Das hässliche junge Entlein

Das hässliche junge Entlein - Bajki po niemiecku - Imperfekt - czasnaniemiecki.pl
Das hässliche junge Entlein – Bajki po niemiecku – Imperfekt – czasnaniemiecki.pl

Das hässliche junge Entlein” to bajka po niemiecku, którą znasz z dzieciństwa. Jej tytuł w języku polskim to ”Brzydkie kaczątko”.

Pierwszą część tej bajki po niemiecku, adaptowanej na potrzeby ćwiczenia czasu przeszłego Imperfekt, znasz z wpisu BAJKI PO NIEMIECKU – PRÄTERITUM”. Dzisiaj kontynuacja tej pięknej baśni. Brzydkie kaczątko ucieka od swojej rodziny w szeroki świat.

Zanim przeczytasz bajkę i wykonasz ćwiczenia, przypomnij sobie kilka niemieckich czasowników i ich formy czasu przeszłego IMPERFEKT. W ten sposób bez problemu zrozumiesz całą bajkę.

Das hässliche junge Entlein – Czas przeszły Präteritum

Czytanie bajek to dobry sposób na naukę niemieckiego czasu przeszłego Imperfekt. Jest w nich dużo opisów, czasowniki często się powtarzają, więc łatwo zapamiętasz ich formy. Ponadto treść znasz po polsku, więc ze zrozumieniem też nie ma problemu.

Poniżej znajdziesz wszystkie czasowniki, które przeczytasz w baśni ”Brzydkie kaczątko” po niemiecku. Zdania z czasownikiem w Imperfekt przetłumaczyłam na język polski, żeby łatwiej było Ci zrozumieć treść bajki.

Präteritum – CZASOWNIKI MOCNE

 • bekommen – bekam (Das Entlein bekam große Angst. – Kaczątko bardzo się wystraszyło.)
 • bleiben – blieb (Das Entchen blieb mit ihnen. – Kaczątko zostało z nimi.)
 • fliegen – flog (Sie flogen nach wärmeren Ländern. – Leciały do ciepłych krajów.)
 • geben – gab (Es gab dort keine Tiere. – Nie było tam zwierząt.)
 • gehen – ging (Eines Tages ging es in die große Welt. – Pewnego dnia wyruszyło w wielki świat.)
 • haben – hatte (Sie hatten prächtige, lange Flügel. – Miały przepiękne długie skrzydła.)
 • kommen – kam (Es kam am Abend zu einem Moor. – Wieczorem dotarło do bagna.)
 • lassen – ließ (Sie ließ es bei ihr in der Hütte bleiben. – Pozwoliła mu zostać u niej w chacie.)
 • laufen – lief (Es lief so schnell es konnte. – Biegło tak szybko, jak tylko mogło.)
 • nehmen – nahm (Der Bauer nahm das Entlein mit nach Hause. – Rolnik wziął kaczątko do siebie do domu.)
 • rufen – rief (Das kleinste Kind rief. – Najmniejsze dziecko zawołało.)
 • scheinen – schien (Die Sonne schien. – Świeciło słońce.)
 • schlagen – schlug (Seine Schwestern schlugen das Entlein. – Siostry biły kaczątko.)
 • schwimmen – schwamm (Das Entlein schwamm auf einem See. – Kaczątko pływało po jeziorze.)
 • sehen – sah (Glücklicherweise sah es eines Tages ein Bauer. – Na szczęście zobaczył go pewnego dnia rolnik.)
 • sein – war (Das hässliche junge Entlein war sehr unglücklich. – Brzydkie kaczątko było bardzo nieszczęśliwe.)
 • singen – sang (Die Lerchen sangen. – Skowronki śpiewały.)
 • werden – wurde (Es wurde immer kälter. – Robiło się coraz chłodniej.)

Präteritum – CZASOWNIKI REGULARNE

Czasowniki regularne tworzą formy czasu przeszłego Präteritum (Imperfekt) przez dodanie do tematu czasownika końcówki -TE. Natomiast do czasowników regularnych, których temat zakończony jest na -d, -t, grupy spółgłosek zakończonych na -m lub -n musisz dodać końcówkę -ETE.

Poniżej zaznaczyłam pogrubioną czerwoną czcionką tylko czasowniki należące do tej ostatniej grupy. Ponieważ pozostałe czasowniki tworzą formy czasu przeszłego Imperfekt w regularnie.

 • bewundern – bewunderte (Sie bewunderten die schönen Vögel. – Podziwiały te piękne ptaki.)
 • erblicken – erblickte (Die prächtigen Vögel erblickten ihn. – Te piękne ptaki zobaczyły go.)
 • flüchten – flüchtete (Bald flüchtete es. – Wkrótce uciekło.)
 • hoffen – hoffte (Die alte Frau hoffte, dass das Entlein Eier legen wird. – Kobieta miała nadzieję, że kaczątko będzie znosiło jajka.)
 • jubeln – jubelte (Die Kinder jubelten. – Dzieci krzyczały z radości.)
 • leben – lebte (Dort lebte eine alte Frau. – Mieszkała tam starsza kobieta.)
 • lieben – liebte ( Sie liebte die Henne wie ihr eigenes Kind. – Kochała tą kurę jak własne dziecko.)
 • klatschen – klatschte (Die anderen Kinder klatschten. – Pozostałe dzieci biły brawo.)
 • neigen – neigte (Es neigte vor ihnen seinen Kopf. – Schyliło przed nimi głowę.)
 • sagen – sagte (Sie sagten. – Powiedziały.)
 • schauen – schaute (Da schaute es auf die Wasseroberfläche. – Wtedy spojrzało na powierzchnię wody.)
 • spielen – spielte (Auf dem Ufer spielten einige kleine Kinder. – Na brzegu bawiło się kilka małych dzieci.)
 • streicheln – streichelte (Sie streichelten ihn mit dem Schnabel. – Głaskały go dziobem.)
 • tauchen – tauchte (Es tauchte. – Nurkowało.)
 • verspotten – verspottete (Sie verspotteten das Entlein. – Wyśmiewały się z kaczątka.)
 • wohnen – wohnte (Dort wohnten wilde Enten. – Mieszkały tam dzikie kaczki.)

Präteritum – CZASOWNIKI MIESZANE

 • denken – dachte (Es dachte, dass sie ihm zuleide tun. – Myślało, że go skrzywdzą.)
 • nennen – nannte (Sie nannte den Kater “Söhnchen“. – Nazywała kocura ”syneczkiem”.)

Präteritum – CZASOWNIKI MODALNE

 • mögen – mochte (Seine Schwestern mochten es nicht. – Siostry nie lubiły go.)
 • können – konnte (Es konnte sie einfach nicht vergessen. – Nie mogło po prostu o nich zapomnieć.)
 • müssen – musste (Es musste fliehen. – Musiało uciekać.)
 • wollen – wollte (Sie wollten mit dem kleinen Vogel spielen. – Nie chciały się bawić z tym małym ptakiem.)

Das hässliche junge EntleinBrzydkie kaczątko – Część 2

Das hässliche junge Entlein war sehr unglücklich. Seine Schwestern mochten es nicht. Sie verspotteten und schlugen es. Es musste fliehen.

Eines Tages ging es in die große Welt. Das Entlein dachte, dass es dort glücklicher wird und jemanden kennen lernt, der es lieben wird. Es kam am Abend zu einem Moor. Dort wohnten wilde Enten. Das Entchen blieb mit ihnen. Sie wollten mit ihm zwar nicht sprechen, aber sie schlugen es nicht wie seine Schwestern. Am nächsten Tag kamen zu dem Moor Jäger mit ihren Jagdhunden. Das Entlein bekam große Angst. Es musste wieder fliehen. Es lief so schnell es konnte.

Das hässliche junge Entlein fand ein neues Zuhause

Am Abend kam das arme Entlein zu einer alten Hütte. Dort lebte eine alte Frau. Sie hatte zwei Tiere, einen Kater und eine Henne. Sie nannte den Kater “Söhnchen“ und die Henne liebte sie auch wie ihr eigenes Kind. Die alte Frau hoffte, dass das Entlein Eier legen wird und ließ es bei ihr in der Hütte bleiben. Es blieb dort drei Wochen. Danach ging es weiter.

Das Entlein sah die Schwäne

Das Entlein schwamm auf einem See und tauchte. Es war dort sehr glücklich. Es gab dort keine Tiere, die ihn verspotteten. Nun kam der Herbst. Es wurde kalt. Eines Tages sah das Entlein am Himmel herrliche Vögel. Sie waren ganz weiß, mit langen Hälsen und hatten prächtige, lange Flügel. Sie flogen nach wärmeren Ländern. Das Entlein bewunderte die Schwäne und wollte auch mal so fliegen wie die schönen Vögel. Es konnte sie einfach nicht vergessen.

Der Winter kam und es wurde immer kälter. Dem Entlein war sehr kalt. Es hatte auch Hunger. Glücklicherweise sah es eines Tages ein Bauer und nahm das Entlein mit nach Hause. Dort war warm und gemütlich. Der Bauer hatte zwei Kinder. Sie wollten mit dem kleinen Vogel spielen. Es dachte jedoch, dass sie ihm zuleide tun und hatte Angst vor ihnen. Bald flüchtete es.

Wieder kam der Frühling

Der Frühling war herrlich. Die Sonne schien. Die Lerchen sangen. Das Entlein konnte wieder schwimmen und tauchen im See. Da kamen wieder die prächtigen Schwäne. Das Entlein wollte zu ihnen schwimmen und sie kennen lernen. Es hatte jedoch Angst, dass sie es auslachen werden. Das Entlein schwamm trotzdem zu den Schwänen und neigte vor ihnen sein Kopf. Da schaute es auf die Wasseroberfläche und sah sein eigenes Bild. Es war kein schwarzgrauer Vogel mehr, sondern selbst ein Schwan. Die anderen prächtigen Vögel erblickten ihn und schwammen ihm entgegen. Sie streichelten ihn mit dem Schnabel.

Auf dem Ufer spielten einige kleine Kinder. Sie bewunderten die schönen Vögel. Sie gaben ihnen Brot und Kuchen. Das kleinste Kind rief: “Da ist ein Neuer!“ Die anderen Kinder klatschten und jubelten. Sie sagten: “Der Neue ist der Schönste! So jung und prächtig.“ Der junge Schwan war überglücklich und er sagte zu sich “So viel Glück habe ich mir nicht träumen lassen, als ich noch das hässliche Entlein war“.

Jeżeli chcesz przeczytać całą bajkę po niemiecku w oryginalnej wersji, zajrzyj na stronę www.maerchen.com

Bajki po niemiecku – Präteritum – ĆWICZENIA

W ramach ćwiczeń odpowiedz na kilka pytań z tekstu. Utrwalisz w ten sposób słownictwo oraz formy czasu przeszłego Imperfekt czasowników nieregularnych. Musisz się ich nauczyć na pamięć. Dlatego też, im więcej zrobisz ćwiczeń, tym szybciej zapamiętasz ich formy.

Wszystkie odpowiedzi na pytania znajdziesz w adaptowanej treści baśni. Ponadto w nawiasie zapisałam czasowniki, które pomogą Ci odpowiedzieć na pytanie. Jednak są to bezokoliczniki. W odpowiedzi podaj te czasowniki w odpowiedniej formie w czasie przeszłym Präteritum.

Warto przeczytać najpierw cały tekst na głos. Nauczysz się mówić po niemiecku – mówiąc w tym języku. Czytanie na głos to co prawda bierna forma mówienia, ale pomaga zapamiętać słowa.

Dodatkowo możesz na każde pytanie również odpowiadać na głos. Spróbuj najpierw odpowiedzieć swoimi słowami, a następnie sprawdź w tekście, czy Twoja forma Imperfekt była prawidłowa.

Powodzenia!

 1. Die Schwestern mochten das Entlein nicht. Was machten sie? (verspotten, schlagen)
 2. Wann kam das Entlein zu einem Moor?
 3. Wer wohnte dort?
 4. Wer kam am nächsten Tag zu dem Moor?
 5. Was musste dann das Entlein tun? (fliehen)
 6. Wer wohnte in der alten Hütte?
 7. Wie nannte die Frau ihren Kater?
 8. Wie lange blieb das Entlein in der Hütte?
 9. Was machte das Entlein auf dem See? (schwimmen, tauchen)
 10. Was sah das Entlein im Herbst am Himmel?
 11. Was machten die Schwäne? (fliegen, nach wärmeren Ländern)
 12. Was machte der Bauer mit dem Entlein? (nehmen, nach Hause, das Entlein)
 13. Was wollten seine Kinder mit dem Vogel machen? (spielen)
 14. Wer kam im Frühling zum See?
 15. Was wollte das Entlein tun? (die Schwäne, kennen lernen)
 16. Was sah das Entlein auf der Wasseroberfläche?
 17. Was machten die Schwäne? (schwimmen, ihm entgegen)
 18. Was machten die Kinder auf dem Ufer? (spielen)
 19. Was machte das kleinste Kind? (rufen)
 20. Was gaben ihnen die Kinder?
 21. Wie fühlte sich der junge Schwan? (sein, überglücklich)

GRATULACJE! Potrafisz czytać ze zrozumieniem proste bajki po niemiecku. A może nawet opowiedzieć bajkę o brzydkim kaczątku swoimi słowami?

Jeżeli nie, to spróbuj to zrobić. Odpowiedzi na pytania z pewnością Ci w tym pomogą.

Chcesz przypomnieć sobie pierwszą część baśni Das hässliche junge Entlein? Kliknij na obrazek poniżej. Jak widzisz, w pierwszej części kaczątko wyglądało mniej korzystnie:)

Bajki po niemiecku - Präteritum - czasnaniemiecki.pl

Imperfekt już znasz. Może poznasz kolejny niemiecki czas przeszły? Na przykład CZAS PRZESZŁY PERFEKT.

Chcesz posłuchać i trochę pomówić po niemiecku, zajrzyj do wpisu CZASOWNIK MODALNY ”dürfen“.

ZAPRASZAM DO CZYTANIA mojego bloga www.czasnaniemiecki.pl oraz wspólnej nauki języka niemieckiego.

Pozdrawiam i życzę pięknego, słonecznego dnia!

Dorota

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*