Konjunktiv Präteritum – Czas teraźniejszy

Konjunktiv Präteritum - Czas teraźniejszy - czasnaniemiecki.pl
Konjunktiv Präteritum – Czas teraźniejszy – czasnaniemiecki.pl

Konjunktiv Präteritum – Czas teraźniejszy w trybie przypuszczającym wyrażany jest za pomocą form Konjunktiv Präteritum. Formy te przypominają czas przeszły Präteritum, inaczej Imperfekt.

Dlatego też często mylony jest z czasem przeszłym trybu przypuszczającego, czyli Konjunktiv Plusquamperfekt.

Jeżeli chcesz opowiedzieć o zdarzeniu nierzeczywistym w przeszłości, musisz użyć form trybu przypuszczającego Konjunktiv Plusquamperfekt. Natomiast do opowiadania o teraźniejszości użyjesz form Konjunktiv Präteritum lub formy würde.

Konjunktiv Präteritum – Czas teraźniejszy – TWORZENIE

Formy Konjunktiv Präteritum utworzysz dodając do form czasu przeszłego przegłos oraz końcówki charakterystyczne dla trybu przypuszczającego.

Nie dotyczy to jednak czasowników regularnych. Ich formy w trybie przypuszczającym Konjunktiv Präteritum są identyczne jak formy czasu przeszłego Imperfekt, czyli inaczej Präteritum.

Niektóre formy trybu przypuszczającego Konjunktiv Präteritum są przestarzałe. Musisz je zastąpić formą würde.

Konjunktiv Präteritum – CZASOWNIKI REGULARNE

Formy Konjunktiv Präteritum czasowników regularnych są identyczne jak formy czasu przeszłego Imperfekt.

Do tematu czasownika dodajemy zawsze -TE- oraz odpowiednie końcówki. Musisz pamiętać, że pierwsza i trzecia osoba liczby pojedynczej jest identyczna.

Dodajesz więc do takiej formy końcówki tylko w drugiej osobie liczby pojedynczej (du +st), pierwszej i trzeciej osobie liczby mnogiej (wir / sie / Sie +n) oraz drugiej osobie liczby mnogiej (ihr +t).

Pamiętaj, że w czasownikach, których temat kończy się na -t, -d, lub grupę spółgłosek z -m lub -n na końcu, np. -ffn, -tm, dodajesz do tematu -ETE-. Bez tej dodatkowej litery nie wypowiesz takich czasowników jak na przykład antworten, reden, betrachten.

Czas przeszły Imperfekt - Końcówki czasowników regularnych - czasnaniemiecki.pl

PRZYKŁADY ZDAŃ W KONJUNKTIV PRÄTERITUM Z CZASOWNIKAMI REGULARNYMI.

Poniższe przykłady pochodzą z książki ”Entführt. Gerettet aus der Hölle.” napisanej przez J. Moldenhauer. Możesz tą książkę pobrać bezpłatnie ze strony autorki.

Ganz langsam öffnete ich meine Augen. – Powoli otwarłabym moje oczy.

Ich betrachtete ihn genauer. – Przyjrzałabym się mu dokładniej.

Ich drängte in eine Ecke und beobachtete ihn. – Wcisnęłabym się w kąt i bym go obserwowała.

Wszystkie zdania w oryginale oznaczają czas przeszły Imperfekt. Przetłumaczyłam je na język polski jako zdania w trybie przypuszczającym na potrzeby dzisiejszego wpisu. Formy te są identyczne, więc nie trzeba zmieniać nic w samej formie gramatycznej.

Z tego też powodu zdania z czasownikami regularnymi w Konjunktiv Präteritum zastępowane są formą würde z bezokolicznikiem czasownika głównego. Dla uniknięcia niejednoznaczności.

Konjunktiv Präteritum – Czas teraźniejszy – CZASOWNIKI NIEREGULARNE

Konjunktiv Präteritum czasowników nieregularnych tworzymy dodając do drugiej formy podstawowej, czyli formy Imperfekt, przegłos oraz końcówki trybu przypuszczającego.

Przegłos dodawany jest w temacie czasowników mocnych w samogłoskach a, o, u.

Do takiej formy z przegłosem dodajesz samogłoskę e i otrzymujesz w ten sposób formę trybu przypuszczającego Konjunktiv Präteritum ( np. käme, führe, wäre, hätte, würde)

Jeżeli więc chcesz tworzyć zdania w trybie przypuszczającym z czasownikami mocnymi, musisz przypomnieć sobie drugą formę czasowników nieregularnych, czyli Imperfekt (Präteritum).

Rozwiązaniem jest oczywiście FORMA würde z bezokolicznikiem. Możesz nią zastąpić w języku mówionym praktycznie wszystkie niemieckie czasowniki. Zarówno regularne, jak i nieregularne.

Może Cię również zainteresować.

Forma “würde“ zamiast Konjunktiv - czasnaniemiecki.pl

Jeżeli jednak zdajesz maturę lub inny egzamin z języka niemieckiego, znajomość form trybu przypuszczającego Konjunktiv Präteritum czasowników mocnych jest niezbędna.

Ponadto zdania, w których cały czas używasz formy würde są dłuższe. A jak w każdym języku dążymy do jak najkrótszej formy wypowiedzi. Warto więc tworzyć zdania ciekawsze, w których znajdą się czasowniki nieregularne, mocne oraz forma würde.

 • Konjunktiv Präteritum - Czas teraźniejszy - Końcówki - Czasowniki mocne - czasnaniemiecki.pl
 • Konjunktiv Präteritum - Czas teraźniejszy - Czasowniki mocne - Odmiana - czasnaniemiecki.pl

PRZYKŁADY ZDAŃ W KONJUNKTIV PRÄTERITUM Z CZASOWNIKAMI NIEREGULARNYMI.

Es ist, als bekäme ich einen elektrischen Stromschlag. – To tak, jakby mnie miał porazić prąd.

Gut, das wäre dann meine zweite Chance, wahrscheinlich auch die allerletzte. – Dobrze, to byłaby moja druga szansa, prawdopodobnie ostatnia.

Na gut, es gäbe da wirklich etwas, was du tun könntest. – No dobrze, byłoby więc na prawdę coś, co mogłabyś zrobić.

Mir war von vorne herein klar, dass ich bei ihm sowieso keine Chance hätte. – Było to dla mnie jasne od samego początku, że nie miałabym u niego żadnych szans.

”verliebt in meinen entführer“ stefanie m.

Konjunktiv Präteritum – Formy przestarzałe czasowników mocnych

Niektóre czasowniki mocne występują w trybie przypuszczającym w formach już nieużywanych. Są one bowiem przestarzałe i znajdziesz je w starszych tekstach literackich.

PRZYKŁADY CZASOWNIKÓW MOCNYCH ORAZ ICH PRZESTARZAŁYCH FORM KONJUNKTIV PRÄTERITUM:

 • backen – büke
 • befehlen – beföhle
 • beginnen – begönne
 • bewegen – bewöge
 • empfehlen – empföhle
 • fliehen – flöhe
 • fließen – flösse
 • gelten – gälte
 • gewinnen – gewänne
 • heben – höbe
 • helfen – hülfe
 • laden – lüde
 • lügen – löge
 • riechen – röche
 • schieben – schöbe
 • schießen – schösse
 • schwimmen – schwömme
 • schwinden – schwände
 • schwören – schwüre
 • stehen – stünde
 • stehlen – stähle
 • sterben – stürbe
 • trügen – tröge
 • verlieren – verlöre
 • werben – würbe
 • werfen – würfe

Formy takie zastępowane są w języku niemieckim formą würde z bezokolicznikiem.

Ich bin mir sicher, dass ich den Halbmarathon gewinnen würde. – Jestem pewna, że wygram ten półmaraton.

Ich hoffe, du würdest bald mein Vertrauen gewinnen. – Mam nadzieję, że zdobędziesz moje zaufanie.

Ich denke, er würde mir beim Aufräumen helfen. – Myślę, że on pomoże mi w sprzątaniu.

Konjunktiv Präteritum – Czas teraźniejszy – CZASOWNIKI MIESZANE

Czasowniki mieszane to czasowniki, które w drugiej i trzeciej formie podstawowej zmieniają samogłoskę w temacie czasownika. Natomiast w trzeciej formie podstawowej czasownika zamiast końcówki -en pojawia się końcówka -T.

Są to więc czasowniki, które mają cechy czasowników mocnych oraz czasowników regularnych.

Cechą charakterystyczną czasowników mocnych jest zmiana samogłoski tematycznej. Natomiast z czasownikami regularnymi łączy czasowniki mieszane końcówka -t w trzeciej formie podstawowej.

Formy podstawowe to formy, które znajdziesz w tabelkach z czasownikami nieregularnymi. Znajdują się w nich trzy formy. Pierwsza z nich to bezokolicznik czasownika, druga to forma Imperfekt, natomiast trzecia z nich jest formą Partizip II.

PRZYKŁADY CZASOWNIKÓW MIESZANYCH ORAZ FORM KONJUNKTIV PRÄTERITUM:

 • bringen – brächte
 • denken – dächte
 • senden – sendete
 • wenden – wendete

Dwa ostatnie czasowniki są czasownikami słabymi oraz mocnymi równocześnie. Najczęściej w czasie przeszłym Imperfekt występują w formie mocnej, czyli sandte, wandte. Natomiast formę Konjunktiv Präteritum tworzą od formy słabej (regularnej): sendete, wendete.

Może Cię również zainteresować:

sendete czy sandte - Imperfekt czasownika senden - czasnaniemiecki.pl

Do czasowników mieszanych należą również czasowniki, w których samogłoska ”a” zmienia się na ”e” w formie Imperfekt (brennen – brannte, kennen – kannte, nennen – nannte, rennen – rannte). Jednak w trybie przypuszczającym czasowniki te tworzą nietypową formę.

Nie zmienia się jednak samogłoska, jak w przypadku innych czasowników mieszanych. Wyglądają więc jak czasowniki regularne. Są to formy przestarzałe i zastępujemy je zazwyczaj formą würde z bezokolicznikiem.

PRZYKŁADY CZASOWNIKÓW MIESZANYCH ORAZ ICH PRZESTARZAŁYCH FORM KONJUNKTIV PRÄTERITUM:

 • brennen – brennte
 • kennen – kennte
 • nennen – nennte
 • rennen – rennte

Powyższe czasowniki zazwyczaj zastąpisz formą würde z bezokolicznikiem.

Wir würden ihn Maximilian nennen. – Nazwalibyśmy go Maximilian.

Sie sagt, sie würde nicht wegrennen. – Mówi, że nie ucieknie. (Mowa zależna)

Ich hoffe, du würdest mich nicht erkennen. – Mam nadzieję, że mnie nie rozpoznasz.

Konjunktiv Präteritum – CZASOWNIKI MODALNE

Czasowniki modalne należą również do czasowników mieszanych. Dlatego też do formy czasu przeszłego Imperfekt dodajemy przegłos oraz końcówki trybu przypuszczającego.

Wyjątkiem są czasowniki sollen oraz wollen. W trybie przypuszczającym nie otrzymują one przegłosu.

Er sollte weg. – Powinien odejść.

Du solltest dich ein bisschen um sie kümmern. – Powinieneś się trochę o nią zatroszczyć.

“ENTFÜHRT. gERETTEt aus der hölle“ J. moldenhauer

ODMIANA CZASOWNIKA KÖNNEN W TRYBIE PRZYPUSZCZAJĄCYM KONJUNKTIV PRÄTERITUM:

Konjunktiv Präteritum - Czas teraźniejszy - Czasowniki modalne - können - czasnaniemiecki.pl

Zgodnie z tym schematem odmieniają się czasowniki modalne dürfen, können, mögen, müssen.

Do ich drugiej formy podstawowej, czyli formy Imperfekt dodajemy przegłos oraz końcówki trybu przypuszczającego.

FORMY KONJUNKTIV PRÄTERITUM CZASOWNIKÓW MODALNYCH:

 • dürfen – dürfte
 • können – könnte
 • mögen – möchte
 • müssen – müsste
 • sollen – sollte
 • wollen – wollte

Szczególnym przypadkiem czasownika modalnego jest forma trybu przypuszczającego möchte. Bywa ona uznawana za siódmy czasownik modalny. Często zastępuje on czasownik modalny wollen, aby wyrazić prośbę w bardziej delikatny sposób.

Natomiast w trybie przypuszczającym odnoszącym się do przeszłości jest odwrotnie. Wówczas forma möchte zastępowana jest przez czasownik wollen.

Więcej na temat czasowników modalnych w trybie przypuszczającym czasu przeszłego znajdziesz we wpisie KONJUNKTIV II Z CZASOWNIKAMI MODALNYMI.

Zapraszam do czytania i wspólnej nauki języka niemieckiego.

Pozdrawiam i życzę wspaniałego dnia!

Dorota

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*