Odmiana czasownika w języku niemieckim

Odmiana czasownika w języku niemieckim - czasnaniemiecki.pl

Odmiana czasownika w języku niemieckim może być regularna lub nieregularna. Jak najprawdopodobniej we wszystkich językach świata 🙂

Dzisiaj poznasz odmianę regularną czasowników niemieckich.

Czasowniki regularne to czasowniki, które odmienia się wg ustalonego schematu bez wyjątków.

Dowolny czasownik regularny możemy odmienić stosując się do schematu końcówek, które dodajemy do tematu czasownika. Czasowniki odmieniające się regularnie nazywamy inaczej czasownikami słabymi.

Czasowników słabych jest najwięcej w języku niemieckim, co jest pocieszające dla uczących się tego języka.

TEMAT CZASOWNIKA

Co to jest ”temat czasownika”? Można go określić jako część wspólną czasownika dla wszystkich form odmiany przez osoby. To rdzeń czasownika, który nie zmienia się w przypadku czasowników regularnych.

Temat czasownika w języku niemieckim to ta część bezokolicznika, która pozostanie po odcięciu końcówki -en.

PRZYKŁADY BEZOKOLICZNIKÓW W JĘZYKU NIEMIECKIM:

 • WOHNEN – mieszkać
 • MACHEN – robić
 • KAUFEN – kupować

Temat czasownika dla wymienionych czasowników jest następujący:

 • WOHN-
 • MACH-
 • KAUF-

PRZYKŁADY ODMIANY CZASOWNIKÓW REGULARNYCH

Czasownik lernen oznacza po polsku ”uczyć się”. Odmieniamy go w następujący sposób:

Czerwonym kolorem czcionki zaznaczony jest temat czasownika.

 • Odmiana czasownika - L.poj. - czasnaniemiecki.pl

Posłuchaj teraz, jak odmieniamy czasownik lernen po niemiecku. Spróbuj powtórzyć głośno odmianę tego czasownika w liczbie pojedynczej i mnogiej.

Odmiana czasownika lernen w liczbie pojedynczej i mnogiej. – czasnaniemiecki.pl

Wszystkie formy mają jeden wspólny element: LERN-

Do tej wspólnej części w odmianie czasownika dodajemy odpowiednie końcówki.

KOŃCÓWKI CZASOWNIKA

W tabelce znajdziesz schematycznie przedstawione końcówki.

Najszybciej nauczysz się odmiany czasownika w liczbie mnogiej.

Czasownik w 1 i 3 osobie liczby mnogiej wygląda bowiem jak bezokolicznik, czyli forma nieodmieniona czasownika. Zawsze znajdziesz w osobie WIR oraz SIE końcówkę -EN.

Wystarczy zapamiętać, że w 2 osobie liczby mnogiej pojawia się końcówka -T i już potrafisz odmienić każdy czasownik regularny w liczbie mnogiej 🙂

Odmiana czasownika - Końcówki - czasnaniemiecki.pl
Końcówki w odmianie czasownika

Odmiana czasownika w liczbie mnogiej jest bardzo prosta i łatwa do zapamiętania.

Pamiętaj! Trzecia osoba liczby mnogiej w języku niemieckim Sie” zapisywana wielką literą to tak zwana forma grzecznościowa. Tłumaczymy ją na język polski jako ”pan, pani, państwo”.

W języku polskim natomiast forma czasownika dla formy grzecznościowej ”pan, pani, państwo” dostosowana jest zawsze do liczby osób. Czasownika używamy w liczbie pojedynczej lub mnogiej: ”Pan jest. Pani jest. Państwo są”.

Forma ”sie” pisana małą literą w liczbie mnogiej oznacza po polsku: ”oni, one”.

PRZYKŁADY FORMY GRZECZNOŚCIOWEJ PO POLSKU I PO NIEMIECKU

Odmiana czasownika - Forma grzecznościowa - czasnaniemiecki.pl
Forma grzecznościowa – czasnaniemiecki.pl

ODMIANA CZASOWNIKÓW SŁABYCH – ĆWICZENIA

Znasz już podstawowe zasady odmiany czasowników regularnych, czyli tych ”słabszych” 🙂 Czas na praktyczne ćwiczenia.

I. Opowiedz o swoich zainteresowaniach dodając do poniższych czasowników słowo GERN.

Dodając to krótkie słowo do dowolnego czasownika powiesz, że lubisz coś robić, np. Ich jogge gern. oznacza Lubię biegać.

 • Fußball spielen (grać w piłkę nożną) – Ich ………. gern Fußball.
 • kochen (gotować) – Ich ………. gern.
 • Musik hören (słuchać muzyki) – Ich …………. gern Musik.
 • Computerspiele spielen (grać w gry komputerowe) – Ich ………… gern Computerspiele.
 • Sport machen (uprawiać sport) – Ich …………. gern Sport.
 • joggen (biegać) – Ich …………. gern.

Posłuchaj nagrania i sprawdź, czy udało Ci się prawidłowo odmienić czasowniki w 1 osobie liczby pojedynczej.

Odmiana czasownika w języku niemieckim. Przykłady.

Czasowniki, które słyszysz w nagraniu zapiszemy w następujący sposób.

 • Ich spiele gern Fußball.
 • Ich koche gern.
 • Ich höre gern Musik.
 • Ich spiele gern Computerspiele.
 • Ich mache gern Sport.
 • Ich jogge gern.

II. Teraz opowiedz o swoim koledze lub koleżance używając powyższych czasowników.

W zależności od osoby, którą opiszesz wybierz zaimek sie lub er. Np. Er joggt gern.

Pamiętaj, że słowo gern jest zawsze ”przytulone” do czasownika 🙂

 • Er ………… gern.
 • Sie ………… gern.

Poniżej znajdziesz plik z opowiadaniem o zainteresowaniach pewnej kobiety. W każdym zdaniu usłyszysz osobę ”sie”. Identyczne zdania możesz utworzyć opowiadając o mężczyźnie. Zamiast ”sie” powiesz ”er”.

Zdania z czasownikiem w języku niemieckim w 3 osobie liczby pojedynczej.

Usłyszane zdania zapiszesz w następujący sposób. W każdym czasowniku pojawiła się tym razem końcówka -t.

W formie ćwiczenia utrwalającego przeczytaj wszystkie zdania używając zamiast zaimka ”sie” zaimka osobowego ”er”.

 • Sie spielt gern Fußball.
 • Sie kocht gern.
 • Sie hört gern Musik.
 • Sie spielt gern Computerspiele.
 • Sie macht gern Sport.
 • Sie joggt gern.

III. Zapytaj Panią i Pana Kowalskich, jakie jest ich hobby. Użyj pytania ze słowem gern.

Czasownik zawsze będzie miał formę bezokolicznika. Zapiszesz go z końcówką -en (spielen, kochen, hören, machen, joggen).

Utwórz kilka zdań z każdym poznanym dzisiaj czasownikiem. Jeżeli jesteś już bardziej zaawansowanym uczniem, wykorzystaj Twoją wiedzę i utwórz inne zdania w formie grzecznościowej.

WAŻNE! Wypowiadaj każde zdanie głośno i wyraźnie. Podobnie jak mogłeś to usłyszeć w nagraniach.

 • Was …………….. Sie gern, Herr Kowalski?
 • Was ……………… Sie gern, Frau Kowalska?

IV. Wyobraź sobie, że jesteś Panią lub Panem Kowalskim i odpowiedz na zadane im wcześniej pytanie.

Pamiętaj! Opowiadasz o sobie, dlatego też używaj czasownika w pierwszej osobie liczby pojedynczej, np. Ich jogge gern. Ich spiele gern Computerspiele.

 • Pani Kowalska powie: Ich ………….. gern …………….
 • Pan Kowalski odpowie: Ich …………….. gern ……………..

Wszystkie ćwiczenia zrobione? Gratulacje! Potrafisz już tworzyć prawidłowe zdania z czasownikami regularnymi! Kolejny mały krok za Tobą 🙂

CZASOWNIKI SŁABE, które odmieniają nieregularnie, poznasz zaglądając na stronę CZASOWNIKI SŁABE W JĘZYKU NIEMIECKIM.

Odmiana czasowników słabych po niemiecku - Historyjka - czasnaniemiecki.pl

Pozdrawiam ciepło.

Dorota