Konjunktiv II z czasownikami modalnymi

Konjunktiv II z czasownikami modalnymi - czasnaniemiecki.pl

Konjunktiv II z czasownikami modalnymi w czasie przeszłym tworzymy podobnie jak formy czasu przeszłego Perfekt z czasownikami modalnymi.

Znajomość tej formy jest konieczna do tworzenia zdań w mowie zależnej z czasownikami modalnymi w czasie przeszłym. A w związku z tym potrzebna do zdania egzaminów językowych lub matury na poziomie zaawansowanym.

Konjunktiv Plusquamperfekt jest również niezbędny do tworzenia nierzeczywistych zdań warunkowych, porównawczych, przyzwalających oraz skutkowych.

Zdania podrzędnie złożone w Konjunktiv II z czasownikami modalnymi tworzymy również w nieco inny sposób. A mianowicie czasownik posiłkowy hätte znajduje się przed bezokolicznikiem czasownika głównego.

Jak widzisz, warto dokładniej poznać tworzenie oraz zastosowanie Konjunktiv Plusquamperfekt z czasownikami modalnymi w zdaniach prostych i złożonych.

Konjunktiv II z czasownikami modalnymi – TWORZENIE

Zdania z czasownikami modalnymi w trybie przypuszczającym Konjunktiv Plusquamperfekt tworzymy zawsze z czasownikiem posiłkowym hätte.

Czasownik posiłkowy hätte znajduje się w zdaniach pojedynczych z czasownikami modalnymi w czasie przeszłym na pierwszym lub drugim miejscu.

Na początku zdania występuje on w pytaniach oraz życzeniach niemożliwych do spełnienia bez spójnika wenn.

W pojedynczych zdaniach twierdzących miejsce czasownika jest na drugim miejscu.

Natomiast w zdaniach podrzędnie złożonych czasownik posiłkowy znajduje się na trzecim miejscu od końca, przed dwoma bezokolicznikami.

Jest to więc nietypowe miejsce czasownika posiłkowego w zdaniach podrzędnie złożonych.

Na końcu zdania znajdują się dwa bezokoliczniki. Są to bezokolicznik czasownika głównego oraz bezokolicznik czasownika modalnego.

Konjunktiv Plusquamperfekt – ZDANIA POJEDYNCZE

Zdania pojedyncze to zdania niezłożone. Występuje w nich tylko jedno orzeczenie. Orzeczenie składa się z trzech elementów w przypadku czasu przeszłego czasowników modalnych.

Pierwszy z nich to czasownik posiłkowy hätte. Drugim jest bezokolicznik czasownika głównego. Natomiast trzeci to bezokolicznik czasownika modalnego.

PRZYKŁADY ZDAŃ POJEDYNCZYCH w Konjunktiv Plusquamperfekt z czasownikami modalnymi.

ZDANIA W LICZBIE POJEDYNCZEJ:

Das hätte ich nicht sagen sollen. Nie powinnam była tego mówić.

Du hättest es merken können. Powinieneś o tym pamiętać.

Sie hätte diesen Vorschlag nicht machen sollen. – Nie powinna była tego proponować.

Powyższe przykłady zdań pochodzą z powieści Rona Jaffe pod tytułem Die gefährlichen Jahre.

ZDANIA W LICZBIE MNOGIEJ:

Wir hätten nicht so viel Geld ausgeben dürfen. – Nie wolno nam było wydawać tak dużo pieniędzy.

Hättet ihr ihr Verhalten verstehen können? – Czy mogliście zrozumieć ich zachowanie?

Sie hätten sich auf die Prüfungen besser vorbereiten müssen. – Musieliby się lepiej przygotować do egzaminów.

Konjunktiv Plusquamperfekt – ZDANIA ZŁOŻONE

Zdania podrzędnie złożone w Konjunktiv Plusquamperfekt z czasownikami modalnymi różnią się od zdań w trybie oznajmującym (Indikativ).

Różnica polega na zmianie miejsca czasownika modalnego hätte w zdaniu podrzędnie złożonym. Nie znajduje się on na samym końcu zdania lecz przed bezokolicznikiem czasownika głównego.

PRZYKŁADY ZDAŃ ZŁOŻONYCH w Konjunktiv Plusquamperfekt z czasownikami modalnymi.

ZDANIE W MOWIE ZALEŻNEJ:

Er hat gesagt, dass ich die Vokabeln hätte wiederholen sollen. – Powiedział, że powinniśmy byli powtórzyć słówka.

ZDANIE PORÓWNAWCZE NIERZECZYWISTE (Irrealer Komparativsatz):

Sie tat so, als ob sie mich nicht hätte verstehen können. – Zachowywała się tak, jakby nie mogła mnie zrozumieć.

ZDANIE WYRAŻAJĄCE ŻYCZENIE NIEMOŻLIWE DO SPEŁNIENIA (Irrealer Wunschsatz):

Wenn sie mir damals doch nur hätten helfen können! – Gdybyż oni mogliby mi wtedy pomóc!

ZDANIE SKUTKOWE NIERZECZYWISTE (Irrealer Konsekutivsatz):

Der Text war zu schwierig, als dass wir ihn hätten übersetzen können. – Ten tekst był za trudny, żebyśmy mogli go przetłumaczyć.

ZDANIE PRZYZWALAJĄCE NIERZECZYWISTE (Irrealer Konzessivsatz):

Auch wenn ich damals einen Kredit hätte aufnehmen müssen, hätte ich die Weltreise gemacht. – Nawet gdybym wtedy musiała wziąć kredyt, pojechałabym w podróż dookoła świata.

ZDANIE WARUNKOWE NIERZECZYWISTE (Irrealer Konditionalsatz):

Wenn ich früher meinen Studienbereich hätte wählen können, hätte ich mich für Germanistik entschieden. – Gdybym wcześniej mogła wybierać kierunek studiów, zdecydowałabym się na germanistykę.

Konjunktiv II z czasownikami modalnymi – ZASTOSOWANIE

Jak widzisz w powyższych przykładach, tryb przypuszczający z czasownikami modalnymi w czasie przeszłym występuje w zdaniach pojedynczych oraz złożonych.

Kiedy używamy Konjunktiv II w czasie przeszłym?

Trybu przypuszczającego Konjunktiv II w czasie przeszłym, czyli Konjunktiv Plusquamperfekt, używamy do wyrażania życzenia, przypuszczenia, prośby, nakazu lub możliwości.

Wszystkie te wyrażenia związane są z przeszłością i wskazują na nierzeczywistość każdego życzenia, przypuszczenia, prośby, nakazu lub też możliwości.

Konjunktiv Plusquamperfekt w zdaniach pojedynczych

Konjunktiv II występuje w dwóch rodzajach zdań pojedynczych oraz mowie zależnej. Szczególnie w tekstach prasowych oraz naukowych.

Są to teksty, w których przytaczana wypowiedź jest długa. Składa się ona z kilku zdań. Wówczas tylko pierwsze z nich jest zdaniem podrzędnie złożonym.

Pozostałe to zdania główne, które obowiązkowo muszą być wyrażone w Konjunktiv Plusquamperfekt lub Konjunktiv Perfekt. Oczywiście w przypadku zdań w czasie przeszłym.

Konjunktiv Plusquamperfekt występuje głównie w zdaniach w mowie zależnej, w których formy trybu przypuszczającego i oznajmującego są identyczne. Wtedy zamiast Konjunktiv Perfekt musisz użyć Konjunktiv Plusquamperfekt.

POJEDYNCZE ZDANIA W KONJUNKTIV II Z CZASOWNIKAMI MODALNYMI:

 • ŻYCZENIA NIEMOŻLIWE DO SPEŁNIENIA (Irrealer Wunschsatz)
 • ZDANIA Z CZASOWNIKAMI sollen, müssen, nicht dürfen, können (Modalverbkonstruktionen)
 • ZDANIA POJEDYNCZE W MOWIE ZALEŻNEJ (Indirekte Rede)

Wyrażające życzenia zdania oraz konstrukcje modalne możesz używać zamiennie. Mają one bowiem bardzo podobne znaczenie.

Wenn sie mir damals doch nur hätten helfen können!Gdybyż oni mogliby mi wtedy pomóc!

Sie hätten mir damals helfen sollen. Oni powinni byli mi wtedy pomóc.

Wenn ich das doch nur früher hätte wissen können!Gdybym tylko mogła o tym dowiedzieć się wcześniej!

Ich hätte das früher wissen sollen.Powinnam była wcześniej o tym wiedzieć.

Konstrukcje modalne

Konstrukcje modalne z czasownikami sollen, müssen, nicht dürfen wyrażają żądanie niemożliwe do spełnienia. Nie można spełnić zalecenia lub żądania z przeszłości, ponieważ czasu nie da się cofnąć.

Natomiast czasownik modalny können wyraża możliwość w przeszłości, która nie została wykorzystana.

Sie hätten mir damals helfen sollen. Sie haben das jedoch nicht gemacht. – Oni powinni byli mi wtedy pomóc. Nie zrobili jednak tego. (niespełniony nakaz, żądanie)

Wir hätten das Haus kaufen können. Wir haben es aber nicht gekauft. – Mogliśmy kupić ten dom. Ale jednak go nie kupiliśmy. (niewykorzystana możliwość)

Takie konstrukcje modalne występują zazwyczaj w trybie przypuszczającym Konjunktiv Plusquamperfekt. Rzadziej natomiast w Konjunktiv Präteritum.

Życzenia niemożliwe do spełnienia

W zdaniach wyrażających życzenia niemożliwe do spełnienia rzadziej występują czasowniki modalne. Zazwyczaj są to czasowniki główne w trybie przypuszczającym Konjunktiv Plusquamperfekt.

Natomiast w konstrukcjach modalnych zawsze znajduje się czasownik modalny sollen, müssen, nicht dürfen lub können.

Ponadto w życzeniach niemożliwych do spełnienia pojawia się zawsze partykuła doch, doch nur. Zdania takie zaczynają się od spójnika wenn lub też od czasownika. Znajduje się on wówczas na pierwszym miejscu.

Wenn sie mir damals doch nur hätten helfen können!Gdybyż oni mogliby mi wtedy pomóc!

Hätten sie mir damals doch nur helfen können!Gdybyż oni mogliby mi wtedy pomóc!

Zdania w mowie zależnej z czasownikami modalnymi

Mowę zależną nie zawsze musisz tworzyć z pomocą trybu przypuszczającego Konjunktiv.

Mowę zależną charakteryzują trzy elementy. A mianowicie czasownik wprowadzający mowę zależną lub zdanie podrzędnie złożone, lub też tryb przypuszczający Konjunktiv.

W mowie zależnej jednak wystarczy jeden z tych elementów. Ponadto w przypadku trybu przypuszczającego Konjunktiv dopuszczalne są formy Konjunktiv Perfekt lub Konjunktiv Plusquamperfekt. Oczywiście w czasie przeszłym.

Wyjątkiem są teksty, w których jest kilka zdań w mowie zależnej. W takim przypadku tylko pierwsze zdanie nie musi zawierać trybu przypuszczającego Konjunktiv Perfekt lub Konjunktiv Plusquamperfekt.

Natomiast każde następne obowiązkowo wyrażone jest w formie Konjunktiv I lub Konjunktiv II.

PRZYKŁAD ZDANIA W MOWIE NIEZALEŻNEJ

Die Mitarbeiter teilten ihrem Vorgesetzten mit: ”Wir konnten die Power-Point-Präsentation zum vereinbarten Termin nicht vorbereiten. Wir mussten unverzüglich nach Deutschland fahren.“

PRZYKŁAD ZDANIA W MOWIE ZALEŻNEJ

Die Mitarbeiter teilten ihrem Vorgesetzten mit, sie hätten die Power-Point-Präsentation zum vereinbarten Termin nicht vorbereiten können. Sie hätten unverzüglich nach Deutschland fahren müssen.

Zwróć uwagę, że w zdaniu w mowie niezależnej znajdują się czasowniki modalne w czasie przeszłym Präteritum. Natomiast czas przeszły w zdaniu w mowie zależnej wyrażony jest w trybie przypuszczającym Konjunktiv Plusquamperfekt.

W tym przypadku nie można użyć Konjunktiv Perfekt, ponieważ jego forma byłaby identyczna z trybem oznajmującym.

Dodatkowo zmieniony został zaimek osobowy.

Konjunktiv Plusquamperfekt w zdaniach pojedynczych – ĆWICZENIA

Poniżej znajdziesz dwa zadania. Rozwiązując je nauczysz się tworzyć zdania w Konjunktiv Plusquamperfekt z czasownikami modalnymi.

ZADANIE 1.

Zamień wszystkie zdania na konstrukcje modalne z czasownikami sollen, müssen, nicht dürfen lub können. W nawiasie podany jest czasownik modalny, którego musisz użyć w zdaniu.

Zwróć uwagę, że w żadnym zdaniu z życzeniem nie ma czasownika modalnego. Natomiast w utworzonej przez Ciebie konstrukcji modalnej musi się on pojawić.

Pamiętaj również, że partykuła doch, doch nur znajduje się tylko w zdaniach z życzeniami.

 1. Wenn ich ihn doch angerufen hätte! (sollen)
 2. Hätte er das doch gesagt! (müssen)
 3. Wenn du dir das doch nur gemerkt hättest! (können)
 4. Wenn sie sich darüber doch nur nicht geärgert hätten! (dürfen)
 5. Hätte sie den Vorschlag doch nicht gemacht! (sollen)
 6. Wenn ihr uns doch gefragt hättet! (können)
 7. Hätte sie doch auf mich gewartet! (sollen)
 8. Wenn ihr uns doch nur geholfen hättet! (können)
 9. Wäre sie doch mit mir nach Paris gefahren! (können)
 10. Wäre ich doch schlauer gewesen! (sollen)

ZADANIE 2.

Przekształć poniższy cytat na mowę zależną. Pamiętaj jednak, że w trybie przypuszczającym czas przeszły wyrażamy jest w Konjunktiv Plusquamperfekt.

Możemy użyć Konjunktiv Perfekt, jeżeli forma Konjunktiv Perfekt nie pokrywa się z formą trybu oznajmującego Perfekt.

Jednak w tym ćwiczeniu użyj tylko form Konjunktiv Plusquamperfekt.

 1. Sie erzählten uns: “Wir mussten viele Stunden beim Recherchieren im Internet verbringen. Wir konnten jedoch keine relevanten Daten finden.“
 2. Sie behaupteten: “Wir mussten uns bei unseren Eltern verschulden, um das Studium zu finanzieren.“
 3. Sie meinte: “Ich konnte damals noch gar nicht mit Geld umgehen.“
 4. Der Bankangestellte erklärte mir: “Sie sollten nur Pay-Safe-Cards verwenden.
 5. Er behauptete: “Ich konnte rund um die Uhr meine Bankgeschäfte erledigen.“

Rozwiązania znajdziesz na końcu wpisu 🙂

Konjunktiv II z czasownikami modalnymi – Zdania złożone

Zdania złożone z czasownikami modalnymi w trybie przypuszczającym Konjunktiv Plusquamperfekt mają identyczną konstrukcję jak zdania w czasie przeszłym Perfekt.

Czasownik modalny znajduje się w zdaniu podrzędnie złożonym przed bezokolicznikiem czasownika głównego.

Przykłady takich zdań znajdziesz we wpisie NIEMIECKIE CZASOWNIKI MODALNE W PERFEKT.

Tryb przypuszczający z czasownikami modalnymi występuje w następujących zdaniach:

 • W MOWIE ZALEŻNEJ w zdaniach ze spójnikiem dass
 • ZDANIACH PORÓWNAWCZYCH NIERZECZYWISTYCH ze spójnikiem als ob (Irrealer Komparativsatz)
 • ZDANIACH WARUNKOWYCH NIERZECZYWISTYCH ze spójnikiem wenn (Irrealer Konditionalsatz):
 • W ŻYCZENIACH NIEMOŻLIWYCH DO SPEŁNIENIA w zdaniach ze spójnikiem wenn (Irrealer Wunschsatz)
 • ZDANIACH SKUTKOWYCH NIERZECZYWISTYCH ze spójnikiem als dass (Irrealer Konsekutivsatz)
 • ZDANIACH PRZYZWALAJĄCYCH NIERZECZYWISTYCH ze spójnikiem auch wenn (Irrealer Konzessivsatz)

Jak widzisz, wszystkie zdania są nierzeczywiste. Opisują wydarzenia w przeszłości. Dlatego też konieczne jest użycie w tym przypadku trybu przypuszczającego Konjunktiv II (Plusquamperfekt).

Jedynie w mowie zależnej nie musi to być wydarzenie nierzeczywiste. Ponieważ Konjunktiv II zastępuje w tym przypadku tylko Konjunktiv Perfekt, którego formy pokrywają się z trybem oznajmującym.

Zdania w Konjunktiv Plusquamperfekt z czasownikami modalnymi – PRZYKŁADY

Er hat gesagt, dass wir die Vokabeln hätten wiederholen sollen. Powiedział, że powinniśmy byli powtórzyć słówka.

Sie tat so, als ob sie mich nicht hätte verstehen können. – Zachowywała się tak, jakby nie mogła mnie zrozumieć.

Wenn ich früher meinen Studienbereich hätte wählen können, hätte ich mich für Germanistik entschieden. – Gdybym wcześniej mogła wybierać kierunek studiów, zdecydowałabym się na germanistykę.

Wenn sie mir damals doch nur hätten helfen können! – Gdybyż oni mogliby mi wtedy pomóc!

Der Text war zu schwierig, als dass wir ihn hätten übersetzen können. – Ten tekst był za trudny, żebyśmy mogli go przetłumaczyć.

Auch wenn ich damals einen Kredit hätte aufnehmen müssen, hätte ich die Weltreise gemacht. – Nawet gdybym wtedy musiała wziąć kredyt, pojechałabym w podróż dookoła świata.

Konjunktiv Plusquamperfekt w zdaniach złożonych – ĆWICZENIA

Tą nietypową konstrukcję zdań podrzędnie złożonych z czasownikami modalnymi trudno zapamiętać. Warto wykonać kilka ćwiczeń, aby ją utrwalić.

Dzisiaj proponuję tylko jedno ćwiczenie, ponieważ już przeczytanie całego tekstu zajęło Ci dużo czasu.

W kolejnych wpisach znajdziesz dodatkowe ćwiczenia. Zapraszam do czytania i nauki. Choć to trudna konstrukcja, warto ją znać i stopniowo zacząć używać w rozmowie.

Również w najbliższej przyszłości znajdziesz wpisy, w których szczegółowo opiszę poszczególne zdania podrzędnie złożone. Nie tylko w kontekście trybu przypuszczającego Konjunktiv Plusquamperfekt z czasownikami modalnymi.

A teraz obiecane ćwiczenie.

ZADANIE 3.

Przekształć poniższe zdania na mowę zależną (Indirekte Rede). W każdym zdaniu użyj spójnika dass oraz trybu przypuszczającego Konjunktiv Plusquamperfekt z czasownikami modalnymi.

Zacznij zdania od dowolnego czasownika wprowadzającego mowę zależną. (sagen, denken, behaupten, glauben, mitteilen, erzählen itp.) Spróbuj przekazać usłyszane zdania z różnej perspektywy (np. Ona stwierdziła, że / Ty poinformowałeś nas, że / Opowiadaliście im, że / Sądzili, że itp. ).

 1. Wir konnten etwas Wunderbares erleben.
 2. Er sollte mir die Wahrheit sagen.
 3. Wir mussten die Polizei rufen.
 4. Du musstest dir das merken.
 5. Ich sollte die Vokabeln wiederholen.
 6. Wir konnten beide in derselben Stadt studieren.
 7. Wir mussten in verschiedenen Studentenwohnheimen wohnen.
 8. Jeder sollte lernen, alleine zurechtzukommen.
 9. Sie konnten an internationalen Wettkämpfen teilnehmen.
 10. Auf dem Laufband im Fitnessstudio konnten wir sehr gut Stress abbauen.

GRATULACJE! Udało Ci się dotrwać do końca i wykonać mimo zmęczenia wszystkie ćwiczenia. Potrafisz tworzyć zdania z czasownikami modalnymi w trybie przypuszczającym Konjunktiv Plusquamperfekt.

Jeżeli masz wątpliwości, czy udało Ci się prawidłowo rozwiązać wszystkie ćwiczenia, zerknij do poniższych rozwiązań. Warto przeczytać je na głos, aby lepiej utrwalić nowo poznaną konstrukcję.

Konjunktiv II z czasownikami modalnym – ROZWIĄZANIA

ROZWIĄZANIE ZADANIA NUMER 1. Konstrukcje modalne z czasownikami können, müssen, sollen, dürfen.

 1. Ich hätte ihn anrufen sollen.
 2. Er hätte das sagen müssen.
 3. Du hättest dir das merken können.
 4. Sie hätten sich darüber nicht ärgern dürfen.
 5. Sie hätte den Vorschlag nicht machen sollen..
 6. Ihr hättet uns fragen können.
 7. Sie hätte auf mich warten sollen.
 8. Ihr hättet uns helfen können.
 9. Sie hätte mit mir nach Paris fahren können.
 10. Ich hätte schlauer sein sollen.

ROZWIĄZANIE ZADANIA NUMER 2. Zdania w mowie zależnej bez spójnika dass.

 1. Die Mitarbeiter erzählten uns, sie hätten viele Stunden beim Recherchieren im Internet verbringen müssen. Sie hätten jedoch keine relevanten Daten finden können.
 2. Die Studenten behaupteten, sie hätten sich bei ihren Eltern verschulden müssen, um das Studium zu finanzieren.
 3. Sie meinte, sie hätte damals noch gar nicht mit Geld umgehen können.
 4. Der Bankangestellte erklärte mir, ich hätte nur Pay-Safe-Cards verwenden sollen.
 5. Er behauptete, er hätte rund um die Uhr seine Bankgeschäfte erledigen können.

ROZWIĄZANIE ZADANIA NUMER 3. Zdania w mowie zależnej ze spójnikiem dass.

Poniżej znajdziesz propozycje rozwiązań ćwiczenia trzeciego.

Początek zdań może być dowolny. Ważne, aby zawierały one różne czasowniki wprowadzające mowę zależną.

Należy również pamiętać, by odpowiednio zmienić zaimki osobowe oraz dzierżawcze.

 1. Sie versicherten uns, dass sie etwas Wunderbares hätten erleben können.
 2. Ich versuchte, ihn zu überzeugen, dass er mir die Wahrheit hätte sagen sollen.
 3. Die Nachbarn haben uns erklärt, dass sie die Polizei hätten rufen müssen.
 4. Sie betonte, dass ich mir das hätte merken müssen.
 5. Sie erklärte, dass sie sich dessen bewusst war, dass sie die Vokabeln hätte wiederholen sollen.
 6. Die Freundinnen erzählten uns, dass sie beide in derselben Stadt hätten studieren können.
 7. Sie erinnerten sich, dass sie in verschiedenen Studentenwohnheimen hätten wohnen müssen.
 8. Die Eltern meinten damals, dass jeder hätte lernen sollen, alleine zurechtzukommen.
 9. Sie meinten, dass sie an internationalen Wettkämpfen hätten teilnehmen können.
 10. Sie behaupteten, dass sie auf dem Laufband im Fitnessstudio sehr gut Stress hätten abbauen können.

ŻYCZĘ WYTRWAŁOŚCI W NAUCE JĘZYKA NIEMIECKIEGO.

ZAPRASZAM DO CZYTANIA KOLEJNYCH WPISÓW.

Pozdrawiam

Dorota

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*