Odmiana czasownika HABEN

Odmiana czasownika haben - czasnaniemiecki.pl

Odmiana czasownika haben nie jest trudna. Jest to co prawda czasownik nieregularny, jednak nietypowo odmienia się tylko w liczbie pojedynczej i trzeba się jej nauczyć na pamięć. Jest jednak pewien trik, który pomoże Ci zapamiętać tą ”nieregularn” odmianę.

Czasownik haben oznacza po polsku mieć. W dialogu poniżej zobaczysz, jak odmieniamy ten czasownik posiłkowy. Dlaczego nazywa się ”posiłkowy”? Ponieważ pomaga utworzyć inne formy, na przykład czas przeszły Perfekt.

W dialogu poniżej wszystkie formy z czasownikiem haben zostały podkreślone.

 • Hallo, Monika! Wie geht’s?
 • Danke, gut. Und dir?
 • Es geht. Wann hast du Zeit, Monika?
 • Ich habe am Montag Zeit.
 • Und Tomek? Wann hat er Zeit?
 • Am Dienstag.
 • Und Frau Nowak? Wann hat sie Zeit?
 • Am Mittwoch. Warum fragst du?
 • Ich mache eine Party.

Posłuchaj nagrania dialogu. Zwróć uwagę, jak wymawiamy poszczególne formy czasownika posiłkowego haben.

Odmiana czasownika haben w liczbie pojedynczej – Dialog

Przeczytaj teraz głośno wszystkie zdania i pytania po niemiecku, w których pojawił się czasownik haben. Warto pamiętać o głośnym i wyraźnym powtarzaniu nowych wyrażeń. W ten sposób skuteczniej uczysz się języka niemieckiego.

 • Wann hast du Zeit? – Kiedy masz czas?
 • Ich habe am Montag Zeit.Mam czas w poniedziałek.
 • Wann hat er Zeit?Kiedy on ma czas?
 • Wann hat sie Zeit? – Kiedy ona ma czas?

W dialogu wymienione zostały niektóre nazwy dni tygodnia. Jeżeli chcesz ich się nauczyć lub utrwalić ich znajomość, wysłuchaj podcastu ”5 Minuten Deutsch”. W odcinku 7 – Dni tygodnia po niemiecku – Wochentage możesz nie tylko posłuchać, ale również nauczyć się opowiadać, kiedy masz czas na spotkanie z przyjaciółmi.

ODMIANA CZASOWNIKA HABEN – LICZBA POJEDYNCZA

Podcast ”5 Minuten Deutsch” - Odcinek 7 - Odmiana haben - czasnaniemiecki.pl
Ich habe Zeit – Mam czas / Du hast frei – Masz wolne / Er hat Ferien – On ma wakacje / Sie hat Zeit – Ona ma czas / Es hat frei – Ono ma wolne

ODMIANA HABEN W LICZBIE POJEDYNCZEJ – ĆWICZENIA

Uzupełnij czasownik haben w poniższych pytaniach.

 1. ……….. du Zeit am Montag?
 2. Wann ……….. ich frei? Am Dienstag.
 3. ………. er am Samstag frei?
 4. Wann ……… Herr Herman Zeit?
 5. Wann ……. Monika Ferien?
 6. Wann …….. Frau Nowak frei?

A teraz odwrotnie. Uzupełnij w zdaniach odpowiedni zaimek osobowy. Czasownik haben jest podany we właściwej formie.

 1. Das ist Monika. …… hat am Mittwoch frei.
 2. Das ist Marek. ……… hat am Freitag Geburtstag.
 3. …….. habe leider keine Zeit. Ich muss lernen.
 4. Sie ist deine Frau. …… hast aber Glück.
 5. Das Kind ist krank. …….. hat Fieber.

Jak widzisz w zdaniach oraz tabelce, czasownik haben odmienia się nieregularnie tylko w 2 i 3 osobie liczby pojedynczej.

Do regularnej odmiany brakuje mu tak na prawdę tylko jednej litery przed końcówką. Litery B. Popatrz na poniższe przykłady. Litera B znika i czasownik haben jest nieregularny.

 • du habst
 • er habt

Pamiętaj o ”wyrzuceniu” B z odmiany w osobie du oraz er, sie, es i z nauczeniem się odmiany czasownika haben nie będziesz mieć problemów 🙂

ODMIANA CZASOWNIKA HABEN – LICZBA MNOGA

Odmiana czasownika haben - L.mn. - czasnaniemiecki.pl
Wir haben Zeit – My mamy czas / Ihr habt frei – Wy macie wolne / sie haben Ferien -Oni (One) mają wakacje / Sie haben Zeit – Pan (Pani) ma czas.

W liczbie mnogiej czasownik haben odmienia się regularnie. W 1 i 3 osoby l. mnogiej dodajemy do tematu czasownika (hab-) końcówkę -en. Natomiast w 2 osobie l. mnogiej dodajemy końcówkę -t.

ODMIANA HABEN W LICZBIE MNOGIEJ – ĆWICZENIA

Odmianę już znasz. Teraz czas na ćwiczenia.

Uzupełnij poniższy dialog czasownikiem haben w odpowiedniej formie.

 • Hallo, Monika. Hallo, Adam. Wie geht’s?
 • Danke, gut. Und dir?
 • Auch gut. Danke. Wann ……. ihr Zeit?
 • Am Samstag. Warum fragst du?
 • Ich mache eine Party.

Teraz posłuchaj dialogu i upewnij się, że wstawiłeś właściwą formę czasownika.

Odmiana czasownika haben w liczbie mnogiej – Dialog

A teraz kilka ćwiczeń, w których uzupełnisz formy czasownika haben w liczbie pojedynczej lub mnogiej.

 • Hallo, Tom. Wie geht’s dir?
 • Danke, bestens. Und dir?
 • Es geht. …….. du am Wochenende Zeit?
 • Ja. Ich arbeite nur montags bis freitags.
 • Und Monika? ……… sie am Samstag frei?
 • Nein. Sie ist am Samstag bei ihrer Großmutter.
 • Sind Paweł und Anna am Wochenende zu Hause?
 • Ja. Sie ………. am Samstag und am Sonntag frei. Warum fragst du?
 • Ich …….. Geburtstag und mache eine Party.

Wykonałeś wszystkie ćwiczenia? Gratulacje! Z pewnością bezbłędnie potrafisz utworzyć własne zdania z czasownikiem haben.

POWODZENIA W DALSZEJ NAUCE JĘZYKA NIEMIECKIEGO!

Pozdrawiam ciepło!

Dorota