Odmiana niemieckich czasowników nieregularnych – Część 2

Odmiana niemieckich czasowników nieregularnych – Część 2 to kolejne schematy skutecznej nauki odmiany czasowników mocnych, czyli nieregularnych.

Chcesz powtórzyć odmianę czasowników regularnych? Zajrzyj na stronę ODMIANA CZASOWNIKA W JĘZYKU NIEMIECKIM.

Odmiana czasownika w języku niemieckim - czasnaniemiecki.pl

Nie znasz jeszcze Części 1, w której opisałam czasowniki nieregularne otrzymujące w odmianie przegłos? Zapraszam na stronę:

ODMIANA CZASOWNIKÓW NIEREGULARNYCH – CZĘŚĆ 1

WAŻNE! We wpisie znajdziesz przykłady nie tylko czasowników, lecz również zdania z użyciem podstawowych form czasowników.

Dodatkowo podane są przykłady czasowników z przedrostkami oraz przykładowe zdania.

Dzisiaj poznasz i poćwiczysz drugą grupę odmiany czasowników mocnych w języku niemieckim.

Jest ona trudniejsza, ponieważ temat czasownika zmienia się w różny sposób.

Samogłoska ”E” zamienia się w odmianie na ”I” lub ”IE”. Dodatkowo mogą również zmienić się spółgłoski w temacie czasownika.

PAMIĘTAJ! Czasowniki mocne odmieniają się nieregularnie TYLKO W L. POJEDYNCZEJ.

Odmiana niemieckich czasowników nieregularnych geben – gibt

Czasowniki nieregularne w języku niemieckim odmieniają się wg schematów. Najłatwiejsza jest odmiana pierwszej grupy czasowników nieregularnych, w których zmienia się tematyczna samogłoska -e- na samogłoskę -i-.

ZMIANA SAMOGŁOSKI ”E” NA ”I” W TEMACIE

 • Odmiana niemieckich czasowników nieregularnych - ”geben” - l. pojedyncza - czasnaniemiecki.pl
 • Odmiana czasownika ”geben” w l. mnogiej - czasnaniemiecki.pl

PRZYKŁADY CZASOWNIKÓW

 • brechen, du brichst, er bricht – łamać
 • erschrecken, du erschrickst, er erschrickt – wystraszyć się
 • geben, du gibst, er gibt – dawać
 • helfen, du hilfst, er hilft – pomagać
 • gelten, du giltst, er gilt – obowiązywać (*WYJĄTEK)
 • schwellen, du schwillst, er schwillt – puchnąć
 • sprechen, du sprichst, er spricht – mówić
 • stechen, du stichst, er sticht – ukłuć
 • sterben, du stirbst, er stirbt – umierać
 • treffen, du triffst, er trifft – spotykać
 • verderben, du verdirbst, er verdirbt – psuć
 • werben, du wirbst, er wirbt – reklamować
 • werfen, du wirfst, er wirft – rzucać

ZDANIA Z NIEMIECKIMI CZASOWNIKAMI NIEREGULARNYMI – ZMIANA SAMOGŁOSKI ”E” NA ”I” W TEMACIE

Warto uczyć się tych czasowników w kontekście, czyli czytając i powtarzając zdania. W ten sposób łatwiej i szybciej je zapamiętasz.

Szybko nauczysz się odmiany czasowników nieregularnych tworząc z nimi zdania.

Im bardziej zabawne zdania wymyślisz, tym szybciej zapamiętasz prawidłową formę czasowników mocnych.

Poniżej krótka historyjka o komarze:)

 1. Die Mücke sticht Anna in die Hand. – Komar gryzie Annę w rękę.
 2. Die Hand schwillt. – Ręka puchnie.
 3. Anna erschrickt. – Anna jest przestraszona (dosłownie ”przestrasza się”)
 4. Sie trifft Max. – Spotyka Maxa.
 5. Anna spricht mit ihm. – Anna z nim rozmawia.
 6. Er hilft ihr. – On jej pomaga.

Przeczytaj również krótką historyjkę poniżej. Trochę smutna, ale z nutką nadziei.

 1. Er trifft sich mit einer Anderen. – On spotyka się z inną.
 2. Er verdirbt mir meine gute Laune. – On psuje mi dobry humor.
 3. Er bricht mir mein Herz. – On łamie mi serce.
 4. Du hilfst mir. – Pomagasz mi.
 5. Du gibst mir Kraft und Hoffnung. – Dajesz mi siłę i nadzieję.

Poniższe zdania nie tworzą żadnej historii. Warto sobie jednak wyobrazić sytuację, którą opisują.

 1. Das Recht gilt ab April 2020. – To prawo obowiązuje od 2020.
 2. Der Radfahrer stirbt bei Unfall. – Rowerzysta umiera w wypadku.
 3. Die Firma wirbt für ihre Produkte. – Firma reklamuje swoje produkty.
 4. Das Kind wirft den Ball. – Dziecko rzuca piłką.

STWÓRZ TERAZ WŁASNĄ HISTORYJKĘ 🙂

Szybko zapamiętasz w ten sposób niemieckie czasowniki nieregularne i ich prawidłowe formy.

Jak szybko nauczyć się czasowników nieregularnych

NAJSZYBCIEJ ZAPAMIĘTASZ CZASOWNIKI NIEREGULARNE UCZĄC SIĘ ICH W PARACH. Równocześnie powtarzasz bezokolicznik oraz osobę ”sie” lub ”er” czy ”es”, w której zmieniony jest temat.

Wybrałam trzecią osobę liczby pojedynczej ”SIE”. Ty możesz uczyć się takich par wybierając inną osobę liczby pojedynczej, w której zmieniony jest temat czasownika.

PRZYKŁADY:

 1. brechen – sie bricht
 2. erschrecken – sie erschrickt
 3. geben – sie gibt
 4. helfen – sie hilft
 5. gelten – sie gilt
 6. schwellen – sie schwillt
 7. sprechen – sie spricht
 8. stechen – sie sticht
 9. sterben – sie stirbt
 10. treffen – sie trifft
 11. verderben – sie verdirbt
 12. werben – sie wirbt
 13. werfen – sie wirft

Warto wymawiać takie pary czasowników nieregularnych głośno i wyraźnie.

Odmiana czasowników nieregularnych – nehmen – nimmt

W odmianie niemieckich czasowników nieregularnych w niektórych przypadkach zmienia się nie tylko samogłoska ”E” na ”I”. Zmianie ulega również spółgłoska. Może ona zniknąć w odmianie w liczbie pojedynczej lub zmienić się na inną.

ZMIANA SAMOGŁOSKI ”E” NA ”I” ORAZ SPÓŁGŁOSKI W TEMACIE

 • Odmiana niemieckich czasowników nieregularnych - nehmen - liczba pojedyncza - czasnaniemiecki.pl
 • Odmiana niemieckich czasowników nieregularnych - nehmen - liczba mnoga - czasnaniemiecki.pl

PRZYKŁADY CZASOWNIKÓW – ZMIANA ”E” – ”I” + ZMIANA SPÓŁGŁOSKI

 • nehmen, du nimmst, er nimmt (Zamiast ”h” pojawia się spółgłoska ”m”)
 • werden, du wirst, er wird (Uwaga! Czasownik nieregularny w l. pojedynczej. W 2 osobie nie ma litery ”d” przed końcówką, w 3 osobie jest tylko temat) – stać się
 • treten, du trittst, er tritt (W 2 i 3 osobie dodatkowa spółgłoska ”t”) – kopać, nastąpić (na)

ZDANIA Z NIEMIECKIMI CZASOWNIKAMI – ZMIANA SAMOGŁOSKI ”E” NA ”I” + ZMIANA SPÓŁGŁOSKI

 1. Du nimmst deinen Hund an die Leine. – Bierzesz psa na smycz.
 2. Du wirst bald gesund. – Wkrótce będziesz zdrowy.
 3. Der Fahrer tritt auf die Bremse. – Kierowca naciska na hamulec

Odmiana czasowników nieregularnych – sehen – sieht

Trzecia grupa czasowników nieregularnych to czasowniki, w których tematyczna samogłoska ”E” zamienia się na długie ”IE”.

ZMIANA SAMOGŁOSKI ”E” NA ”IE” W TEMACIE

 • Odmiana niemieckich czasowników nieregularnych - ”sehen” - l. pojedyncza - czasnaniemiecki.pl
 • Odmiana czasownika ”sehen” - l. mnoga - czasnaniemiecki.pl

PRZYKŁADY CZASOWNIKÓW – ZMIANA SAMOGŁOSKI ”E” NA ”IE”

 • befehlen, du befiehlst, er befiehlt – rozkazywać
 • empfehlen, du empfiehlst, er empfiehlt – polecać
 • geschehen, du geschiehst, es geschieht – zdarzyć się, dziać się
 • lesen, du liest, er liest (Uwaga! W 2 osobie l. pojedynczej końcówka ”t” zamiast ”st”) – czytać
 • sehen, du siehst, er sieht – widzieć
 • stehlen, du stiehlst, er stiehlt – kraść

ZDANIA Z NIEMIECKIMI CZASOWNIKAMI – Zmiana samogłoski ”E” na ”IE”

 1. Er befiehlt seinem Hund, Sitz zu machen. – On każe swojemu psu usiąść.
 2. Sie empfiehlt mir das Hotel. – Ona poleca ten hotel.
 3. Das geschieht sehr schnell. – To dzieje się bardzo szybko.
 4. Du liest viele Romane. – Czytasz dużo powieści.
 5. Er sieht nicht gut. – On źle widzi.
 6. Das Kind stiehlt Bonbons. – Dziecko kradnie cukierki.

Znasz już wszystkie formy odmiany czasowników nieregularnych. Wiesz, jak odmieniać czasowniki regularne i nieregularne.

W kolejnych wpisach znajdziesz dużo ciekawych ćwiczeń oraz nowe słownictwo.

Zapraszam do czytania i wspólnej nauki!

Pozdrawiam

Dorota

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*