Rekcja czasownika – Czasowniki z ”auf”

Rekcja czasownika - Czasowniki z ”auf” - czasnaniemiecki.pl
Rekcja czasownika – Czasowniki z ”auf” – czasnaniemiecki.pl

Rekcja czasownika – Czasowniki z ”auf” to trzecia część kursu, w którym nauczysz się 35 niemieckich czasowników z przedrostkami. W każdym wpisie znajdziesz dodatkowo nowe słownictwo, krótkie opowiadania, inne formy gramatyczne. Jednak nie musisz ich uczyć się na pamięć. Celem kursu jest nauczenie Cię czasowników z przyimkami.

Dzisiaj poznasz czasowniki z przyimkiem ”auf” oraz biernikiem.

Odmianę rzeczowników w bierniku już znasz. Jeżeli jednak nie pamiętasz tej odmiany, zajrzyj jeszcze raz do drugiej części kursu Rekcja czasownika do punktu Odmiana rzeczowników w bierniku.

Rekcja czasownika – Czasowniki z przyimkiem ”auf” i biernikiem

Lista pięciu czasowników z przyimkiem ”auf” oraz biernikiem (Akkusativ):

Rekcja czasownika – Czasowniki z przyimkiem ”auf” oraz biernikiem – ZDANIA

Znasz już kilka czasowników z przyimkiem z pierwszej części kursu Rekcja czasownika (denken an +Akk., sich erinnern an Akk., glauben an + Akk., schreiben an + Akk.) oraz z drugiej części (teilnehmen an + Dativ). Znajdziesz je również w krótkim opowiadaniu poniżej. To taka krótka powtórka 🙂

Czytając historię Sary poznasz nowe czasowniki z przyimkiem ”auf”. Wszystkie zapisane są czerwoną czcionką, aby ułatwić Ci odszukanie ich w tekście. Dodatkowo podkreślone zostały rzeczowniki w bierniku, które będziesz dzisiaj ćwiczyć. Tłumaczenie historii znajdziesz na końcu wpisu w punkcie ĆWICZENIA. Będzie to ostatnie zadanie w dzisiejszym wpisie. A mianowicie spróbujesz przetłumaczyć kilka zdań z polskiej wersji tekstu na język niemiecki 🙂

Sara bereitet sich auf den Marathonlauf in Warszawa vor

Ich dachte heute an meine Freundin Sara. Ich erinnerte mich daran, dass sie bald an einem Wettkampf teilnehmen will. Sie wartet darauf schon 3 Jahre lang und bereitet sich intensiv auf den Marathonlauf in Warszawa vor. Vor drei Jahren hatte Sara einen Unfall und hat ihr Bein gebrochen. Das passierte eine Woche vor ihrem ersten Start in dem Marathon. 🙁

Zdania z tekstu powyżej z czasownikami sich vorbereiten auf oraz warten auf w skróconej wersji:

 • Sie wartet darauf schon drei Jahre lang. – Czeka na to już trzy lata.
 • Sara bereitet sich intensiv auf den Marathon vor. – Sara przygotowuje się intensywnie do maratonu.

Sie wurde jedoch nicht depressiv und gab nicht auf. Meine Freundin wusste, dass ihre Teilnahme an dem Wettkampf nur eine Frage der Zeit ist. Sie musste halt abwarten. Vor 2 Jahren begann sie wieder, sich auf den Marathon vorzubereiten. Sie wartete ungeduldig auf das Training. Sie wusste jedoch, sie musste sehr vorsichtig sein und darauf aufpassen, dass ihr Training nicht zu intensiv war.

Zdania z tekstu z czasownikami sich vorbereiten auf, warten auf, aufpassen auf w skróconej wersji:

 • Sie begann wieder, sich auf den Marathon vorzubereiten. – Zaczęła się znowu przygotowywać do maratonu.
 • Sara wartete ungeduldig auf das Training. – Sara nie mogła się doczekać treningu.
 • Sie musste darauf aufpassen. – Musiał na to uważać.

Ich glaube sehr an sie. Sara ist stark und strebt immer ihrem Ziel an, bleibt dabei jedoch verantwortungsbewusst und umsichtig. Meine Freundin passt auf die Diät auf und isst viel Fleisch, was sie nicht gerne tut. Sara passt auch auf die Anzahl der Kalorien auf, die sie isst. Sie handelt nach ihrem Motto: Tue, was du tun musst, bis du tun kannst, was du willst.

Zdania z czasownikiem aufpassen w skróconej wersji:

 • Meine Freundin passt auf die Diät auf. – Moja przyjaciółka uważa na dietę.
 • Sara passt auf die Anzahl der Kalorien auf. – Sara uważa na liczbę kalorii.

Sie wartet ungeduldig auf den Start im Marathon

Meine Freundin wartet ungeduldig auf den Start im Marathon in Warszawa. Sie freut sich bestimmt riesig darauf. Sie bereitet sich doch auf den Marathonlauf seit 2 Jahren vor. Ich bewundere sie sehr für ihre Ausdauer und ihren starken Lebenswillen. Ich muss an sie unbedingt schreiben. Am besten schicke ich ihr eine SMS und frage nach dem Termin des Marathons. Sie freut sich bestimmt darüber und antwortet auf die Nachricht.

Zdania z tekstu z czasownikami warten auf, sich freuen auf, sich vorbereiten auf, antworten auf w skróconej wersji:

 • Meine Freundin wartet ungeduldig auf den Start im Marathon. – Moja przyjaciółka niecierpliwie czeka na start w maratonie. (nie może się doczekać startu)
 • Sie freut sich darauf. – Ucieszy się z tego.
 • Sara antwortet auf meine Nachricht. – Sara odpowie na moją wiadomość.

W kilku powyższych zdaniach pojawiły się jak widzisz przyimki przysłówkowe, które znasz z drugiej części kursu. Tym razem jednak z przyimkiem ”auf” w formie ”darauf”.

Rekcja czasownika – Przyimek ”auf” + Akkusativ

Przyimek ”auf”, z którym łączą się czasowniki, których uczysz się dzisiaj (antworten auf, aufpassen auf, sich freuen auf, sich vorbereiten auf, warten auf) związany jest z biernikiem. Znasz go z drugiej części kursu. Jednak tam pojawiły się rzeczowniki oznaczające osoby, więc łatwo zapamiętać, który z nich jest rodzaju męskiego, a który żeńskiego. Natomiast pozostałych rzeczowników musisz uczyć się na pamięć, ponieważ ich rodzaj nie zawsze jest taki sam, jak w języku polskim.

Odmiana rzeczowników w bierniku jest bardzo prosta. Wystarczy bowiem pamiętać, że zmienia się tylko rodzajnik ”der” na ”den”. Natomiast pozostałe rodzajniki są identyczne w mianowniku i bierniku. Wystarczy więc nauczyć się na pamięć rodzajnika, z którym łączy się rzeczownik i już bez problemu stworzysz zdania z rzeczownikiem w bierniku 🙂

Dzisiaj pojawiły się w historii Sary rzeczowniki w bierniku i je właśnie znajdziesz poniżej, jednak tym razem w formie mianownika, czyli wersji podstawowej:

 • Marathon, der – maraton
 • Marathonlauf, der – maraton
 • Start, der – start
 • Termin, der – termin, wizyta (np. u lekarz), spotkanie
 • Wettkampf, der – zawody
 • Training, das – trening
 • Anzahl, die – liczba
 • SMS, die – sms
 • Nachricht, die – wiadomość

Przeczytaj poniższe zdania z rzeczownikami w bierniku i zwróć uwagę, że zmienił się tylko rodzajnik rzeczowników rodzaju męskiego, czyli tych z rodzajnikiem ”der” w mianowniku.

Zdania z rzeczownikami w bierniku:

Sara bereitet sich auf den Start im Marathon vor. – Sara przygotowuje się do startu w maratonie.

Sie wartet auf das Training ein Jahr lang. – Od roku czeka na trening.

Auf die Anzahl der Kalorien passt meine Freundin auch sehr streng auf. – Moja przyjaciółka uważa na ilość kalorii.

Auf den Wettkampf freut sie sich sehr. – Cieszy się na zawody.

Sie antwortet auf die SMS. – Odpowiada na sms.

Krótkie zadanie powtórkowe z przyimków przysłówkowych. Zamień każde powyższe zdanie na zdanie z przyimkiem przysłówkowym ”darauf” oraz utwórz do niego pytanie z przyimkiem przysłówkowym ”worauf”. Rozwiązanie znajdziesz na końcu dzisiejszego wpisu.

Rekcja czasownika – Czasowniki z ”auf” + Akkusativ – ĆWICZENIA

Ćwiczenie 1. Litery w czasownikach są poprzestawiane. Ułóż z rozsypanki właściwy czasownik w czasie teraźniejszym.

 • Er tetworant auf meine Nachricht.
 • Wir neuerf uns auf den Start im Marathon.
 • Ihr müsst auf die Diät spafaneu..
 • Sie teatrw auf den Termin beim Zahnarzt.
 • Ich soll mich auf den Wettkampf tereverbion.

Ćwiczenie 2. Wybierz z podanych w nawiasie rzeczowników wszystkie rzeczowniki w bierniku.

W niektórych zdaniach pasuje więcej niż jeden rzeczownik. Wybierz wszystkie z nich, które pasują do treści zdania.

 1. Ich antworte auf ……. (das Training, der Start, die SMS)
 2. Er passt auf …. auf. (die Diät, der Start, der Marathon)
 3. Sie freut sch auf …. (den Marathonlauf, die Nachricht, das Training)
 4. Wir bereiten uns auf …. vor. (der Wettkampf, den Wettkampf, die Diät)
 5. Ihr wartet ungeduldig auf …. (den Termin, die Nachricht, der Marathonlauf)

Ćwiczenie 3. Ułóż prawidłowe zdania w czasie teraźniejszym.

Rzeczowniki podane są w mianowniku. Szyk zdania może być dowolny. Jednak pamiętaj, że czasownik jest zawsze na drugim miejscu, a podmiot jest ”przytulony” do czasownika, więc znajduje się albo przed nim albo zaraz za czasownikiem.

 1. auf, sich, Sara, (der) Start, bereitet, im Marathon, vor
 2. sie ein Jahr lang, (das) Training, wartet, auf
 3. auf, meine Freundin, passt, auch, (die) Anzahl der Kalorien, sehr streng, auf
 4. (der) Wettkampf, sich, auf, sehr, freut, sie
 5. auf, sie, (die) SMS, antwortet

Rekcja czasownika – Czasowniki z ”auf” + Akkusativ – Historia Sary

Sara przygotowuje się do maratonu w Warszawie – TŁUMACZENIE

Myślałam dzisiaj o mojej przyjaciółce Sarze. Przypomniałam sobie, że chce niedługo wziąć udział w zawodach. Czeka na to już od trzech lat i przygotowuje się intensywnie do maratonu w Warszawie. Trzy lata temu miała wypadek i złamała nogę. Zdarzyło się to tydzień przed jej pierwszym startem w maratonie 🙁

Nie popadła jednak w depresję i nie załamała się. Moja przyjaciółka wiedziała, że jej udział w tych zawodach to tylko kwestia czasu. Musiała po prostu odczekać. Dwa lata temu zaczęła się ponownie przygotowywać do maratonu. Nie mogła się doczekać tego treningu. Wiedziała jednak, że musi być bardzo ostrożna i uważać na to, aby trening nie był zbyt intensywny.

Wierzę w nią bardzo. Sara jest silna i zawsze dąży do wyznaczonego sobie celu. Jest przy tym jednak bardzo odpowiedzialna i rozważna. Pilnuje diety i je dużo mięsa, którego nie lubi. Uważa również na liczbę kalorii, które zjada. Postępuje zgodnie ze swoim mottem: Rób, co musisz robić, abyś mogła robić, co chcesz robić.

Nie może się doczekać startu w maratonie

Moja przyjaciółka nie może się doczekać startu w maratonie w Warszawie. Z pewnością ogromnie cieszy się na niego. Przygotowuje się przecież do tego maratonu od dwóch lat. Podziwiam ją za jej wytrwałość i silną wolę. Muszę do niej koniecznie napisać. Najlepiej wyślę do niej SMS i zapytam o termin maratonu. Na pewno się ucieszy i odpowie na moją wiadomość.

Rekcja czasownika – Czasowniki z ”auf” + Akkusativ – Tłumaczenie zdań

Ćwiczenie 4. Tłumaczenie zdań na język niemiecki.

Przetłumacz zdania z tekstu na język niemiecki. W nawiasie podane jest słownictwo, z którego możesz skorzystać. Pamiętaj, że wszystkie rzeczowniki musisz podać w bierniku.

 1. Sara przygotowuje się do maratonu. (sich vorbereiten auf, der Marathonlauf)
 2. Nie może się doczekać maratonu. (ungeduldig, warten auf, der Marathon)
 3. Ogromnie się cieszy na ten start w maratonie. (sich freuen auf, riesig, der Start im Marathon)
 4. Moja przyjaciółka musi uważać. (meine Freundin, müssen, aufpassen)
 5. Z pewnością odpowie na wiadomość. (bestimmt, antworten auf, die Nachricht)

Rekcja czasownika – Czasowniki z ”auf” + Akkusativ – ROZWIĄZANIA

Rozwiązanie ćwiczenia 1. Zgadnij, jaki to czasownik.

 • Er antwortet auf meine Nachricht. – Odpowiada na moją wiadomość.
 • Wir freuen uns auf den Start im Marathon. – Cieszymy się na maraton.
 • Ihr müsst auf die Diät aufpassen. – Musicie uważać na dietę.
 • Sie wartet auf den Termin beim Zahnarzt. – Czeka na wizytę u dentysty.
 • Ich soll mich auf den Wettkampf vorbereiten. – Powinnam się przygotowywać do zawodów.

Rekcja czasownika – Czasowniki z ”auf” – Odmiana rzeczownika w bierniku

Rozwiązanie ćwiczenia 2. Rzeczowniki w bierniku z przyimkiem ”auf”.

 1. Ich antworte auf die SMS. – Odpowiadam na sms.
 2. Er passt auf die Diät auf. – Uważa na dietę.
 3. Sie freut sch auf den Marathonlauf (die Nachricht, das Training). – Ucieszy się z maratonu (wiadomości, treningu).
 4. Wir bereiten uns auf den Wettkampf vor. – Przygotowujemy się do zawodów.
 5. Ihr wartet ungeduldig auf den Termin (die Nachricht). – Nie może się doczekać wizyty (wiadomości).

Rozwiązanie ćwiczenia 3.

 1. Sara bereitet sich auf den Start im Marathon vor.
 2. Sie wartet auf das Training ein Jahr lang.
 3. Auf die Anzahl der Kalorien passt meine Freundin auch sehr streng auf.
 4. Auf den Wettkampf freut sie sich sehr.
 5. Sie antwortet auf die SMS.

Rozwiązanie ćwiczenia 4. – Tłumaczenie zdań na język niemiecki.

 1. Sara bereitet sich auf den Marathonlauf.
 2. Sie wartet ungeduldig auf den Start im Marathon.
 3. Sie freut sich riesig auf den Start im Marathon.
 4. Meine Freundin muss aufpassen.
 5. Bestimmt antwortet sie auf die Nachricht.

Rozwiązanie. Przyimek przysłówkowy ”darauf” oraz ”worauf”. Zdania oznajmujące i pytania.

Zdania z przyimkiem przysłówkowym ”darauf” oraz pytania z przyimkiem przysłówkowym ”worauf”:

 1. Sara bereitet sich darauf vor. / Worauf bereitet sich Sara vor? – Sara przygotowuje się do tego. / Do czego przygotowuje się Sara?
 2. Sie wartet darauf ein Jahr lang. / Worauf wartet sie ein Jahr lang? – Czeka na to od roku. / Na co czeka od roku?
 3. Darauf passt meine Freundin auch sehr streng auf. / Worauf passt meine Freundin auf? – Moja przyjaciółka bardzo tego pilnuje. / Czego pilnuje moja przyjaciółka?
 4. Darauf freut sie sich sehr. / Worauf freut sie sich? – Na to bardzo się cieszy. / Na co ona się cieszy?
 5. Sie antwortet darauf. / Worauf antwortet sie? – Odpowiada na to. / Na co ona odpowiada?

Na koniec spróbuj odpowiedzieć na powyższe pytania używając poznanych dzisiaj rzeczowników. Pamiętaj, aby użyć ich w bierniku. POWODZENIA!

Znasz kolejne pięć czasowników z przyimkami. W sumie umiesz już ich 15. Przed Tobą jeszcze 25 🙂 W następnej (czwartej) części kursu REKCJA CZASOWNIKA nauczysz się czasowników z przyimkiem ”mit” i poćwiczysz trochę trudniejszy przypadek niż biernik. Będzie to celownik. Znasz go z drugiej części kursu.

GRATULUJĘ WYTRWAŁOŚCI! Życzę Ci, aby została z Tobą na dłużej.

Dzisiaj zaczyna się adwent, więc może zajrzysz do Kalendarza adwentowego. W pierwszym dniu kilka słów o Revolverheld.

Adventskalender-Tag 1 - Revolverheld - czasnaniemiecki.pl
Adventskalender-Tag 1 – Revolverheld – czasnaniemiecki.pl

ZAPRASZAM DO WSPÓLNEJ NAUKI NIEMIECKIEGO z czasnaniemiecki.pl

Pozdrawiam i życzę Ci wspaniałego dnia lub wieczoru 🙂

Dorota

Ciekawe linki:

Zdrowa dieta dla biegaczy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*