Odmiana czasowników nieregularnych – Część 1

Odmiana czasowników nieregularnych - Część 1 - czasnaniemiecki.pl

Odmiana czasowników nieregularnych w języku niemieckim jest trudna. Jej znajomość jest jednak konieczna już na poziomie A1, czyli na samym początku nauki.

Uczenie się odmiany czasowników mocnych w języku niemieckim, czyli nieregularnych będzie łatwiejsze, jeżeli stworzysz sobie schemat do nauki.

Poniżej znajdziesz taki schemat, który umożliwi Ci zrozumienie i nauczenie się odmiany czasowników nieregularnych.

Zachęcam również do wykonania ćwiczeń, które pomogą Ci utrwalić odmianę czasowników mocnych w języku niemieckim.

Zgodnie z zasadą małych kroków podzieliłam czasowniki nieregularne na dwie grupy. Każdą z nich poznasz w osobnym wpisie.

W pierwszej części poznasz grupę czasowników nieregularnych, w których DODANY ZOSTANIE PRZEGŁOS w drugiej i trzeciej osobie liczby pojedynczej.

W drugiej części opowiem o czasownikach, w których również zmienia się temat czasownika. Są to czasowniki nieregularne, w których SAMOGŁOSKA ”E” JEST ZAMIENIANA NA ”I” lub ”IE”. Zmiana dotyczy tylko odmiany w liczbie pojedynczej.

Odmiana czasowników regularnych – Przypomnienie

Czytasz o czasownikach nieregularnych, więc najprawdopodobniej wiesz już, jak odmieniają się czasowniki regularne, czyli słabe.

Czasowniki regularne to czasowniki, w których nie zmienia się samogłoska w temacie czasownika.

Nie pamiętasz, co oznacza słowo TEMAT CZASOWNIKA, zajrzyj do wpisu

ODMIANA CZASOWNIKA W JĘZYKU NIEMIECKIM.

Odmiana czasownika w języku niemieckim - czasnaniemiecki.pl

Oprócz tematu czasownika, znajdziesz tam również schemat odmiany czasowników regularnych oraz ćwiczenia.

Odmiana czasowników nieregularnych – Grupa 1

Na lekcji niemieckiego zazwyczaj podaje się dwie grupy czasowników mocnych, czyli nieregularnych.

Do jednej należą czasowniki, w których samogłoska tematyczna otrzymuje przegłos. Druga grupa to czasowniki, w których zamiast litery ”E” w temacie czasownika znajduje się ”I” lub ”IE”.

NAJWAŻNIEJSZE! Czasowniki mocne odmieniają się nieregularnie TYLKO w 2 lub 3 osobie liczby pojedynczej.

Odmiana czasowników nieregularnych – Przegłos

Pierwsza grupa czasowników nieregularnych w języku niemieckim to czasowniki, które w liczbie pojedynczej w 2 i 3 osobie otrzymują przegłos.

Przegłos, czyli po niemiecku Umlaut dodaje się do samogłosek w temacie czasownika. Są to samogłoski a lub o. Najczęściej przegłos dodajemy do samogłoski a.

Czasowniki nieregularne – fahren – fährt

 • Odmiana czasowników nietegularnych - fahren - l.pojedyncza - czasnaniemiecki.pl
 • Odmiana czasowników nieregularnych - fahren - l.mnoga - czasnaniemiecki.pl

Czasowniki z samogłoską a w temacie czasownika:

 • fahren – du fährst, sie fährt – jechać
 • fallen – du fällst, es fällt – spadać
 • fangen – du fängst, er fängt – łapać
 • lassen – du lässt, er lässt – kazać (*WYJĄTEK)
 • laufen – du läufst, er läuft – biegać
 • raten – du rätst, er rät – radzić (*WYJĄTEK)
 • tragen – du trägst, sie trägt – nosić
 • schlagen – du schlägst, es schlägt – uderzać, bić
 • wachsen – du wächst, er wächst – rosnąć (*WYJĄTEK)
 • waschen – du wäschst, sie wäschst – prać

Bardzo często czasowniki występują z przedrostkiem. Mogą to być czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone.

Niezależnie od przedrostka czasownika, jego temat nie zmienia się.

CZASOWNIKI ROZDZIELNIE ZŁOŻONE

 • abfahren – odjechać
 • abraten – odradzać
 • anfangen – zaczynać
 • einfallen – wpaść do głowy, wpaść na pomysł
 • eintragen – wnieść
 • vorschlagen – proponować

Te czasowniki wydają się bardziej znajome i częściej używane niż ich podstawowe formy (fallen, fangen, schlagen). Z pewnością teraz łatwiej je zapamiętasz.

Na lekcji uczysz się raczej vorschlagen (proponować), a nie schlagen (bić). Podobnie częściej usłyszysz anfangen (zaczynać) niż fangen (łapać).

Warto zapamiętać podstawowe formy czasowników rozdzielnie i nierozdzielnie złożonych.

Dodając przedrostki zmienia się tylko ich znaczenie. Natomiast formy gramatyczne pozostają bez zmian.

Przedrostek czasowników rozdzielnie złożonych znajduje się na końcu zdania.

 • Mir fällt etwas ein.- Mam pewien pomysł.
 • Der Film fängt um 19 Uhr an. – Film zaczyna się o 19.
 • Sie schlägt eine Lösung vor. – Ona proponuje pewne rozwiązanie.

CZASOWNIKI NIEROZDZIELNIE ZŁOŻONE

 • betragen – wynosić
 • empfangen – przyjmować
 • erfahren – dowiedzieć się
 • entfallen – odpaść
 • verlassen – opuścić

Podobnie, jak w przypadku czasowników rozdzielnie złożonych, temat czasownika nie zmienia się. Natomiast znaczenie czasownika zostaje zmienione.

Przedrostek czasownika nie ”rozdziela” się w zdaniu. Zawsze występuje z tematem czasownika.

 • Der Preis beträgt 200 Euro. – Cena wynosi 200 euro.
 • Sie empfängt die Gäste. – Ona przyjmuje gości.
 • Er verlässt das Zimmer. – On wychodzi z pokoju.

PRZYKŁADY ZDAŃ Z CZASOWNIKAMI Z PRZEGŁOSEM:

 1. Du fährst nach Berlin. – Jedziesz do Berlina.
 2. Er fährt nach Dresden. – On jedzie do Drezna.
 3. Du fällst oft vom Stuhl. – Często spadasz z krzesła.
 4. Im Süden fällt Schnee. – Na południu pada śnieg.
 5. Du fängst sie nie. – Nigdy jej nie złapiesz.
 6. Er fängt Fische. – On łowi ryby.
 7. Du lässt mich warten. – Każesz mi na siebie czekać.
 8. Sie lässt den Arzt rufen. – Ona każe wezwać lekarza.
 9. Du läufst den Marathon in Posen. – Biegniesz maraton w Poznaniu.
 10. Er läuft schnell. – On szybko biega.
 11. Du trägst den Ehering. – Nosisz obrączkę.
 12. Er trägt sie auf Händen. – On nosi ją na rękach.
 13. Du schlägst Alarm. – Bijesz na alarm (ogłaszasz alarm, włączasz alarm)
 14. Mutti, sie schlägt mich. – Mamo, ona mnie bije.
 15. Du wächst schnell. – Szybko rośniesz.
 16. Wo wächst der Pfeffer? – Gdzie rośnie pieprz?
 17. Du wäschst dir die Hände. – Myjesz ręce.
 18. Sie wäscht sich. – Ona myje się.

Znasz już pierwszą grupę czasowników nieregularnych, czyli mocnych. Odmiana tych czasowników jest łatwiejsza, ponieważ zmienia się w 2 i 3 osobie liczby pojedynczej tylko samogłoska a na samogłoskę z przegłosem ä.

Druga grupa czasowników, o której przeczytasz w kolejnym wpisie jest trudniejsza. Tematyczna samogłoska e zmienia się bowiem w odmianie na i lub też ie. Czasem pojawiają się dodatkowo inne spółgłoski.

ODMIANA NIEMIECKICH CZASOWNIKÓW NIEREGULARNYCH – Część 2

nIEMIECKIE CZASOWNIKI NIEREGULARNE - geben-gibt - czasnaniemiecki.pl

Nie wpadaj w panikę. Wystarczy uczyć się języka niemieckiego małymi krokami oraz wykonywać dodatkowe ćwiczenia 🙂

POWODZENIA W NAUCE!

Pozdrawiam!

Dorota

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*