. Ich znaczenie jest jednak zupełnie inne i trzeba się go nauczyć na pamięć.

Na początek krótka historia z życia wzięta o zgubionym telefonie i spotkaniu dwóch przyjaciółek, która ma szczęśliwe zakończenie. Tutaj również będzie zadanie dla Ciebie. Ja wymyśliłam historyjkę, w której użyłam jak najwięcej czasowników z przedrostkiem ”ver-”. Ty natomiast masz za zadanie uzupełnić wszystkie czasowniki w czasie przeszłym Imperfekt. Najpierw jednak zapoznaj się z czasownikami, które znajdziesz w opowiadaniu.

 • verabreden, sich – umówić się
 • verabschieden, sich – pożegnać się
 • verbringen (verbrachte, verbracht) – spędzać
 • verdienen – zarabiać
 • vereinbaren – ustalić, uzgodnić
 • vergessen (vergaß, vergessen) – zapomnieć
 • verlassen (verließ, verlassen) – opuścić
 • verlieren (verlor, verloren) – stracić, zgubić
 • vermuten – przypuszczać
 • verpassen – spóźnić się na
 • verschwinden (verschwand, verschwunden) – zniknąć
 • verspäten, sich – spóźnić się
 • versprechen (versprach, versprochen) – obiecać
 • vertrauen – ufać

Czasowniki złożone – Untrennbare Verben z przedrostkiem ”ver-” – ĆWICZENIA

Ćwiczenie 6. Uzupełnij opowiadanie powyższymi czasownikami w czasie przeszłym Imperfekt. W rozwiązaniach znajdziesz tłumaczenie poniższego tekstu. Postaraj się jednak rozwiązać ćwiczenie bez zaglądania do tłumaczenia.

Verabredung mit Emma und verlorenes Handy

Hanna ….. (1) sich mit ihrer Freundin Emma um 18 Uhr vor dem Einkaufszentrum. Sie ….. (2) Emma, dass sie pünktlich kommt. Die Freundin ….. (3) ihr. Hanna ….. (4) am Wochenende 200 Euro und wollte sich ein Kleid kaufen. Sie ….. (5) mit ihrer Freundin, dass sie nach den Einkäufen ins Kino gehen. Hanna …… (6) ihre Wohnung um 16.30 Uhr. An der Haltestelle merkte sie, dass sie ihr Handy zu Hause ….. (7).

Neues Handy und eine Überraschung

Sie ging zurück und suchte überall. Hanna konnte das Handy nirgendwo finden. Es ….. (8) einfach. Sie ….. (9), dass sie es ….. (10). Es wurde spät, so lief sie schnell zur Haltestelle. Sie wollte ihren Bus um 17 Uhr nicht verpassen. Zum Glück ….. (11) sie sich nicht. Sie fuhr zum Einkaufszentrum und kaufte dort ein neues Handy. Hanna ….. (12) mit Emma einen schönen Abend. Sie …… (13) sich erst um 23 Uhr. Zu Hause angekommen fand sie ihr verlorenes Handy unter dem Bett. Sie war überglücklich.

Czasowniki złożone – Untrennbare Verben z przedrostkiem ”ver-” ROZWIĄZANIA

Rozwiązanie ćwiczenia 6.

 1. verabredete / 2. versprach / 3. vertraute / 4. verdiente / 5. vereinbarte / 6. verließ / 7. vergaß / 8. verschwand / 9. vermutete / 10. verlor / 11. verspätete / 12. verbrach / 13. verabschiedeten

TŁUMACZENIE ćwiczenia 6. Podkreślone czasowniki to polski odpowiednik czasowników, które znajdują się w rozwiązaniu ćwiczenia 6.

Spotkanie z Emmą i zgubiony telefon

Hanna umówiła się ze swoją przyjaciółką Emmą o 18 przed galerią handlową. Obiecała jej, że przyjdzie punktualnie. Emma zaufała przyjaciółce. Hanna zarobiła w weekend 200 euro i chciała kupić sobie sukienkę. Ustaliła z przyjaciółką, że po zakupach pójdą do kina. Wyszła z mieszkania o 16.30. Na przystanku zauważyła, że zapomniała zabrać telefon z domu.

Nowy telefon i niespodzianka

Hanna wróciła do domu i szukała wszędzie telefonu. Nigdzie nie mogła go jednak znaleźć. Po prostu zniknął. Przypuszczała, że go zgubiła. Zrobiło się późno, więc pobiegła szybko na przystanek. Nie chciała spóźnić się na autobus o 17. Na szczęście nie spóźniła się. Pojechała do galerii handlowej i kupiła tam nowy telefon. Spędziła z Emmą miły wieczór. Pożegnały się ze sobą dopiero o 23. Kiedy wróciła do domu, znalazła swój zagubiony telefon pod łóżkiem. Była bardzo szczęśliwa.

Czasowniki z przedrostkiem ”ver-” w kryminałach

Czasowniki złożone (Untrennbare Verben) z przedrostkiem ”ver-” znajdziesz często w kronikach kryminalnych, opisach wypadków, przestępstw czy też w kryminałach. Związane są one również z policją, przesłuchaniami i wymierzaniem kary. Oto kilka z nich.

 • verhaften – aresztować
 • verhören – przesłuchać
 • verklagen – oskarżyć
 • vernehmen (vernahm, vernommen) – przesłuchać
 • verteidigen – bronić
 • verursachen – spowodować
 • verurteilen – osądzać, skazać

Kronika kryminalna i czasowniki z przedrostkiem ”ver-”

Die Polizei verhaftete den Fahrer. Er verursachten einen Unfall auf der Autobahn A2. Die Polizei verhörte die Zeugen. Sie vernahm auch den Fahrer und den Beifahrer. Die Familie des Unfallopfers verklagte den Fahrer wegen Fahrerflucht. Der Anwalt des Verhafteten verteidigte ihn vor Gericht. Das Gericht verurteilte den Fahrer zu einer Gefängnisstrafe.

Takie informacje lub podobne znajdziesz na wielu stronach internetowych, ponieważ z jednej strony bardzo często dochodzi do wypadków drogowych. Natomiast z drugiej strony, dziennikarze bardzo chętnie opisują takie zdarzenia.

Poniżej przeczytasz tłumaczenie tego wypadku. Historia jest oczywiście wymyślona przeze mnie w ten sposób, aby umieścić w niej jak najwięcej czasowników z przedrostkiem ”ver-”.

Policja aresztowała kierowcę. Spowodował on wypadek na autostradzie A2. Policja przesłuchała świadków. Przesłuchała również kierowcę i jego pasażera. Rodzina poszkodowanego oskarża kierowcę, ponieważ zbiegł z miejsca wypadku. Adwokat bronił aresztowanego przed sądem. Sąd skazał kierowcę na karę więzienia.

Jeszcze kilka dodatkowych czasowników z przedrostkiem ”ver-”, które warto zapamiętać

 • verachten – pogardzać
 • verbessern – poprawić
 • verbieten (verbot, verboten) – zabronić
 • verbinden (verband, verbunden) – połączyć
 • vergeben – wybaczyć
 • vergleichen – porównać
 • verhalten, sich – zachowywać się
 • verhandeln – negocjować
 • verkaufen – sprzedać
 • verlangen – żądać
 • verletzen – zranić
 • vernichten – zniszczyć
 • vermeiden – unikać
 • vermieten – wynająć komuś
 • vermissen – tęsknić za
 • verschieben – przesunąć
 • verschlafen – zaspać
 • versichern – zapewniać, ubezpieczyć
 • verstauchen – skręcić (staw, np. kostkę)
 • verstehen – rozumieć
 • verwechseln – pomylić
 • verwenden – używać

Czasowniki złożone – Untrennbare Verben z przedrostkiem ”zer-”

Czasowniki rozdzielnie złożone z przedrostkiem ”zer-” zazwyczaj oznaczają zniszczenie jakiejś rzeczy, na przykład potarganie jej, rozbicie, rozgniecenie czy potłuczenie. Poniżej znajdziesz kilka przykładów.

 • zerbrechen – rozbić
 • zerdrücken – rozgnieść
 • zerkleinern – rozdrobnić
 • zerlegen – rozłożyć, rozmontować
 • zerquetschen – rozgnieść
 • zerschlagen – rozbić
 • zerstören – zniszczyć
 • zerteilen – podzielić

Czasowniki nierozdzielnie złożone – Jak się ich nauczyć?

Jak zapamiętać przedrostki czasowników nierozdzielnie złożonych? Jest dużo możliwości. W dzisiejszym wpisie podałam kilka z nich. Po pierwsze trzeba uczyć się czasowników nierozdzielnie złożonych tworząc zdania. Najważniejsze z nich to zdania oznajmujące twierdzące, zdania w trybie rozkazującym (Imperativ) oraz zdania w czasie przeszłym prostym (Imperfekt / Präteritum) oraz czasie przeszłym złożonym Perfekt.

Twórz zdania w czasie teraźniejszym, trybie rozkazującym oraz czasie przeszłym Perfekt i Imperfekt

Kolejnym sposobem nauczenia się czasowników nierozdzielnie złożonych jest czytanie znanych motywujących cytatów. W ten sposób nie tylko poznasz ich znaczenie i łatwiej je zapamiętasz, ale również nauczysz się form gramatycznych tych czasowników. Zazwyczaj będą to formy trybu rozkazującego. Warto przekształcać je w ten sposób, aby stworzyć porady dla innych osób, pani, pana lub grupy osób.

Zapisz własne cytaty motywacyjne

Jeżeli znajdziesz ciekawy cytat lub powiedzenie z nowym czasownikiem, warto je zapisać, aby mieć je często przed oczami. Możesz wybrać na przykład jeden z tych, które podałam na początku wpisu lub znaleźć inne. Ciekawym rozwiązaniem jest zapisanie własnych motywujących zdań. Tylko Ty wiesz, czego Ci najbardziej potrzeba i co Cie najlepiej motywuje 🙂

Użyj wyobraźni i napisz kilka historyjek z czasownikami

Dodatkowo możesz tworzyć podobne historyjki, które zapisałam w ćwiczeniach (Ćwiczenie 3, ćwiczenie 4 oraz ćwiczenie 6) do każdej grupy czasowników nierozdzielnie złożonych. Nie muszą być skomplikowane. Ważne, aby zawierały czasowniki, których chcesz się nauczyć. Proponuję wykorzystać moją twórczość artystyczną 😉 przekształcając opowiadania na inny czas, czyli historyjki zapisane w czasie przeszłym imperfekt zamienić na Perfekt lub czas teraźniejszy.

Próbuj różnych sposobów nauki. Wybierz ten, który Ci najbardziej odpowiada i …. zmień go po jakimś czasie. Najgorsza w nauce języków obcych jest nuda. Ona skutecznie zniechęca do nauki.

Jestem pełna podziwu dla wszystkich, którzy wytrwali i przeczytali dzisiejszy wpis do ostatniego słowa. Z pewnością potrafisz już bez problemu wyliczyć wszystkie przedrostki czasowników nierozdzielnie złożonych oraz pamiętasz znaczenie wielu z wymienionych w dzisiejszym wpisie czasowników złożonych (Untrennbare Verben). Sprawdź, ile czasowników potrafisz wymienić z pamięci. Przypuszczam, że większość z tych czasowników znasz, ponieważ pojawiły się w krótkich historyjkach. Stwórz własne opowiadania a z pewnością utrwalisz ich znaczenie oraz tworzenie zdań z czasownikami rozdzielnie złożonymi. POWODZENIA!

Może Cię zainteresować:

Czasowniki rozdzielnie złożone – Trennbare Verben.

Czasowniki rozdzielnie złożone - Trennbare Verben - czasnaniemiecki.pl
Czasowniki rozdzielnie złożone – Trennbare Verben – czasnaniemiecki.pl

Zapraszam do czytania mojego bloga czasnaniemiecki.pl i wspólnej nauki języka niemieckiego.

Pozdrawiam i życzę Ci wspaniałego dnia 🙂

Dorota

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*