Odmiana niemieckich czasowników nieregularnych – Część 2

Odmiana niemieckich czasowników nieregularnych - czasnaniemiecki.pl

Odmiana niemieckich czasowników nieregularnych – Część 2 to kolejne schematy skutecznej nauki odmiany czasowników mocnych, czyli nieregularnych.

W części 1 znajdziesz zasady odmiany czasowników niemieckich, w których dodawany jest przegłos w 2 i 3 osobie liczby pojedynczej.

WAŻNE! We wpisie znajdziesz przykłady nie tylko czasowników, lecz również zdania z użyciem podstawowych czasowników. Dodatkowo podane są przykłady czasowników z przedrostkami oraz odpowiednie zdania.

Warto uczyć się tych czasowników w kontekście, czyli czytając i powtarzając zdania. W ten sposób łatwiej i szybciej je zapamiętasz.

ODMIANA CZASOWNIKÓW NIEREGULARNYCH – CZĘŚĆ 1

Odmiana czasowników nieregularnych - Część 1 - czasnaniemiecki.pl

Dzisiaj poznasz i poćwiczysz drugą grupę odmiany czasowników mocnych w języku niemieckim. Jest ona trudniejsza, ponieważ temat czasownika zmienia się w różny sposób. Samogłoska ”e” zamienia się w odmianie na ”i” lub ”ie”. Dodatkowo mogą również spółgłoski ulec zmianie.

PAMIĘTAJ! Czasowniki mocne odmieniają się nieregularnie TYLKO W L. POJEDYNCZEJ.

Odmiana niemieckich czasowników nieregularnych – Zmiana samogłoski ”e”

Czasowniki nieregularne w języku niemieckim odmieniają się wg schematów. W kolejnych podrozdziałach znajdziesz poszczególne elementy takiego schematu.

Odmiana czasowników nieregularnych – ”e” – ”i”

Pierwsza grupach czasowników mocnych to czasowniki, w których zmienia się tematyczna samogłoska ”e” na krótkie ”i”.

PRZYKŁADY CZASOWNIKÓW – ZMIANA ”e” – ”i”

 • Odmiana niemieckich czasowników nieregularnych - ”geben” - l. pojedyncza - czasnaniemiecki.pl
 • Odmiana czasownika ”geben” w l. mnogiej - czasnaniemiecki.pl
 • brechen, du brichst, er bricht – łamać
 • erschrecken, du erschrickst, er erschrickt – wystraszyć się
 • geben, du gibst, er gibt – dawać
 • helfen, du hilfst, er hilft – pomagać
 • gelten, du giltst, er gilt (Uwaga! W 2 osobie l. pojedynczej nie ma rozszerzenia o literę ”e” przed końcówką -st. W 3 osobie l. pojedynczej nie ma końcówki, jest tylko temat czasownika /odmiana czasownika bez rozszerzenia ”e”raten – er rät) – obowiązywać
 • schwellen, du schwillst, er schwillt – puchnąć
 • sprechen, du sprichst, er spricht – mówić
 • stechen, du stichst, er sticht – ukłuć
 • sterben, du stirbst, er stirbt – umierać
 • treffen, du triffst, er trifft – spotykać
 • verderben, du verdirbst, er verdirbt – psuć
 • werben, du wirbst, er wirbt – reklamować
 • werfen, du wirfst, er wirft – rzucać

ZDANIA Z NIEMIECKIMI CZASOWNIKAMI NIEREGULARNYMI – ZAMIANA ”E” – ”I”

 1. Er bricht dir dein Herz. – On złamie Ci serce.
 2. Sie erschrickt sehr leicht. – Łatwo ją przestraszyć. (Dosłownie: Ona łatwo się przestrasza.)
 3. Du gibst mir Kraft und Hoffnung. – Dajesz mi siłę i nadzieję.
 4. Du hilfst mir nicht. – Nie pomagasz mi.
 5. Das Recht gilt ab Januar 2020. – To prawo obowiązuje od 2020.
 6. Mein Bein schwillt immer noch. – Noga cały czas puchnie.
 7. Du sprichst fließend Deutsch.- Mówisz płynnie po niemiecku.
 8. Eine Biene sticht nur einmal. – Pszczoła użądli tylko raz (Dosłownie: ukłuje)
 9. Der Radfahrer stirbt bei Unfall. – Rowerzysta umiera w wypadku.
 10. Du triffst dein Freunde in Österreich. – Spotykasz swoich przyjaciół w Austrii.
 11. Du verdirbst mir meine gute Laune. – Psujesz mi humor.
 12. Die Firma wirbt für ihre Produkte. – Firma reklamuje swoje produkty.
 13. Das Kind wirft den Ball. – Dziecko rzuca piłką.

Przykłady czasowników z końcówką ”t” w 2 osobie l. pojedynczej

Niektóre czasowniki w języku niemieckim odmieniają się w 2 osobie l. pojedynczej nietypowo. Mianowicie zamiast końcówki ”-st” otrzymują końcówkę ”-t”. Powód jest prosty, dodając końcówkę ”-st” znalazłyby się obok siebie trzy samogłoski ”sss”.

 • essen, du isst, er isst – jeść
 • fressen, du frisst, er frisst – jeść (o zwierzętach)
 • messen, du misst, er misst – mierzyć
 • schmelzen, du schmilzt, er schmilzt – topić się
 • vergessen, du vergisst, er vergisst – zapominać

Nie można wymówić takiego czasownika, więc Niemcy skrócili czasownik o jedną literę ”s” w 2 osobie l. pojedynczej. Dla ułatwienia wymowy 🙂

Chcesz dowiedzieć więcej? Regułki, przykłady i ćwiczenia dotyczące tej grupy czasowników znajdziesz we wpisie CZASOWNIKI SŁABE W JĘZYKU NIEMIECKIM. Zasada ta dotyczy czasowników regularnych i nieregularnych.

Czasowniki na s/ss/ß/z/tz - 2 osoba - czasnaniemiecki.pl
Czasowniki na s/ss/ß/z/tz – 2 osoba – czasnaniemiecki.pl

ZDANIA Z NIEMIECKIMI CZASOWNIKAMI – KOŃCÓWKA ”T” ZAMIAST ”ST”

 • Du isst zu viel Süßigkeiten.– Jesz za dużo słodyczy.
 • Mein Hund frisst Gras. – Mój pies je trawę.
 • Die Mutter misst bei ihrer Tochter Fieber. – Mama mierzy córce temperaturę.
 • Der Schnee schmilzt. – Śnieg topi się.
 • Mein Mann vergisst ständig den Hochzeitstag. – Mój mąż ciągle zapomina o rocznicy ślubu.

Odmiana czasowników nieregularnych – ”e” – ”i” + zmiana spółgłoski

W odmianie niemieckich czasowników nieregularnych w niektórych przypadkach zmienia się nie tylko samogłoska ”e” na ”i”. Zmianie ulega również spółgłoska. Może ona zniknąć w odmianie w l. pojedynczej lub zmienić się na inną.

PRZYKŁADY CZASOWNIKÓW – ZMIANA ”e” – ”i” + zmiana spółgłoski

 • nehmen, du nimmst, er nimmt (Zamiast ”h” pojawia się spółgłoska ”m”)
 • werden, du wirst, er wird (Uwaga! Czasownik nieregularny w l. pojedynczej. W 2 osobie nie ma litery ”d” przed końcówką, w 3 osobie jest tylko temat) – stać się
 • treten, du trittst, er tritt (W 2 i 3 osobie dodatkowa spółgłoska ”t”) – kopać, nastąpić (na)

ZDANIA Z NIEMIECKIMI CZASOWNIKAMI – Zmiana ”e” – ”i” oraz spółgłoski

 1. Du nimmst deinen Hund an die Leine. – Bierzesz psa na smycz.
 2. Du wist bald gesund. – Wkrótce będziesz zdrowy.
 3. Der Fahrer tritt auf die Bremse. – Kierowca naciska na hamulec

Odmiana czasowników nieregularnych – ”e” – ”ie”

Druga grupa czasowników nieregularnych to czasowniki, w których samogłoska ”e” zamienia się na długie ”ie”.

PRZYKŁADY CZASOWNIKÓW – ZMIANA ”e” – ”ie”

 • Odmiana niemieckich czasowników nieregularnych - ”sehen” - l. pojedyncza - czasnaniemiecki.pl
 • Odmiana czasownika ”sehen” - l. mnoga - czasnaniemiecki.pl
 • befehlen, du befiehlst, er befiehlt – rozkazywać
 • empfehlen, du empfiehlst, er empfiehlt – polecać
 • geschehen, du geschiehst, es geschieht – zdarzyć się, dziać się
 • lesen, du liest, er liest (Uwaga! W 2 osobie l. pojedynczej końcówka ”t” zamiast ”st”) – czytać
 • sehen, du siehst, er sieht – widzieć
 • stehlen, du stiehlst, er stiehlt – kraść

ZDANIA Z NIEMIECKIMI CZASOWNIKAMI – Zmiana ”e” – ”i” oraz spółgłoski

 1. Er befiehlt seinem Hund, Sitz zu machen. – On każe swojemu psu usiąść.
 2. Sie empfiehlt mir das Hotel. – Ona poleca ten hotel.
 3. Das geschieht sehr schnell. – To dzieje się bardzo szybko.
 4. Du liest viele Romane. – Czytasz dużo powieści.
 5. Er sieht nicht gut. – On źle widzi.
 6. Das Kind stiehlt Bonbons. – Dziecko kradnie cukierki.

Znasz już wszystkie formy odmiany czasowników. Wiesz, jak odmieniać czasowniki regularne i nieregularne. Czas zrobić kilka ćwiczeń 🙂

W kolejnych wpisach znajdziesz dużo ciekawych ćwiczeń oraz nowe słownictwo.

Zapraszam do czytania i wspólnej nauki!

Pozdrawiam

Dorota

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*