Odmiana czasownika w języku niemieckim

Odmiana czasownika po niemiecku - czasnaniemiecki.pl

Odmiana czasownika w języku niemieckim może być regularna, to znaczy odmienia się wg ustalonego schematu.

Dowolny czasownik regularny możemy odmienić stosując się do schematu końcówek, które dodajemy do tematu czasownika. Czasowniki odmieniające się regularnie nazywamy inaczej czasownikami słabymi.

Czasowniki słabe odmieniają się regularnie. Jest ich najwięcej w języku niemieckim, co jest pocieszające dla uczącego się tego języka. Wystarczy bowiem nauczyć się odmiany czasownika słabego i możesz tworzyć prawidłowe zdania. A w związku z tym porozumiewać się w języku niemieckim na poziomie podstawowym.

TEMAT CZASOWNIKA

Co to jest ”temat czasownika”? Można go określić jako część wspólna czasownika dla wszystkich form odmiany przez osoby. To rdzeń czasownika, który nie zmienia się w przypadku czasowników regularnych.

PRZYKŁADY ODMIANY CZASOWNIKÓW REGULARNYCH

Czasownik lernen oznacza po polsku ”uczyć się”. Odmieniamy go w następujący sposób:

 • Odmiana czasownika - L.poj. - czasnaniemiecki.pl

Wszystkie formy mają jeden wspólny element: LERN-

Do tej wspólnej części w odmianie czasownika dodajemy odpowiednie końcówki.

KOŃCÓWKI CZASOWNIKA

W tabelce znajdziesz schematycznie przedstawione końcówki. Najłatwiej nauczysz się odmiany czasownika w liczbie mnogiej.

Czasownik w 1 i 3 osobie liczby mnogiej wygląda bowiem jak bezokolicznik, czyli forma nieodmieniona czasownika. Zawsze znajdziesz w osobie WIR oraz SIE końcówkę -EN. Wystarczy zapamiętać, że w 2 osobie liczby mnogiej pojawia się końcówka -T i już potrafisz odmienić każdy czasownik regularny w liczbie mnogiej 🙂

Odmiana czasownika - Końcówki - czasnaniemiecki.pl
Końcówki w odmianie czasownika

Odmiana czasownika w liczbie mnogiej jest bardzo prosta i łatwa do zapamiętania. Trzeba pamiętać, że osoba Sie, tak zwana forma grzecznościowa, zapisywana jest wielką literą i oznacza ”pan, pani, państwo”.

W zależności od ilości osób w języku polskim użyjemy w formie grzecznościowej czasownika w liczbie pojedynczej lub mnogiej. W języku niemieckim dla wszystkich osób, czyli ”pan, pani, państwo” jest jedna forma z końcówką -EN.

PRZYKŁADY FORMY GRZECZNOŚCIOWEJ PO POLSKU I PO NIEMIECKU

Odmiana czasownika - Forma grzecznościowa - czasnaniemiecki.pl
Forma grzecznościowa – czasnaniemiecki.pl

ODMIANA CZASOWNIKÓW SŁABYCH – ĆWICZENIA

Znasz już podstawowe zasady odmiany czasowników regularnych, czyli tych ”słabszych” 🙂 Czas na praktyczne ćwiczenia.

I Opowiedz o swoich zainteresowaniach dodając do poniższych czasowników słowo GERN. Dodając to krótkie słowo do dowolnego czasownika powiesz, że lubisz coś robić, np. biegać. Ich jogge gern. oznacza Lubię biegać.

 • Fußball spielen (grać w piłkę nożną) – Ich ………. gern Fußball.
 • kochen (gotować) – Ich ………. gern.
 • Musik hören (słuchać muzyki) – Ich …………. gern Musik.
 • Computerspiele spielen (grać w gry komputerowe) – Ich ………… gern Computerspiele.
 • Sport machen (uprawiać sport) – Ich …………. gern Sport.
 • joggen (biegać) – Ich …………. gern.

II Teraz opowiedz o swoim koledze lub koleżance używając powyższych czasowników. W zależności od osoby, którą opiszesz wybierz zaimek sie lub er. Np. Er joggt gern. Powiedz trzy zdania. Pamiętaj, że słowo gern jest zawsze ”przytulone” do czasownika 🙂

 • Er ………… gern (…………..)
 • Sie ………… gern (…………..)

III Zapytaj Panią i Pana Kowalskich, jakie jest ich hobby. Użyj pytania ze słowem gern.

 • Was …………….. Sie gern, Herr Kowalski?
 • Was ……………… Sie gern, Frau Kowalska?

IV Wyobraź sobie, że jesteś Panią lub Panem Kowalskim i odpowiedz na zadane im wcześniej pytanie.

 • Pani Kowalska powie: Ich ………….. gern …………….
 • Pan Kowalski powie natomiast: Ich …………….. gern ……………..

Wszystkie ćwiczenia zrobione? Gratulacje! Potrafisz już tworzyć prawidłowe zdania z czasownikami regularnymi! Kolejny mały krok za Tobą.

GRATULACJE!

Pozdrawiam ciepło.

Dorota