Jak powiedzieć ”moim zdaniem” po niemiecku

Jak powiedzieć ”moim zdaniem” po niemiecku - czasnaniemiecki.pl
Jak powiedzieć ”moim zdaniem” po niemiecku – czasnaniemiecki.pl

Jak powiedzieć ”moim zdaniem” po niemiecku? Masz kilka możliwości. Możesz stworzyć zdanie podrzędnie złożone ze spójnikiem ”dass” lub użyć kilku innych przydatnych zwrotów.

Zwroty te przydadzą Ci się na maturze lub egzaminie językowym, na przykład Zertifikat B1 lub B2. Podczas zdawania drugiego z nich warto wykazać się znajomością bardziej wyszukanych form.

Jak powiedzieć ”moim zdaniem” po niemiecku

Poniżej znajdziesz kilka zwrotów, które warto znać, aby wyrazić swoje zdanie na każdy temat.

Moim zdaniem – Meiner Meinung nach – SZYK PRZESTAWNY

Wyrażenia takie jak meiner Meinung nach lub ich odpowiedniki wymienione poniżej wymagają szyku przestawnego.

Oznacza to, że czasownik znajduje się zaraz po tym wyrażeniu, na drugim miejscu. Przy czym całe wyrażenie jest traktowane jak jedna całość. Dlatego też wszystkie jego elementy zajmują pierwsze miejsce w zdaniu. Natomiast podmiot występuje na trzecim miejscu, czyli po czasowniku.

 • Meiner Meinung nach – moim zdaniem
 • Meiner Ansicht nach – uważam, że / moim zdaniem
 • Aus meiner Sicht – z mojego punktu widzenia / sądzę, że
 • meines Erachtens – moim zdaniem / jestem zdania, że
 • Meiner Auffassung nach – uważam, że

Moim zdaniem po niemiecku – PRZYKŁADY ZDAŃ:

Meiner Meinung nach sollte die Strecke durch kleine Städte und Wälder führen. – Moim zdaniem trasa powinna prowadzić przez małe miasta i lasy.

Meiner Ansicht nach kann sie an dem Wettbewerb teilnehmen. – Uważam, że ona może wziąć udział w tych zawodach.

Aus meiner Sicht sollten Sie Ihre Essgewohnheiten ändern. – Moim zdaniem powinna pani zmienić swoje nawyki żywieniowe.

Meines Erachtens können wir das Problem zusammen lösen. – Jestem zdania, że możemy ten problem wspólnie rozwiązać.

Meiner Auffassung nach brauchen kleine Kinder keine Mobiltelefone. – Sądzę, że małe dzieci nie potrzebują telefonów komórkowych.

Moim zdaniem – Ich bin der Meinung – SZYK PROSTY

Swoje zdanie możesz wyrazić również w bardzo prosty sposób. Tworząc zdania główne oddzielone od siebie przecinkiem. To łatwiejsza wersja. Zastępuje ona zdania podrzędnie złożone ze spójnikiem dass.

Ich bin der Meinung, er sollte darüber noch einmal nachdenken. – Uważam, że powinien jeszcze raz się nad tym zastanowić.

Er ist der Auffassung, man muss darüber reden. – Jego zdaniem trzeba o tym rozmawiać.

Ich bin der Ansicht, man darf nie aufgeben. – Moim zdaniem nigdy nie wolno się poddawać.

Sie ist der Überzeugung, man kann immer etwas tun. – Jest przekonana, że zawsze można coś zrobić.

Ich stehe auf dem Standpunkt / Ich vertrete den Standpunkt, wir sollten die Verhandlungen fortsetzen – Stoję na stanowisku, że powinniśmy kontynuować negocjacje.

Ich vertrete die Meinung, wir sollten das Angebot annehmen und den Vertrag abschließen. – Jestem zdania, że powinniśmy przyjąć tą ofertę i podpisać umowę.

Jak powiedzieć ”moim zdaniem” po niemiecku – SZYK ZDANIA POBOCZNEGO

Wszystkie powyższe zdania główne możesz zamienić na zdania podrzędnie złożone ze spójnikiem dass.

Pamiętaj jednak o tym, że jest to konstrukcja trudniejsza. Musisz bowiem pamiętać, że odmieniony czasownik znajduje się zawsze na końcu zdania.

 • Ich bin der Meinung / Ansicht / Auffassung , dass – uważam, że / sądzę, że
 • Wir vertreten den Standpunkt / stehen auf dem Standpunkt, dass – stoimy na stanowisku, że
 • Ich vertrete die Meinung / Ansicht, dass – jestem zdania, że
 • Wir sind der Überzeugung, dass – jesteśmy przekonani, że

Moim zdaniem po niemiecku – SZYK ZDANIA POBOCZNEGO – PRZYKŁADY ZDAŃ:

Ich bin der Meinung, dass Jugendliche nicht länger als eine Stunde Computerspiele spielen dürfen. – Uważam, że młodzież nie powinna grać w gry komputerowe dłużej niż jedną godzinę.

Wir sind der Auffassung, dass die Schüler keine Schuluniform tragen müssen. – Naszym zdaniem, uczniowie nie powinni nosić mundurków szkolnych.

Wir vertreten den Standpunkt, dass in jedem Betrieb eine Raucherecke eingerichtet werden soll. – Stoimy na stanowisku, że w każdym zakładzie pracy powinno się stworzyć kącik dla palaczy.

Ich bin der Auffassung, dass wir neue Formen von erneuerbaren Energien suchen müssen. – Uważam, że musimy szukać nowych form energii odnawialnej.

Jak powiedzieć ”moim zdaniem” po niemiecku najprościej

Możesz również wyrazić swoje zdanie używając najprostszych czasowników jak glauben, denken, finden. Masz dwie możliwości. Albo stworzysz dwa zdania główne, albo zdanie podrzędnie złożone ze spójnikiem dass.

 • Ich finde – Uważam, że
 • Ich glaube – Sądzę, że
 • Wir denken – Myślimy, że

Uważam, że po niemiecku – SZYK PROSTY – PRZYKŁADY ZDAŃ:

Ich finde, wir müssen jeden Tag mindestens eine Stunde trainieren. – Uważam, że powinniśmy ćwiczyć codziennie przynajmniej przez jedną godzinę.

Ich denke, du sollst die Radtour auf dein Handy herunterladen. – Myślę, że powinnaś wgrać tą trasę na swoją komórkę.

Wir glauben, die Eltern müssen ihren Kindern jeden Abend ein Buch vorlesen. – Sądzimy, że rodzice powinni czytać swoim dzieciom codziennie jedną książkę.

Uważam, że po niemiecku – SZYK ZDANIA POBOCZNEGO – PRZYKŁADY ZDAŃ:

Ich finde, dass wir Obst und Gemüse auf dem Markt kaufen sollen. – Uważam, że powinniśmy kupować warzywa i owoce na targu.

Wir denken, dass alle Schüler zwei Fremdsprachen lernen sollen. – Sądzimy, że wszyscy uczniowie powinni uczyć się dwóch języków obcych.

Ich glaube, dass wir gegenüber anderen Kulturen offener sein sollten. – Myślę, że powinniśmy być bardziej otwarci na inne kultury.

Jak widzisz, możesz wyrazić swoje zdanie na wiele różnych sposobów. Pamiętaj o tym na egzaminie! Im bardziej zróżnicowana będzie Twoja wypowiedź, tym więcej punktów zdobędziesz.

Jednak nie tylko na egzaminie trzeba wykazać się znajomością różnych wyrażeń i struktur gramatycznych. Jest to potrzebne w zwykłej rozmowie.

Przyjemniej słucha się kogoś, kto ciekawie opowiada i wplata w swoją opowieść różne zwroty: Meiner Meinung nach; Ich denke, dass; Aus meiner Sicht; Ich bin der Ansicht; Ich glaube.

Podobnie jest w języku polskim. Chętnie słuchamy kogoś, kto mówi: Uważam, że; Sądzę; Moim zdaniem; Z mojego punktu widzenia; Jestem zdania. Chyba, że ciągle opowiada tylko o sobie 🙂

Wiesz już jak uprzyjemnić innym słuchanie Twoich opowieści. Na razie tylko w kwestii wypowiadania swojej opinii. Wkrótce poznasz nowe ciekawe zwroty.

Pozdrawiam i życzę wspaniałego dnia!

Dorota

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*