Odmiana czasowników nieregularnych – Część 1

Odmiana czasowników nieregularnych - Część 1 - czasnaniemiecki.pl

Odmiana czasowników nieregularnych w języku niemieckim jest trudna. Jej znajomość jest jednak konieczna już na poziomie A1, czyli na samym początku nauki.

Uczenie się odmiany czasowników mocnych w języku niemieckim, czyli nieregularnych będzie łatwiejsze, jeżeli stworzysz sobie schemat do nauki. Poniżej znajdziesz taki schemat, który umożliwi Ci zrozumienie i nauczenie się odmiany czasowników nieregularnych.

Zachęcam również do wykonania ćwiczeń, które pomogą Ci utrwalić odmianę czasowników mocnych w języku niemieckim.

Zgodnie z zasadą małych kroków podzieliłam czasowniki nieregularne na dwie grupy. Każdą z nich poznasz w osobnym wpisie.

W pierwszej części poznasz grupę czasowników nieregularnych, w których dodany zostanie przegłos.

W drugiej części opowiem o czasownikach, w których zmienia się temat czasownika. Samogłoska e jest zamieniana na i lub ie.

Odmiana czasowników regularnych – Przypomnienie

Czytasz o czasownikach nieregularnych, więc najprawdopodobniej wiesz już, jak odmieniają się czasowniki regularne, czyli słabe. Czasowniki regularne to czasowniki, w których nie zmienia się samogłoska w temacie czasownika.

Nie pamiętasz, co oznacza słowo temat czasownika, zajrzyj do wpisu

ODMIANA CZASOWNIKA W JĘZYKU NIEMIECKIM.

Odmiana czasownika po niemiecku - czasnaniemiecki.pl

Oprócz tematu czasownika, znajdziesz tam również schemat odmiany czasowników regularnych oraz ćwiczenia.

Czasowniki słabe nie zawsze są ”idealnie” regularne 🙂 Jest kilka wyjątków. Szczegóły znajdziesz na stronie:

CZASOWNIKI SŁABE W JĘZYKU NIEMIECKIM

Czasowniki słabe - Historia miłosna - czasnaniemiecki.pl

Odmiana czasowników nieregularnych – Grupa 1

Na lekcji niemieckiego zazwyczaj podaje się dwie grupy czasowników mocnych, czyli nieregularnych. Do jednej należą czasowniki, w których samogłoska tematyczna otrzymuje przegłos. Druga grupa to czasowniki, w których zamiast litery e w temacie czasownika znajduje się i lub ie.

NAJWAŻNIEJSZE! Czasowniki mocne odmieniają się nieregularnie TYLKO w 2 lub 3 osobie liczby pojedynczej.

Odmiana czasowników nieregularnych – Przegłos

Pierwsza grupa czasowników nieregularnych w języku niemieckim to czasowniki, które w liczbie pojedynczej w 2 i 3 osobie otrzymują przegłos. Przegłos, czyli po niemiecku Umlaut dodaje się do samogłosek w temacie czasownika. Są to samogłoski a lub o. Najczęściej przegłos dodajemy do samogłoski a.

Czasowniki nieregularne – fahren – fährt

 • Odmiana czasowników mocnych - fahren - l. pojedyncza - czasnaniemiecki.pl
 • Odmiana czasowników mocnych - fahren - l. mnoga - czasnaniemiecki.pl

Czasowniki z samogłoską a w temacie czasownika:

 • empfangen – du empfängst, er empfängt – przyjąć, odebrać (begrüßen, willkommen heißen)
 • fahren – du fährst, sie fährt – jechać
 • fallen – du fällst, es fällt – spadać
 • fangen – du fängst, er fängt – łapać
 • lassen – du lässt, er lässt (Uwaga! W 2 osobie l. pojedynczej końcówka -t /temat czasownika zakończony na -ss/) – kazać
 • laufen – du läufst, er läuft – biegać
 • tragen – du trägst, sie trägt – nosić
 • schlagen – du schlägst, es schlägt – uderzać, bić
 • wachsen – du wächst, er wächst (Uwaga! W 2 osobie l. pojedynczej końcówka -t /temat czasownika zakończony na -ss/) – rosnąć
 • waschen – du wäschst, sie wäschst – prać

Bardzo często czasowniki występują z przedrostkiem. Mogą to być czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone. Niezależnie od przedrostka forma podstawowa nie zmienia się.

Przykłady czasowników z przedrostkiem:

 • einfallen – wpaść do głowy, wpaść na pomysł
 • anfangen – zaczynać
 • vorschlagen – proponować

Te czasowniki wydają się bardziej znajome i częściej używane. Z pewnością teraz łatwiej je zapamiętasz. Na lekcji uczysz się raczej vorschlagen, a nie schlagen. Podobnie częściej usłyszysz anfangen niż fangen.

Warto zapamiętać podstawowe formy czasowników rozdzielnie i nierozdzielnie złożonych. Dodając przedrostki zmienia się tylko ich znaczenie. Natomiast formy gramatyczne pozostają bez zmian.

 • Mir fällt etwas ein.- Mam pewien pomysł.
 • Der Film fängt um 19 Uhr an. – Film zaczyna się o 19.
 • Sie schlägt eine Lösung vor. – Ona proponuje pewne rozwiązanie.

PRZYKŁADY ZDAŃ Z CZASOWNIKAMI Z PRZEGŁOSEM:

 1. Du empfängst die Gäste. – Przyjmujesz gości.
 2. Sie empfängt meine E-Mail. – Ona odbiera e-mail.
 3. Du fährst nach Berlin. – Jedziesz do Berlina.
 4. Er fährt nach Dresden. – On jedzie do Drezna.
 5. Du fällst oft vom Stuhl. – Często spadasz z krzesła.
 6. Im Süden fällt Schnee. – Na południu pada śnieg.
 7. Du fängst sie nie. – Nigdy jej nie złapiesz.
 8. Er fängt Fische. – On łowi ryby.
 9. Du lässt mich warten. – Każesz mi na siebie czekać.
 10. Sie lässt den Arzt rufen. – Ona każe wezwać lekarza.
 11. Du läufst den Marathon in Posen. – Biegniesz maraton w Poznaniu.
 12. Er läuft schnell. – On szybko biega.
 13. Du trägst den Ehering. – Nosisz obrączkę.
 14. Er trägt sie auf Händen. – On nosi ją na rękach.
 15. Du schlägst Alarm. – Bijesz na alarm (ogłaszasz alarm, włączasz alarm)
 16. Mutti, sie schlägt mich. – Mamo, ona mnie bije.
 17. Du wächst schnell. – Szybko rośniesz.
 18. Wo wächst der Pfeffer? – Gdzie rośnie pieprz?
 19. Du wäschst dir die Hände. – Myjesz ręce.
 20. Sie wäscht sich. – Ona myje się.

Czasowniki mocne – raten – rät

 • Odmiana czasowników mocnych - raten - l. pojedyncza - czasnaniemiecki.pl
 • Odmiana czasowników mocnych - raten - l. mnoga - czasnaniemiecki.pl

Niektóre czasowniki nieregularne z samogłoską a w temacie zakończonym na spółgłoskę –t lub –d odmieniają się w nietypowy sposób.

Zazwyczaj w takich czasownikach rozszerzamy jego temat (red-, antwort-, bild-) o dodatkową samogłoskę ”e” przed końcówką -st / -t (du redest, er redet, ihr redet). Dodatkowa samogłoska ”e” potrzebna jest dla ułatwienia wymowy.

W przypadku kilku czasowników nieregularnych, których temat kończy się na -t / -d dodatkowa samogłoska ”e”przed końcówkami nie występuje.

Przykłady czasowników bez litery ”-e” w 2 i 3 osobie l. pojedynczej

 • braten – du brätst, er brät – piec
 • halten – du hältst, er hält – trzymać
 • laden – du lädst, er lädt – ładować
 • raten – du rätst, er rät – radzić

Podobnie jak w poprzedniej grupie czasowników z przegłosem, częściej używasz powyższych czasowników z przedrostkiem.

Przykłady czasowników z przedrostkiem:

 • anhalten – zatrzymać
 • sich verhalten – zachowywać się
 • einladen – zapraszać
 • verraten – zdradzać
 • abraten – odradzać

Dodany został tutaj tylko przedrostek. Natomiast forma gramatyczna nie zmieniła się.

Zdania z czasownikami mocnymi z przedrostkiem:

 1. Der Bus hält an der Haltestelle an. – Bus zatrzymuje się na przystanku.
 2. Das Kind verhält sich sehr gut. – Dziecko zachowuje się bardzo dobrze.
 3. Er lädt mich zu seiner Geburtstagsparty ein. – On zaprasza mnie na przyjęcie urodzinowe.
 4. Sie verrät mich. – Ona mnie zdradza.
 5. Meine Mutter rät mir davon ab. – Moja mama odradza mi to.

Znasz już pierwszą grupę czasowników nieregularnych, czyli mocnych. Odmiana tych czasowników jest łatwiejsza, ponieważ zmienia się w 2 i 3 osobie liczby pojedynczej tylko samogłoska a na samogłoskę z przegłosem ä.

Druga grupa czasowników, o której przeczytasz w kolejnym wpisie jest trudniejsza. Tematyczna samogłoska e zmienia się bowiem w odmianie na i lub też ie. Czasem pojawiają się dodatkowo inne spółgłoski.

Nie wpadaj w panikę. Wystarczy uczyć się języka niemieckiego małymi krokami oraz wykonywać dodatkowe ćwiczenia 🙂

POWODZENIA W NAUCE!

Pozdrawiam!

Dorota

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*