Czasowniki słabe w języku niemieckim

Czasowniki słabe w języku niemieckim - czasnaniemiecki.pl

Czasowniki słabe w języku niemieckim to czasowniki, które odmieniają się regularnie. Oznacza to, że temat tych czasowników nie zmienia się. Natomiast CZASOWNIKI MOCNE odmieniają się nieregularnie. Główna część tych czasowników, czyli temat, zmienia się.

KOŃCÓWKI CZASOWNIKÓW SŁABYCH

Znasz już końcówki czasowników odmieniających się regularnie z poprzednich wpisów, ale dla przypomnienia zerknij na poniższe tabelki.

 • Odmiana czasownika - Końcówki - czasnaniemiecki.pl

Czasowniki słabe w języku niemieckim

Czasowniki słabe poznajesz na pierwszych lekcjach języka niemieckiego. Przedstawiasz siebie, kolegę lub koleżankę mówiąc:

Ich komme aus Polen.

Er wohnt in Kraków.

Sie lebt in Warszawa.

Ich heiße Dorota.

Uczysz się również zadawać pytania i znowu powtarzasz:

 • Woher kommst du?
 • Woher kommen Sie?
 • Wo wohnst du?
 • Wo wohnen Sie?

Pojawia się jednak pytanie z nietypową końcówką:

 • Wie heißt du?

Zmiana końcówki jest konieczna, aby ułatwić wymowę tego czasownika.

A. Czasowniki słabe – heißen, reisen, tanzen

Czasowniki słabe w języku niemieckim, których TEMAT kończy się na:

 • -ß – heißen – nazywać się
 • -ss – hassen – nienawidzić
 • – s – reisen – podróżować
 • – x – mixen – miksować
 • – ztanzen – tańczyć
 • -tz – sitzen – siedzieć

otrzymują końcówkę -t w drugiej osobie liczby pojedynczej (du), aby ułatwić ich wymawianie.

Czasowniki słabe w języku niemieckim zakończone na -ss lub -ß

Czasowniki, których temat kończy się na ”-ẞ” lub ”-ss”, wymawiane jak ”s”, otrzymują końcówkę ”-t” w drugiej osobie liczby pojedynczej.

TEMAT, to część czasownika, która zostanie po odcięciu bezokolicznikowej końcówki ”-en”. Np. w bezokoliczniku lernen, tematem czasownika jest lern-.

PRZYKŁADY CZASOWNIKÓW

 • heißen – nazywać się
 • hassen – nienawidzić

Zapytasz więc:

 • Wie heißt du?Jak się nazywasz?
 • Was hasst du?Czego nienawidzisz?

ZWRÓĆ UWAGĘ NA CZASOWNIK HASST. Wygląda podobnie, jak czasownik posiłkowy HAST. Różnią się one nie tylko znaczeniem: hasst (nienawidzisz), hast (masz). Inna jest również ich wymowa.

W czasowniku hasst samogłoskę wymawiamy krótko. Natomiast samogłoska w hast wymawiana jest długo.

Czasowniki słabe w języku niemieckim zakończone na s

Czasowniki, których temat zakończony jest na ”-s” wymawiane jako ”z”, otrzymują końcówkę ”-t” w drugiej osobie liczby pojedynczej.

Przykład czasownika z tematem zakończonym na ”-s”:

 • reisen – podróżować

Możesz powiedzieć:

 • Du reist gern – Lubisz podróżować.

Czasowniki słabe w języku niemieckim zakończone na -tz lub -z

Czasowniki, których temat kończy się na ”-tz” oraz ”-z”, wymawiane jako ”c”, również otrzymują końcówkę ”-t” w drugiej osobie liczby pojedynczej.

PRZYKŁADY CZASOWNIKÓW

 • tanzen – tańczyć
 • sitzen – siedzieć

Kilka przykładowych pytań:

 • Tanzt du gern? – Lubisz tańczyć?
 • Sitzt du jetzt? – Siedzisz teraz?

Czasowniki słabe w języku niemieckim zakończone na -x

To ostatnia grupa czasowników, które otrzymają w drugiej osobie liczby pojedynczej nietypową końcówkę ”-t”. Ich temat kończy się na literę ”-x”, wymawianą jak ”ks”.

PRZYKŁAD CZASOWNIKA

 • mixen – miksować, mieszać

Podając przepis na ulubione danie możesz powiedzieć:

 • Du mixt alle Zutaten mit Eis. – Miksujesz wszystkie składniki z lodem.
Czasowniki na s/ss/ß/z/tz - 2 osoba - czasnaniemiecki.pl
Czasowniki zakończone w temacie na -s, -ss, -ß, -z, -tz w 2 osobie l. pojedynczej

B. Czasowniki słabe – antworten, atmen, zeichnen

Drugą grupę czasowników, które odmieniają się regularnie z małymi wyjątkami, są czasowniki z tematem zakończonym na ”-t”, ”-d”, ”-tm” , ”-ffn” oraz ”-chn”.

Czasowniki te otrzymują w odmianie dodatkową literę ”-e” przed końcówkami w drugiej osobie liczby pojedynczej i mnogiej oraz trzeciej osobie liczby pojedynczej.

 • DU + końcówka – EST (druga osoba liczby pojedynczej)
 • ER, SIE, ES, IHR + końcówka -ET (druga osoba liczby pojedynczej i mnogiej)

Dodanie litery -e- przed końcówkami ułatwia wymówienie czasownika zakończonego w temacie na ”-t”, ”-d”, ”-tm” , ”-ffn” oraz ”-chn”.

Jeżeli nie dodamy litery ”-e-” odmieniając czasownik w 2 i 3 osobie l. pojedynczej oraz w 2 osobie l. mnogiej, czyli przed końcówkami ”-t” (”er”, ”ihr”) oraz ”-st” (”du”), trudno nam będzie wymówić te czasowniki.

Spróbuj powiedzieć wszystkie poniższe zdania bez litery ”e” przed końcówkami ”-t” i ”-st”, a przekonasz się, że jest to bardzo trudne.

 • Du bittest um Hilfe. – Prosisz o pomoc.
 • Er antwortet nicht. – On nie odpowiada.
 • Er redet Unsinn. – Opowiada bzdury.
 • Sie atmet tief ein. Głęboko oddycha.
 • Ihr öffnet das Fenster. – Otwieracie okno.
 • Er zeichnet einen Schmetterling. – On rysuje motyla.
 • Czasowniki zakończone na d/t/tm/ffn - Opowiadanie - cz.1. - czasnaniemiecki.pl
 • Czasowniki słabe - L. pojedyncza - Ćwiczenia - Krótka historia - czasnaniemiecki.pl
 • Czasowniki słabe - Ćwiczenia - Krótka historia - czasnaniemiecki.pl

Czasowniki słabe – ĆWICZENIA

I. Odpowiedz na pytania do tej krótkiej historii miłosnej.

 1. Wie ist sein Name?Jak on się nazywa?
 2. Wie findet ihn Emma? – Co myśli o nim Emma?
 3. Redet sie mit Jonas? – Czy ona rozmawia z Jonasem?
 4. Wie findet sie Jonas? – Co o niej myśli Jonas?
 5. Zu wem kommt sie? – Do kogo ona przychodzi?
 6. Was öffnet Jonas? – Co otwiera Jonas?
 7. Wie atmet sie ein? – Jak ona oddycha?
 8. Was fragt sie? – Jakie pytanie zadaje?
 9. Antwortet Jonas? – Czy Jonas odpowiada?
 10. Was zeichnet er? – Co on rysuje?
 11. Redet er viel? – Czy on dużo mówi?
 12. Wen umarmt Jonas? – Kogo obejmuje Jonas?

II. Zapytaj kolegę lub koleżankę używając czasowników podanych na stronie:

 1. czy lubi podróżować? – …………….. du gern?
 2. czy lubi grać w piłkę nożną? – …………….. du gern Fußball?
 3. jak się nazywa? – Wie ……………… du?
 4. skąd pochodzi? – Woher ……………… du?
 5. czy nienawidzi szpinaku? ……………. du Spinat.
 6. czy lubi dużo mówić? – ………………. du viel?
 7. gdzie mieszka? – Wo …………… du?
 8. co myśli o Mateuszu? – Wie ……………… du Mateusz?
 9. czy prosi o pomoc? – …………….. du um Hilfe?

III. Przeczytaj głośno wszystkie zdania.

IV. Wymyśl podobną lub inną historyjkę używając czasowników regularnych.

Jeżeli nie znajdziesz potrzebnego słowa na stronie, zajrzyj do słownika.

Obok niektórych czasowników znajduje się skrót IRR, co oznacza, że odmienia się on nieregularnie. Znajdź taki czasownik, obok którego nie pojawia się IRR 🙂

CZASOWNIKI NIEREGULARNE poznasz zaglądając na stronę ODMIANA CZASOWNIKÓW NIEREGULARNYCH – Część 1.

Odmiana czasowników nieregularnych - Część 1 - czasnaniemiecki.pl

POWODZENIA W DALSZEJ NAUCE!

Pozdrawiam i życzę udanego dnia!

Dorota