Forma ”würde” zamiast Konjunktiv

Forma “würde“ zamiast Konjunktiv - czasnaniemiecki.pl

Forma ”würde” zamiast Konjunktiv występuje w języku niemieckim bardzo często, szczególnie w języku mówionym.

Najczęściej zastępuje formy trybu przypuszczającego Konjunktiv odnoszącego się do teraźniejszości lub przyszłości.

Często forma würde zamiast Konjunktiv stosowana jest obligatoryjnie. W przeciwnym razie zdanie nie jest jednoznaczne.

Forma ”würde” – TWORZENIE

Czasownik würde używany jest jako czasownik posiłkowy w zadaniach w trybie przypuszczającym.

Występuje on zawsze z bezokolicznikiem, który znajduje się na końcu zdania.

Forma würde – ODMIANA

Forma würde tworzona jest od czasownika werden w trybie przypuszczającym. Dodajemy do niej końcówki typowe dla trybu przypuszczającego.

Jak w większości czasowników w trybie przypuszczającym Konjunktiv, pierwsza i trzecia osoba liczby pojedynczej nie ma żadnej końcówki.

 • ich würde
 • er würde
 • sie würde
 • es würde

W pozostałych osobach liczby pojedynczej forma würde otrzymuje końcówki takie, jak w większości niemieckich czasowników.

ODMIANA FORMY würde:

Forma “würde“ zamiast Konjunktiv - Odmiana - czasnaniemiecki.pl
Forma “würde“ zamiast Konjunktiv – Odmiana – czasnaniemiecki.pl

Forma würde zamiast Konjunktiv – ZDANIA

Zdania z formą würde zawsze łączą się z bezokolicznikiem czasownika głównego. Jeżeli oczywiście czasownik werden nie oznacza stawać się, zostać lub nie jest czasownikiem posiłkowym zdania w stronie biernej.

PRZYKŁADY ZDAŃ Z FORMĄ würde:

Wenn ich nicht arbeiten müsste, würde ich dich besuchen. – Jeżeli nie musiałabym pracować, odwiedziłabym Cię. (Zdanie warunkowe nierzeczywiste)

Würdest du dich mit mir ab morgen auf den Marathon vorbereiten. – Czy przygotowywałbyś się ze mną od jutra do półmaratonu?

Sie hat gesagt, sie würde mich morgen anrufen. – Powiedziała, że jutro mnie odwiedzi. (Zdanie w mowie zależnej)

Wir würden ihn Maximilian nennen. – Nazwalibyśmy go Maximilian.

Würdet ihr nach Europa fliehen. – Czy ucieklibyście do Europy?

Würden Sie mir helfen, das Problem zu lösen? – Czy pomogłaby mi pani rozwiązać ten problem?

Forma ”würde” zamiast Konjunktiv – ZASTOSOWANIE

Czasownika werden w trybie przypuszczającym Konjunktiv Präteritum używamy w przypadku, gdy formy trybu oznajmującego oraz przypuszczającego są identyczne.

Ponadto obowiązkowo trzeba zamienić wszystkie archaiczne formy Konjunktiv Präteritum na formę würde.

Jest to również forma preferowana w języku mówionym. Konjunktiv Präteritum czasowników mocnych niechętnie jest używany w dialogach. Widoczne jest to również w książkach.

Bohaterowie rozmawiają używając formy würde zamiast form trybu przypuszczającego Konjunktiv Präteritum.

Do form czasowników mocnych, które często pojawiają się w zdaniach, należą na przykład formy trybu przypuszczającego ginge, wäre, hätte, würde, könnte, müsste, wüsste, käme, ließe, schliefe.

Forma würde występuje ponadto w zdaniach warunkowych oraz mowie zależnej w zdaniach podrzędnie złożonych bez spójnika.

Może Cię również zainteresować; MOWA ZALEŻNA – INDIREKTE REDE

Mowa zależna - Indirekte Rede - czasnaniemiecki.pl

Archaiczne formy Konjunktiv Präteritum

Formy trybu przypuszczającego Konjunktiv Präteritum tworzymy od drugiej formy podstawowej czasowników mocnych oraz mieszanych. Jest to więc forma czasu przeszłego Präteritum (Imperfekt).

Zgodnie z zasadą tworzenia form Konjunktiv Präteritum, do formy czasu przeszłego Imperfekt dodajemy przegłos w samogłoskach a, o, u. Oraz oczywiście końcówki czasownika charakterystyczne dla trybu przypuszczającego.

Jednak nie wszystkie czasowniki tworzą formy trybu przypuszczającego wg powyższego schematu. Część z nich występuje w formach przestarzałych, które już nie są używane.

Zamiast form archaicznych Konjunktiv Präteritum używamy formy würde.

Teoretycznie możemy dodać przegłos do formy czasu przeszłego Präteritum, tak jakby forma trybu przypuszczającego tworzona była w sposób regularny. Jednak to rozwiązanie występuje tylko w starszych tekstach literackich.

Najlepszym sposobem użycia trybu przypuszczającego Konjunktiv Präteritum w formach przestarzałych jest wprowadzenie formy würde.

PRZYKŁADY PRZESTARZAŁYCH FORM KONJUNKTIV PRÄTERITUM:

 • backen – büke
 • befehlen – beföhle
 • beginnen – begönne
 • bewegen – bewöge
 • brennen – brennte
 • empfehlen – empföhle
 • fliehen – flöhe
 • fließen – flösse
 • gelten – gälte
 • gewinnen – gewänne
 • heben – höbe
 • helfen – hülfe
 • kennen – kennte
 • laden – lüde
 • lügen – löge
 • nennen – nennte
 • rennen – rennte
 • riechen – röche
 • schieben – schöbe
 • schießen – schösse
 • schwimmen – schwömme
 • schwinden – schwände
 • schwören – schwüre
 • stehen – stünde
 • stehlen – stähle
 • sterben – stürbe
 • trügen – tröge
 • verlieren – verlöre
 • werben – würbe
 • werfen – würfe

Forma würde zamiast Konjunktiv Präteritum form przestarzałych

Poniżej znajdziesz przykłady zdań z literatury współczesnej, w których przestarzałe formy trybu przypuszczającego zostały zastąpione przez formę würde z bezokolicznikiem czasownika głównego.

Er wusste genau, dass ich aufstehen würde. – Wiedział dokładnie, że (najprawdopodobniej) wstanę.

Und nur dann würden sie schießen, damit ihr Geisel nicht entkam. – A tylko wtedy (prawdopodobnie) będą strzelać, aby zakładnik nie uciekł.

Dies war mein letzter Kampf, den ich nicht verlieren würde. – To była moja ostatnia walka, której (prawdopodobnie) nie przegram.

“ENTFÜHRT. GERETTET AUS DER HÖLLE“ J. MOLDENHAUER

Konjunktiv Präteritum – CZASOWNIKI REGULARNE

Forma trybu przypuszczającego Konjunktiv Präteritum, jest identyczna z trybem oznajmującym w czasie przeszłym Präteritum (Imperfekt).

Należy tutaj jednak pamiętać, że forma Konjunktiv Präteritum odnosi się do teraźniejszości lub przyszłości, natomiast Präteritum to czas przeszły prosty.

Porównaj poniższe przykłady:

 • Ich antwortete auf seine Frage. – Odpowiedziałam na jej pytanie. (Czas przeszły Imperfekt)
 • Ich antwortete auf seine Frage.Odpowiedziałabym na jej pytanie. (Tryb przypuszczający Konjunktiv Präteritum oznaczający teraźniejszość lub przyszłość)

Jak widzisz, formy te są identyczne. Dlatego też, w przypadku czasowników regularnych należy stosować formę würde zamiast form Konjunktiv Präteritum.

Nie jest to oczywiście obowiązkowe, jeżeli z kontekstu wynika, że w danym zdaniu chodzi o tryb przypuszczający.

Szczególnie w języku mówionym używana jest forma würde zamiast form trybu przypuszczającego Konjunktiv Präteritum.

 • Ich antwortete auf seine Frage.Odpowiedziałabym na jej pytanie.
 • Ich würde auf seine Frage antworten.Odpowiedziałabym na jej pytanie.

PRZYKŁADY ZDAŃ Z FORMĄ würde W LITERATURZE:

Der Raum war gemütlich eingerichtet. Als würde hier eine Familie wohnen. – Pomieszczenie było urządzone. Jakby mieszkała tutaj rodzina.

Die beiden Typen hatten eine Waffe und ich war mir sicher, dass sie sie benutzen würden, wenn ich versuchen würde, abzuhauen. – Obydwaj mieli broń i byłam pewna, że użyją jej, jeżeli spróbuję uciec.

Also, was würdest du dir wünschen? – Więc, czego byś sobie życzyła?

Ich würde in mein altes Leben zurückkehren. – Wróciłabym do mojego dawnego życia.

Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen, falls Sie sich in der Lage dazu fühlen. Zadałbym pani kilka pytać, jeżeli czuje się pani na siłach.

“entführt. gerettet aus der hölle“ J. moldenhauer

Książkę możesz pobrać bezpłatnie na stronie bookrix.com

Konjunktiv Präteritum – CZASOWNIKI MODALNE I POSIŁKOWE

Forma würde zamiast Konjunktiv Präteritum występuje rzadko z czasownikami modalnymi oraz posiłkowymi (sein, haben, werden).

Nie oznacza to jednak, że forma ta jest niepoprawna. Występuje rzadko, jednak można ją znaleźć w tekstach literackich. Szczególnie wtedy, jeżeli jest w nich dużo dialogów między młodymi ludźmi.

PRZYKŁADY ZDAŃ Z CZASOWNIKAMI MODALNYMI ORAZ POSIŁKOWYMI Z FORMĄ würde:

Würde sie nie aufhören können? – Czy oni nigdy nie przestaną?

Sie würde ihre Arbeit alleine machen müssen. – Prawdopodobnie będzie musiała sama wykonać swoje zadanie.

Rachel dachte, es würde für Margot nicht zu schrecklich sein. – Rachel myślała, że nie będzie to dla Margot zbyt straszne.

Sie würde immer alleine sein. – Prawdopodobnie zawsze będzie sama.

Das würde ich auch nicht wollen. – Nie chciałabym tego.

“Die gefährlichen jahre“ rona jaffe

Czasowniki modalne oraz posiłkowe występują zdecydowanie częściej w formie trybu przypuszczającego Konjunktiv Präteritum.

Może Cię również zainteresować. KONJUNKTIV II Z CZASOWNIKAMI MODALNYMI.

Konjunktiv II z czasownikami modalnymi - czasnaniemiecki.pl

Jak widzisz, forma würde często zastępuje formy trybu przypuszczającego Konjunktiv Präteritum.

Możesz jej używać w każdym dialogu z osobą, którą znasz. Jeżeli jednak chcesz, aby Twój niemiecki był bardziej urozmaicony, różnorodny, nie używaj tej prostej formy w każdym zdaniu. 🙂

Formy würde jednak nie użyjesz w zdaniach odnoszących się do przeszłości. Wówczas musisz zastosować formę Konjunktiv Perfekt lub Konjunktiv Plusquamperfekt.

Więcej na temat form Konjunktiv I oraz Konjunktiv II znajdziesz we wcześniejszych wpisach MOWA ZALEŻNA I KONJUNKTIV II oraz MOWA ZALEŻNA I KONJUNKTIV I.

Zapraszam do czytania i wspólnej nauki języka niemieckiego.

Pozdrawiam i życzę Ci wspaniałego dnia!

Dorota

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*