Polityka prywatności

Polityka prywatności CzasNaNiemiecki.pl oraz informacje o plikach cookies

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych serwisu CzasNaNiemiecki.pl (dalej Administrator) jest: Dorota Pilch, adres zamieszkania: ul. Słoneczna 2, 34-120 Andrychów.

Podstawa prawna

Polityka prywatności CzasNaNiemiecki jest zgodna z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: „Rozporządzenie”) i również krajowych ustaw dotyczących ochrony danych osobowych i usług świadczonych drogą elektroniczną.

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na CzasNaNiemiecki.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji CzasNaNiemiecki.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony https://czasnaniemiecki.pl w przypadku zapisania się Użytkownika do newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Zasady podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach (np. zawarcia umowy) niezbędne do dalszej realizacji usługi. Brak wymaganych danych zablokuje realizację czynności, której wymóg podania danych dotyczył. Podanie innych danych przez Użytkownika jest opcjonalne i w zależności od udzielonych zgód, zgodnie z nimi będzie przetwarzane.

Udostępnianie danych innym podmiotom

CzasNaNiemiecki.pl nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników poza informacjami gromadzonymi i przetwarzanymi przez dostawców narzędzi analitycznych i statystycznych (takich jak np. Google Analitics) oraz za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą Użytkownika lub na żądanie organów uprawnionych.

CzasNaNiemiecki.pl może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np. liczby osób odwiedzających CzasNaNiemiecki.pl. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych Użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Udostępnianie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, CzasNaNiemiecki.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe są przechowywane przez Administratora w przypadku zawarcia umowy z CzasNaNiemiecki.pl nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy oraz wynikający z polskiego prawa w zakresie sprawozdawczości rachunkowej, konieczności przechowywania dokumentów oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. Po odwołaniu zgodny przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego.

Uprawnienia Użytkownika

CzasNaNiemiecki.pl zapewnia Użytkownikom przekazującym swoje dane osobowe realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia (RODO), w tym:

 1. Dostęp do danych – art. 15 RODO
 2. Sprostowanie danych – art. 16 RODO
 3. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO
 4. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO
 5. Przeniesienie danych – art. 20 RODO
 6. Sprzeciw – art. 21 RODO
 7. Cofnięcie zgody – art. 7, ust. 3 RODO

Aby skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z CzasNaNiemiecki.pl poprzez adres e-mail: dorota@czasnaniemiecki.pl lub pisemnie na adres: Dorota Pilch, ul. Słoneczna 2, 34-120 Andrychów

Ochrona danych osobowych

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników CzasNaNiemiecki.pl, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniem.

Dodatkowe informacje

Polityce prywatności CzasNaNiemiecki.pl nie podlegają:

 1. Jawne dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkownika na CzasNaNiemiecki.pl np. w treści komentarza lub opinii, bo są widoczne dla wszystkich odwiedzających stronę, na której zostały zamieszczone; CzasNaNiemiecki.pl nie ma możliwości zabezpieczenia tych danych przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane mogą wykorzystać do przesłania nieokreślonych informacji;
 2. Inne formularze, to jest formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na CzasNaNiemiecki.pl dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez CzasNaNiemiecki.pl;
 3. Serwisy zewnętrzne nienależące do CzasNaNiemiecki.pl, których linki lub dane kontaktowe są podane w CzasNaNiemiecki.pl. CzasNaNiemiecki.pl zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internetowych;
 4. Usługi świadczone przez podmioty trzecie za pośrednictwem lub z wykorzystaniem CzasNaNiemiecki.pl.

Zmiana polityki bezpieczeństwa CzasNaNiemiecki.pl

CzasNaNiemiecki.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania CzasNaNiemiecki.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. Każdego Użytkownika serwisu CzasNaNiemiecki.pl obowiązuje aktualna polityka prywatności.

Kontakt

CzasNaNiemiecki.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail:dorota@czasnaniemiecki.pl

W powyższych sprawach można również wysłać wiadomość na adres : Dorota Pilch, ul. Słoneczna 2, 34-120 Andrychów

Informacje o plikach cookies

CzasNaNiemiecki.pl korzysta z plików cookies.

Cookies to Twoje dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika CzasNaNiemiecki.pl. Nie są one wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych Użytkowników, nie niszczą systemu na danym urządzeniu końcowym, ani nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:

 • dostosowania zawartości CzasNaNiemiecki.pl do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z CzasNaNiemiecki.pl. Pozwalają one rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić treść zamieszczoną na CzasNaNiemiecki.pl, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
 • udoskonalenia CzasNaNiemiecki.pl poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego Użytkownika.
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy CzasNaNiemiecki.pl korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 • zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego Użytkownika CzasNaNiemiecki.pl, zarówno przez Administratora jak i innych reklamodawców, a także partnerów biznesowych CzasNaNiemiecki.pl, w tym sieć reklamową Google. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie przebywania na konkretnej podstronie.

Stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies:

1. Cookies „sesyjne” (session cookies) są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia CzasNaNiemiecki.pl lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania.

2. „Stałe” pliki cookies (persistent cookies) przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez Użytkownika CzasNaNiemiecki.pl ustawień i personalizacji interfejsu Użytkownika.

3. „Zewnętrzne” pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z CzasNaNiemiecki.pl oraz dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych, optymalnie dostosowanych do zainteresowań poszczególnych Użytkowników.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

1. „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach CzasNaNiemiecki.pl, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania.
2. Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach CzasNaNiemiecki.pl.
3. „Wydajnościowe” pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron CzasNaNiemiecki.pl.
4. „Funkcjonalne” pliki cookies umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu CzasNaNiemiecki.pl.
5. „Reklamowe” pliki cookies umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
6. „Statystyczne” pliki ookies służące do zliczana statystyk dotyczących CzasNaNiemiecki.pl.

Plików cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.

Zarządzanie ustawieniami plików cookies w przeglądarce użytkownika:

Przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy Użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Aby zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, smartfonach, jak i innych urządzeniach.

Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika CzasNaNiemiecki.pl. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenia w stosowaniu lub usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności CzasNaNiemiecki.pl. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje jednak braku możliwości czytania/oglądania treści zamieszczonych na stronach internetowych Serwisu.

Cookies Google Analytics

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez CzasNaNiemiecki.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w CzasNaNiemiecki.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi związanymi z subskrypcją newslettera i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Cookies pochodzące z serwerów partnerów CzasNaNiemiecki.pl

CzasNaNiemiecki.pl korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookie takie mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej CzasNaNiemiecki.pl lub zawierające inne niż wymienione w polityce prywatności dane.

CzasNaNiemiecki.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

W sprawach nieuregulowanych aktualną Polityką prywatności CzasNaNiemiecki.pl stosuje się odpowiednio przepisy Rozporządzenia oraz inne właściwe przepisy polskiego prawa.