Poziomy znajomości języka niemieckiego

Cześć! Poziomy znajomości języka niemieckiego znajdziesz w każdym opisie kursu językowego, jak również na okładce podręcznika do nauki języka niemieckiego. Ponadto w wielu ogłoszeniach o pracę jednym z wymagań jest język niemiecki (B1/B2); znajomość języka niemieckiego co najmniej na poziomie B2/C1.

W dzisiejszym wpisie dowiesz się, jakie są poziomy znajomości języka obcego oraz jakim umiejętnościom językowym odpowiadają poszczególne z nich.

Co oznaczają skróty ESOKJ, CEFR, GERS?

Często w ofertach pracy można znaleźć wśród wymagań na dane stanowisko pracy informację, że kandydat powinien posługiwać się danym językiem obcym na poziomie B1, B2 lub C1. Jest to bardziej precyzyjne określenie niż bardzo dobra znajomość języka niemieckiego, dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i w piśmie czy też biegła znajomość języka niemieckiego.

Tak na prawdę nie wiemy, czy znamy język niemiecki dobrze, bardzo dobrze czy płynnie. Istnieją jednak kryteria, które pomogą nam samodzielnie określić swój poziom kompetencji językowej. Do prawidłowej oceny potrzebna jest skala wg ESOKJ, CEFR czy GERS. Wszystkie te skróty oznaczają to samo.

ESOKJ, czyli Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (z angielskiego: Common European Framework of Reference for Languages, CEFR; z niemieckiego: Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen, GERS) opisuje poziomy znajomości języka niemieckiego w zakresie czterech sprawności językowych: PISANIA, CZYTANIA, SŁUCHANIA I MÓWIENIA.

Jest to 6-stopniowa skala ustanowiona przez Radę Europy. Wyróżniamy następujące poziomy:

POZIOMY ZNAJOMOŚCI JĘZYKA NIEMIECKIEGO A1 oraz A2

A1 – Poziom początkujący

Osoba posiadająca znajomość języka niemieckiego na poziomie A1:

 • rozumie i stosuje podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego
 • wie, w jaki sposób przedstawić siebie i innych
 • potrafi sformułować pytania z zakresu życia prywatnego
 • posiada umiejętność prowadzenia prostej rozmowy, jeżeli rozmówca mówi wolno i zrozumiale

A2 – Poziom niższy średnio zaawansowany

Osoba posługująca się językiem niemieckim na poziomie A2:

 • rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia dotyczące życia codziennego
 • potrafi porozumiewać się w prostych sytuacjach komunikacyjnych na tematy znane i typowe
 • opisuje w prosty sposób swoje pochodzenie
 • rozmawia na tematy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego

POZIOMY ZNAJOMOŚCI JĘZYKA NIEMIECKIEGO B1 oraz B2

B1 – Poziom średnio zaawansowany

Osoba znająca język niemiecki na poziomie B1:

 • rozumie znaczenie głównych wątków jasnych, standardowych wypowiedzi dotyczących znanych jej spraw i sytuacji typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itp.
 • potrafi porozumiewać się w większości sytuacji komunikacyjnych podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się w języku niemieckim
 • tworzy proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub ją interesują
 • opisuje doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje uzasadniając je krótko lub wyjaśniając swoje opinie i plany

B2 – Poziom wyższy średnio zaawansowany

Osoba, która posługuje się językiem niemieckim na poziomie B2:

 • rozumie znaczenie głównych wątków w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne
 • potrafi zrozumieć dyskusje prowadzone na tematy techniczne z zakresu jej specjalności
 • prowadzi płynną i spontaniczną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka niemieckiego nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron
 • wypowiada się w formie pisemnej i ustnej w szerokim zakresie tematów
 • wyjaśnia swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań

POZIOMY ZNAJOMOŚCI JĘZYKA NIEMIECKIEGO C1 oraz C2

C1 – Poziom zaawansowany

Osoba, która zna język niemiecki na poziomie C1:

 • rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów dostrzegając znaczenia ukryte wyrażone pośrednio,
 • potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, odnajdując bez większego trudu właściwe sformułowania,
 • swobodnie posługuje się językiem niemieckim w kontaktach towarzyskich, społecznych, edukacyjnych lub zawodowych,
 • formułuje jasne, prawidłowo zbudowane szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów,
 • sprawnie i właściwie posługuje się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu

C2 – Poziom profesjonalny

Osoba znająca język niemiecki na poziomie C2:

 • rozumie praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta
 • potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy i wyrażenia
 • wyraża swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując niuanse znaczeniowe nawet w bardzo złożonych wypowiedziach

Poziomy znajomości języka niemieckiego – Oferty pracy

W ogłoszeniu o pracę znajdziesz wymagania dotyczące znajomości języków obcych. Zazwyczaj pracodawcy zainteresowani są Twoją znajomością języka angielskiego. Jednak bardzo często wymagana jest znajomość drugiego języka obcego. Poszukiwani są bowiem pracownicy znający między innymi język niemiecki.

Pracodawcy jednak niekoniecznie znają dokładny opis kompetencji językowych na danym poziomie. Trzeba więc pamiętać, że ”dobra znajomość” oznaczać może poziom B1, ”bardzo dobra znajomość” prawdopodobnie B2 oraz ”biegła znajomość” najpewniej C1.

Przykładowo, oferta pracy dla doradcy handlowego z językiem niemieckim zawiera informację, że wymagana jest ”biegła znajomość języka niemieckiego”. Często dodawane jest ponadto sformułowanie ”w mowie i w piśmie”.

Sformułowanie ”w mowie i w piśmie” oznacza, że kandydat na dane stanowisko musi swobodnie porozumiewać się w języku niemieckim, czyli potrafi bez wysiłku napisać maila lub inny tekst oraz prowadzić swobodną rozmowę przez telefon.

Pracodawca w powyższym ogłoszeniu wymaga więc znajomości języka niemieckiego na poziomie co najmniej C1. W związku z tym kandydat musi umieć wypowiadać się płynnie, spontanicznie w języku niemieckim, odnajdując bez większego trudu właściwe sformułowania.

Certyfikaty językowe określające poziomy znajomości języka niemieckiego

Warto posiadać odpowiedni certyfikat językowy, który potwierdzi kompetencje językowe, np. Goethe Zertifikat B1, Goethe Zertifkat B2 lub C1. Jest on bowiem uznawany na całym świecie, ponieważ jego formuła jest identyczna w każdym kraju. Wszędzie są takie same zadania, które oceniane są wg tych samych kryteriów.

Pierwszy z wymienionych egzaminów, czyli Goethe Zertifikat B1 potwierdza znajomość języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym. Osoba posiadająca taki certyfikat potrafi porozumiewać się w języku niemieckim w prostych sytuacjach komunikacyjnych. Potrafi ona również opowiadać o swoich przeżyciach, wydarzeniach związanych z życiem codziennym w sposób prosty i zrozumiały. Nie musi więc używać trudnych konstrukcji gramatycznych. Najistotniejsza jest tutaj bowiem komunikacja, zrozumienie wypowiedzi po niemiecku i zareagowanie na nie w prawidłowy sposób.

Drugi z egzaminów Goethe Zertifikat B2 jest znacznie trudniejszym egzaminem, ponieważ oprócz komunikacji na tematy związane z życiem codziennym, wymagana jest umiejętność wypowiadania się na tematy poruszane w prasie i telewizji. Zakłada on ponadto umiejętność porozumiewania się w języku niemieckim w pracy zawodowej. Dodatkowo nie wystarczy tutaj znajomość podstawowych struktur gramatycznych. Wymagana jest właściwie znajomość wszystkich konstrukcji, również trybu przypuszczającego czy mowy zależnej.

Certyfikaty z niemieckiego języka biznesu

Jeżeli pracodawca oczekuje od kandydata znajomości języka biznesu, może on przedstawić świadectwo zdania testu Goethe-Test Pro lub okazać certyfikat WiDaF, czyli Wirtschaftsdeutsch als Fremdsprache. Egzaminy te zdaje każda osoba, ponieważ określają one tylko poziom znajomości języka niemieckiego w zakresie języka biznesu.

Certyfikat potwierdzający bardziej zaawansowane umiejętności językowe na poziomie B1/B2 to TELC Deutsch B1-B2 Beruf. Natomiast zaawansowaną znajomość niemieckiego języka ekonomicznego potwierdzi certyfikat PWD, czyli Prüfung Wirtschaftsdeutsch International.

W kolejnych wpisach opiszę egzaminy z języka niemieckiego oraz wymagania z nimi związane. Podpowiem również, jak się do nich przygotować, aby uzyskać certyfikat.

Znasz już umiejętności na każdym poziomie języka niemieckiego. Śmiało, pochwal się w komentarzu, co udało Ci się osiągnąć. Napisz również, jaki poziom niemieckiego jest dla Ciebie wyzwaniem.

Jeżeli jednak nie masz pewności, jaki jest Twój poziom znajomości języka niemieckiego, możesz to łatwo sprawdzić wypełniając test na stronie Goethe Institut: Testen Sie Ihr Deutsch – Sprawdź swoją znajomość niemieckiego.

Pozdrawiam serdecznie i życzę Ci wspaniałego dnia!

Dorota

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*