Rekcja czasownika – Czasowniki z ”mit”

Rekcja czasownika – Czasowniki z ”mit” – czasnaniemiecki.pl

Rekcja czasownika – Czasowniki z ”mit” to czwarta część kursu, w której uczysz się najważniejszych czasowników z przyimkami. Dzisiaj poznasz czasowniki, których przyimek ”mit” łączy się z celownikiem.

Rekcja czasownika – Czasowniki z ”mit” – SPIS TREŚCI:

Rekcja czasownika – Czasowniki z ”mit” – LISTA CZASOWNIKÓW

Lista czasowników z przyimkiem ”mit” + Dativ (celownik). W nawiasie podane są formy czasu przeszłego Imperfekt oraz Partizip II czasu przeszłego Perfekt tylko czasowników mocnych:

Rekcja czasownika – Czasowniki z ”mit” – PRZYKŁADY ZDAŃ

Przykłady zdań z czasownikami z przyimkiem ”mit” + Dativ (celownik):

 • Heute fange ich mit dem Aufräumen vor Weihnachten an. – Zaczynam sprzątanie przed Świętami Bożego Narodzenia
 • Alles beginnt mit einem Gedanken und den Gedanken kann man ändern. – Wszystko zaczyna się od jakiejś myśli i tą myśl można zmienić.
 • Der Artikel befasst sich mit der Schriftstellerin Charlotte Link. – Ten artykuł zajmuje się pisarką Charlotte Link.
 • Ich beschäftige mich gern mit der Geschichte von Deutschland. – Lubię zajmować się historią Niemiec.
 • Er telefoniert jeden Abend mit seinen Freunden. – Co wieczór rozmawia ze swoimi przyjaciółmi.

Zwróć uwagę na rodzajniki przed rzeczownikami. Wszystkie są podkreślone, aby ułatwić Ci odnalezienie ich w zdaniach. Wśród nich znajdziesz rodzajniki w celowniku, takie jak: dem, einem, der oraz zaimek dzierżawczy w celowniku w liczbie mnogiej seinen. Z tym bowiem przypadkiem łączą się wszystkie czasowniki, których uczysz się w dzisiejszym wpisie. Poniżej znajdziesz odmianę rzeczowników z rodzajnikiem określonym w celowniku, jak również odmianę zaimków dzierżawczych w celowniku.

Rekcja czasownika – Czasownik ”anfangen mit” z celownikiem (Dativ)

Czasownik anfangen mit oznacza w języku polskim zaczynać coś. Przyimek łączy się z celownikiem (Dativ). Jest to czasownik rozdzielnie złożony, więc przedrostek an- w zdaniach będzie się znajdował na końcu zdania. Natomiast czasownik główny fangen w odmienionej formie będzie miał swoje stałe miejsce w zdaniu po niemiecku, czyli drugie.

Wszystkie poniższe czasowniki związane są ze sprzątaniem. Bardzo łatwo zmienisz je w rzeczowniki. A mianowicie, jeżeli każdy z nich zapiszesz wielką literą i dodasz na początku rodzajnik ”das”, staną się rzeczownikami. Przyjrzyj się poniższym przykładom zamiany czasowników na rzeczowniki.

Czasowniki oraz rzeczowniki odczasownikowe z rodzajnikiem ”das” w mianowniku:

 • putzen – myć okna / das Putzen – mycie okien
 • staubsaugen (!gestaubsaugt!) – odkurzać / das Staubsaugen – odkurzanie
 • Staub wischen (Perfekt: hat … Staub gewischt) – ścierać kurz / das Staubwischen – ścieranie kurzu
 • aufräumen – sprzątać / das Aufräumen – sprzątanie
 • reinigen – czyścić / das Reinigen – czyszczenie
 • waschen (Imperfekt: wusch, Perfekt: hat … gewaschen) – prać / das Waschen – pranie
 • bügeln – prasować / das Bügeln – prasowanie
 • spülen – zmywać naczynia / das Spülen – zmywanie naczyń
 • abwaschen (teraźniejszy: er wäscht … ab, Imperfekt: wusch … ab, Perfekt: hat … abgewaschen) – zmywać / das Abwaschen – zmywanie naczyń

W drugiej części kursu Rekcja czasownika pojawiła się już odmiana rzeczownika w celowniku. Wiesz już więc, że w celowniku rzeczowniki rodzaju męskiego z rodzajnikiem ”der” i nijakiego z rodzajnikiem ”das” mają identyczną formę, czyli rodzajnik ”dem”.

Odmiana rzeczownika w celowniku – Rzeczowniki rodzaju nijakiego.

Przykłady rzeczowników rodzaju nijakiego w mianowniku (Nominativ / N) oraz celowniku (Dativ / D) z rodzajnikiem określonym:

 • Putzen, das (N) / mycie okien – dem Putzen (D)
 • Staubsaugen, das (N) – odkurzanie – dem Staubsaugen (D)
 • Staubwischen, das (N) – ścieranie kurzu – dem Staubwischen (D)
 • Aufräumen, das (N) – sprzątanie – dem Aufräumen (D)
 • Reinigen, das (N) – czyszczenie – dem Reinigen (D)
 • Waschen, das (N) – pranie – dem Waschen (D)
 • Bügeln, das (N) – prasowanie – dem Bügeln (D)
 • Spülen, das (N) – zmywanie naczyń – dem Spülen (D)
 • Abwaschen, das (N) – zmywanie naczyń – dem Abwaschen (D)

Przykłady zdań z rzeczownikami rodzaju nijakiego w celowniku oraz czasownikiem anfangen mit (zaczynać):

Ich fange jetzt mit dem Aufräumen an. – Zaczynam teraz sprzątać (sprzątanie).

Du fängst morgen mit dem Bügeln an. – Jutro zaczniesz prasować (prasowanie).

Er fängt morgen früh mit dem Staubsaugen an. – Jutro rano zacznie odkurzać (odkurzanie).

Wir fangen nach dem Mittagessen mit dem Spülen an. – Po obiedzie zaczniemy zmywać (zmywanie).

Ihr fangt am Samstag mit dem Putzen an. – W sobotę zaczniecie sprzątać (sprzątanie).

Sie fangen zu spät mit dem Abwaschen an. – Za późno zaczynacie zmywać (zmywanie).

Odmiana czasownika anfangen jak widzisz jest nieregularna. Dlatego też to krótkie przypomnienie odmiany czasowników mocnych w czasie teraźniejszym.

W każdym z powyższych przykładów rzeczownik rodzaju nijakiego zmienił się po przyimku ”mit” na rzeczownik rodzaju nijakiego w celowniku (Dativ) z rodzajnikiem ”dem”.

Identyczną formę w celowniku (Dativ), czyli również rodzajnik ”dem”, mają rzeczowniki rodzaju męskiego. Poniżej znajdziesz przykłady rzeczowników rodzaju męskiego w mianowniku oraz celowniku.

Rekcja czasownika – Czasowniki z ”mit” – ”beginnen mit” z celownikiem (Dativ)

Czasownik beginnen mit oznacza zaczynać coś. Występujący z nim przyimek ”mit” łączy się z celownikiem. Jest to czasownik nierozdzielnie złożony.

Idą Święta. Od czego by tu zacząć sprzątanie? Najpierw kilka rzeczowników rodzaju męskiego, a następnie zdania z nimi oraz czasownikiem beginnen mit.

Odmiana rzeczownika w celowniku – Rzeczowniki rodzaju męskiego

Rzeczowniki rodzaju męskiego w mianowniku oraz celowniku z rodzajnikiem określonym:

 • Vorhang, der (N) – zasłona – dem Vorhang (D)
 • Fußboden, der (N) – podłoga – dem Fußboden (D)
 • Kühlschrank, der (N) – lodówka – dem Kühlschrank (D)
 • Backofen, der (N) – piekarnik – dem Backofen (D)
 • Fleck, der  (N) – plama – dem Fleck (D)
 • Kissenbezug, der (N) (Kissenbezüge) – poszewka na poduszkę – dem Kissenbezug (D)
 • Teppich, der  (N) – dywan – dem Teppich (D)

Przykłady zdań z rzeczownikami rodzaju nijakiego w celowniku oraz czasownikiem anfangen mit (zaczynać):

Zaczynamy sprzątanie. Najważniejsze to podzielić obowiązki i każdemu z domowników przydzielić inne zadanie. Potem można wspólnie obejrzeć film z uśmiechem na ustach. Każdy jest trochę zmęczony, a nie tylko jedna osoba pada z nóg 🙂

Wir beginnen mit dem Putzen. – Zaczynamy sprzątać (sprzątanie).

Ich beginne mit dem Fußboden im Bad. Ich wische den Fußboden. Dann sauge ich in der ganzen Wohnung Staub. – Ja zacznę od podłogi. Umyję podłogę. Potem poodkurzam w całym mieszkaniu. (Dziwnie zaczynam to sprzątanie, ale chodzi mi o rzeczownik ”der Fußboden“ i jego formę w celowniku “dem Fußboden“)

Du beginnst mit dem Kühlschrank. Du putzt zuerst den Kühlschrank, danach wischst du den Fußboden in der Küche. – Ty zaczniesz od lodówki. Najpierw umyjesz lodówkę, potem umyjesz podłogę w kuchni.

Er beginnt mit dem Backofen. Zuerst reinigt er den Backofen. Dann wischt er alle Küchenschränke sauber. – On zacznie od piekarnika. Najpierw wyczyści piekarnik. Potem umyje do czysta wszystkie szafki w kuchni.

Ihr beginnt mit dem Teppich. Ihr müsst den Teppich staubsaugen. Dann wischt ihr Staub in eurem Zimmer. – Wy zaczniecie od dywanu. Musicie odkurzyć dywan. Potem zetrzecie kurz w swoim pokoju.

Jak widzisz we wszystkich rzeczownikach rodzaju męskiego zmienił się rodzajnik ”der” w mianowniku na ”dem” w celowniku. Podsumowując zapamiętaj, że rzeczowniki rodzaju nijakiego i męskiego mają wspólny rodzajnik ”dem” w celowniku.

Czas na odpoczynek. Czym zajmujesz się w wolnym czasie?

Rekcja czasownika – Czasowniki z ”mit” – sich beschäftigen mit oraz sich befassen mit + Dativ (celownik)

Czasowniki sich beschäftigen mit oraz sich befassen mit oznaczają zajmować się czymś, dotyczyć (np. Ten artykuł dotyczy szczepień. – Der Beitrag befasst sich mit der Impfung.). Oba czasowniki łączą się z przyimkiem ”mit” a ten z kolei z celownikiem. Są to czasowniki nierozdzielnie złożone z przedrostkiem ”be-”.

Odmianę rzeczowników rodzaju męskiego i nijakiego już znasz, pozostały jeszcze rzeczowniki rodzaju żeńskiego. Poniżej znajdziesz odmianę tych ostatnich.

Odmiana rzeczownika w celowniku – Rzeczowniki rodzaju żeńskiego

Rzeczowniki rodzaju żeńskiego, czyli wszystkie rzeczowniki z rodzajnikiem ”die” w mianowniku, zmieniają swoją formę w celowniku na ”der” (np. der Küche, der Freundin, der Aufgabe).

Przykłady rzeczowników rodzaju żeńskiego w mianowniku (Nominativ / N) oraz celowniku (Dativ / D) liczbie pojedynczej:

 • Fotografie, die (N) – fotografia – der Fotografie (D)
 • Geschichte, die (N) – historia – der Geschichte (D)
 • Kunst, die (N) – sztuka – der Kunst (D)
 • Planung, die (N) – planowanie – der Planung (D)
 • Schriftstellerin, die (N) – pisarka – der Schriftstellerin (D)
 • Thematik, die (N) – temat, tematyka – der Thematik (D)

Rodzajników musisz uczyć się na pamięć. Jednak warto zapamiętać, że rzeczowniki zakończone na ”-ie” (die Photografie, die Psychologie) oraz ”-ung” (, die Planung, die Zeitung), jak również rzeczowniki obcego pochodzenia z końcówką ”-ik” (die Thematik, die Mathematik) zawsze są rodzaju żeńskiego. Dodatkowo oczywiście wszystkie żeńskie nazwy zawodów zakończone na ”-in” również występują z rodzajnikiem ”die”.

Jest jeszcze kilka innych reguł, ale dzisiaj uczysz się rekcji czasowników, a rzeczowniki są podane dodatkowo, aby uatrakcyjnić Ci naukę czasowników. Zobaczysz tutaj bowiem tak dużo przykładów z tymi czasownikami, ze z pewnością je zapamiętasz.

Przykłady zdań z rzeczownikami rodzaju żeńskiego w celowniku oraz czasownikami sich beschäftigen mit (zaczynać) oraz sich befassen mit (zaczynać, dotyczyć):

Dodatkowo dla przypomnienia odmiana czasownika zwrotnego w liczbie pojedynczej i mnogiej.

Ich beschäftige mich mit der Kunst der Moderne. – Zajmuję się sztuką nowoczesną.

Du beschäftigst dich mit der Fotografie der Natur und von Tieren. – Ty zajmujesz się fotografią przyrodniczą oraz fotografią zwierząt.

Der Artikel befasst sich mit der Schriftstellerin Charlotte Link. – Ten artykuł dotyczy pisarki Charlotte Link.

Wir befassen uns mit der Thematik Datenschutz. – Zajmujemy się tematem ochrony danych.

Ihr beschäftigt euch mit der Planung unserer Sommerferien. – Zajmujecie się planowaniem naszych wakacji.

Sie beschäftigen sich mit der Geschichte von Deutschland. – Zajmują się historią Niemiec.

Masz inne zainteresowania? Znajdź ich znaczenie po niemiecku w słowniku i zapisz zdanie z czasownikami sich beschäftigen mit oraz sich befassen mit (zaczynać). W ten sposób łatwiej zapamiętasz nowe czasowniki.

Czas na rozmowę przez telefon, czyli naukę ostatniego dzisiejszego czasownika oraz zaimków dzierżawczych w celowniku.

Rekcja czasownika – Czasowniki z ”mit” telefonieren mit + Dativ (celownik)

Czasownik telefonieren mit oznacza rozmawiać przez telefon, dzwonić do kogoś. Łączy się on z celownikiem.

Zazwyczaj dzwonimy do kogoś znajomego lub do rodziny. W związku z tym często używamy w tym przypadku zaimków dzierżawczych mój, twój, jej, jego. I te właśnie zaimki wykorzystasz dzisiaj w zdaniach z czasownikiem telefonieren mit. Ich znaczenie znasz m. in. z pierwszej części kursu Rekcja czasownika – Najważniejsze czasowniki. Tam, w punkcie Rzeczowniki z zaimkiem dzierżawczym, podane zostały w bierniku, dzisiaj natomiast poćwiczysz ich odmianę w celowniku.

Odmiana zaimka dzierżawczego w celowniku w liczbie pojedynczej

Odmiana zaimka dzierżawczego w celowniku jest bardzo prosta. Znasz już same zaimki w mianowniku (meine/meine, dein/deine, sein/seine, ihr/ihre, Ihr/Ihre [pana, pani, państwa]).

Ponadto znasz odmianę rodzajnika określonego w celowniku (dem, der). Dlatego też bez problemu odmienisz każdy zaimek dzierżawczy. Po prostu zamiast litery ”d” rodzajnika określonego wstawisz odpowiedni podstawowy zaimek dzierżawczy. W celowniku powstaną więc formy dla rodzaju męskiego i nijakiego: meinem, deinem, seinem, ihrem, Ihrem. Natomiast formy rodzaju żeńskiego to: meiner, deiner, seiner, ihrer, Ihrer).

Jeśli więc wiesz, ”czyja” jest osoba, z którą którą rozmawiasz przez telefon, jak również wiesz, czy jest ona kobietą czy mężczyzną, to bez problemu wstawisz odpowiedni zaimek dzierżawczy przed tą osobą. Zaimek wszystkich mężczyzn otrzyma więc ”końcówkę” ”-em”, natomiast każda kobieta pojawi się z ”końcówką” zaimka ”– er”.

Przykłady rzeczowników z zaimkiem dzierżawczym w mianowniku (Nominativ / N) oraz celowniku (Dativ / D) liczbie pojedynczej:

 • mein Freund (N) – meinem Freund (D) – mój przyjaciel
 • dein Bruder (N) – deinem Bruder (D) – twój brat
 • sein Vater (N) – seinem Vater (D) – jego tata
 • ihr Nachbar (N) – ihrem Nachbarn (D) – jej sąsiad (również ”ich” oraz ”pana, pani, państwa” zapisane w formie Ihr – Ihrem)
 • meine Freundin (N) – meiner Freundin (D) – moja przyjaciółka
 • deine Nachbarin (N) – deiner Nachbarin (D) – twoja sąsiadka
 • seine Mutter (N) – seiner Mutter (D) – jego mama
 • ihre Schwester (N) – ihrer Schwester (D) – jej siostra

Przykłady zdań z rzeczownikami z zaimkiem dzierżawczym w celowniku oraz czasownikiem telefonieren mit (rozmawiać przez telefon z, dzwonić do):

Ich telefoniere jeden Sonntag Nachmittag mit meiner Mutter. – Dzwonię do mojej (swojej) mamy zawsze w niedzielę po południu.

Du telefonierst jeden Abend mit deinem Freund. – Co wieczór rozmawiasz ze swoim kolegą.

Er telefoniert zu Weihnachten mit seiner Oma. – W Boże Narodzenie rozmawia przez telefon ze swoją babcią.

Wir telefonieren mit deiner Mutter nach dem Unterricht. – Po lekcji zadzwonimy do twojej mamy.

Ihr telefoniert nie mit meiner Mutter. – Nigdy nie dzwonicie do mojej mamy.

Sie telefonieren jedes Wochenende mit Ihrer Tante. – Pan dzwoni co weekend do swojej cioci.

Pamiętaj, że po niemiecku ”swój” jest zawsze konkretny ”swój”, czyli np. ”mój/swój”, ”twój/swój” itd. Na przykład: Dzwonię do swojej (mojej) mamy zawsze w niedzielę po południuIch telefoniere mit meiner Mutter.

Koniec gramatyki i przykładów z dzisiejszymi czasownikami z przyimkiem ”mit”. Czas na Twoją pracę. Poniżej znajdziesz kilka ćwiczeń. Na końcu dzisiejszego wpisu oczywiście znajdują się rozwiązania. POWODZENIA!

Rekcja czasownika – Czasowniki z ”mit” + Dativ” – ĆWICZENIA

Ćwiczenie 1. Odpowiedz na pytania z przyimkiem przysłówkowym ”womit.

Użyj czasownika anfangen w odpowiedniej formie. W nawiasie podany jest rzeczownik odczasownikowy oraz pozostałe słowa, które użyjesz w odpowiedzi na pytanie.

Womit beginnt der Spaß am Lesen?

1. Die Kinder lesen gern, wenn ihre Eltern ihnen oft am Abend Bücher vorgelesen haben. – Dzieci lubią czytać, jeżeli rodzice czytali im wieczorami książki. Womit beginnt der Spaß am Lesen? Das f….. (anfangen, mit, das Vorlesen der Bücher, von den Eltern)

Womit beginnt der Spaß am Sport?

2. Wenn beide Eltern die Freizeit oft mit ihren Kindern im Freien verbracht haben, Fußball spielten, spazieren oder schwimmen gingen, treiben die Kinder auch als Jugendliche gern Sport. – Jeżeli oboje rodziców spędzało z dziećmi często czas wolny na zewnątrz grając w piłkę, spacerując lub pływając, te dzieci lubią uprawiać sport również jako nastolatki. – Womit beginnt der Spaß am Sport? Das f… (anfangen, mit, das Spielen, im Freien, mit den Eltern, im Kindesalter)

Womit beginnt der Spaß am Lernen?

3. Wenn die Kinder in den Sommerferien mit ihren Eltern viel besichtigten, neue Kulturen und Sitten kennen lernten und die Eltern ihnen über andere Länder erzählten, dann lernen sie auch gerne etwas Neues. – Jeżeli dzieci przez wakacje dużo zwiedzały, poznawały nowe kultury i zwyczaje, rodzice opowiadali im o innych krajach, wtedy dzieci chętnie uczą się nowych rzeczy. – Womit beginnt der Spaß am Lernen?Das f… (anfangen, mit, das Reisen, das Lesen, und, im Kindesalter)

Womit beginnt die Freundschaft zwischen Eltern und Jugendlichen?

4. Jugendliche vertrauen ihren Eltern ihre Geheimnisse und erzählen über ihre Erfolge und Misserfolge, wenn die Eltern mit ihnen als Kinder viel Zeit verbrachten, zusammen spielten und oft sich unterhielten, statt nur zusammen fernzusehen. – Młodzież powierza rodzicom swoje tajemnice i opowiada o sukcesach i porażkach, jeżeli rodzice z nimi spędzali w dzieciństwie dużo czasu, bawili się razem i często rozmawiali, zamiast tylko wspólnie oglądać telewizję. – Womit beginnt die Freundschaft zwischen Eltern und Jugendlichen? – Das f… (anfangen, mit, das Spielen, das Sprechen, mit den Kindern)

Womit beginnt das glückliche und erfolgreiche Leben?

5. Wir haben Glück und Erfolge im Leben, viele Freunde und Bekannten sowie unsere Träume gehen in Erfüllung, wenn wir positiv über uns selbst und die Welt um uns herum denken. – Mamy w życiu szczęście, odnosimy sukcesy, mamy dużo przyjaciół i znajomych oraz nasze marzenia się spełniają, jeżeli myślimy pozytywnie o sobie i życiu wokół nas. – Womit beginnt das glückliche und erfolgreiche Leben? – Das f… (anfangen, mit, das Positiv Denken über uns und die Welt um uns herum)

Ćwiczenie 2. Przekształć poniższe zdania twierdzące i pytające na zdania w czasie przeszłym Perfekt.
 1. Womit beginnst du am Montag? – Od czego zaczynasz w poniedziałek?
 2. Ich beginne nach den Weihnachten mit der Diät. – Po Świętach Bożego Narodzenia zacznę dietę.
 3. Er beginnt mit dem Schreiben des Briefes an den Weihnachtsmann. – Zaczyna pisać list do św. Mikołaja.
 4. Wir beginnen am Wochenende damit. – Zaczniemy to w weekend.
 5. Wann beginnt ihr mit dem Aufräumen? – Kiedy zaczynacie sprzątać?
Ćwiczenie 3. Ułóż prawidłowe zdania w czasie przeszłym Imperfekt.

Wszystkie formy podane są w formie podstawowej, czyli rzeczowniki w mianowniku, natomiast czasowniki w czasie teraźniejszym

 1. der Artikel, sich beschäftigen, mit, die Bedeutung des Weihnachtsfestes
 2. der Beitrag, sich beschäftigen, mit, der Beruf von Tagesmüttern
 3. ich, sich beschäftigen, mit, die Fotografie, seit ein paar Jahren
 4. wir, sich beschäftigen, mit, die Vorbereitung auf Weihnachten
 5. du, sich beschäftigen, mit, die Reiseplanung nach Thailand, zu Weihnachten
Ćwiczenie 4. Wstaw zaimek dzierżawczy podany po polsku w nawiasie w odpowiedniej formie.
 1. Ich habe gestern mit …. (moja) Mutter telefoniert.
 2. Wann telefonierst du endlich mit …. (twój) Vater?
 3. Die Lehrerin telefoniert mit … (jej) Freundin.
 4. Wir telefonieren mit …. (jego) Nachbarn.
 5. Ich telefoniere morgen mit … (pana) Schwester.
Ćwiczenie 5.
 1. Vanessa Mai liebt traditionelle Weihnachten. Sie ………… mit dem Dekorieren bereits nach Halloween. Sie dekoriert ihr Haus mit Tannenzweigen, Schleifen, Herzen und Zuckerstangen. (beschäftigt, telefoniert, beginnt)
 2. Eine Konditorei in Deutschland …… mit der Herstellung von Schokoladen-Nikoläusen mit Mundschutz ….. In den sozialen Netzwerken wurde die Idee heftig kritisiert. (befasst, beschäftigt, fängt … an)
 3. Der Beitrag …… sich mit der Geschichte des Weihnachtsfestes. (fängt … an, beginnt, befasst)
 4. Der Junge möchte mit dem Weihnachtsmann ….. (anfangen, beginnen, telefonieren)
 5. Wir …. uns heute mit dem Thema Kochen. (beginnen, telefonieren, beschäftigen)

Rekcja czasownika – Czasowniki z ”mit” + Dativ” – ROZWIĄZANIA

Rozwiązanie ćwiczenia 1.

Womit beginnt der Spaß am Lesen?

1. Womit beginnt der Spaß am Lesen?Das fängt mit dem Vorlesen der Bücher von den Eltern an. – Od czego zaczyna się przyjemność z czytania? – To zaczyna się od czytania książek przez rodziców.

Womit beginnt der Spaß am Sport?

2. Womit beginnt der Spaß am Sport?Das fängt mit dem Spielen im Freien mit den Eltern im Kindesalter an. – Od czego zaczyna się przyjemność z uprawiania sportu? – Zaczyna się od bawienia się na zewnątrz z rodzicami w wieku dziecięcym.

Womit beginnt der Spaß am Lernen?

3. Womit beginnt der Spaß am Lernen?Das fängt mit dem Reisen und dem Lernen im frühen Kindesalter an. – Od czego zaczyna się radość z uczenia się? – Zaczyna się od podróżowania i czytania w wieku dziecięcym.

Womit beginnt die Freundschaft zwischen Eltern und Jugendlichen?

4. Womit beginnt die Freundschaft zwischen Eltern und Jugendlichen? – Das fängt mit dem Spielen und dem Sprechen mit den Kindern an. – Od czego zaczyna się przyjaźń z rodzicami? – Zaczyna się od zabawy i rozmawiania z dziećmi.

Womit beginnt das glückliche und erfolgreiche Leben?

Womit beginnt das glückliche und erfolgreiche Leben?Das fängt mit dem Positiv Denken über uns selbst und die Welt um uns herum an. – Od czego zaczyna się szczęśliwe i pełne sukcesów życie? – Zaczyna się od pozytywnego myślenia o sobie i świecie wokół nas.

Rozwiązanie ćwiczenia 2. Zdania w czasie przeszłym Perfekt.

 1. Womit hast du am Montag begonnen?
 2. Ich habe nach den Weihnachten mit der Diät begonnen.
 3. Er hat mit dem Schreiben des Briefes an den Nikolaus begonnen.
 4. Wir haben am Wochenende damit begonnen.
 5. Wann habt ihr mit dem Aufräumen begonnen?

Rozwiązanie ćwiczenia 3. Zdania w czasie przeszłym Imperfekt.

 1. Der Artikel beschäftigte sich mit der Bedeutung des Weihnachtsfestes. – Ten artykuł zajmuje się znaczeniem Świąt Bożego Narodzenia.
 2. Der Beitrag beschäftigte sich mit dem Beruf von Tagesmüttern. – Ta audycja dotyczyła zawodu opiekunek do dziecka (pracujących u siebie w domu).
 3. Ich beschäftigte mich mit der Fotografie seit ein paar Jahren. – Od kilku lat zajmowałam się fotografią.
 4. Wir beschäftigten uns mit der Vorbereitung auf Weihnachten. – Zajmowaliśmy się przygotowaniami do Świąt Bożego Narodzenia.
 5. Du beschäftigtest dich mit der Reiseplanung nach Thailand zu Weihnachten. Zajmowałaś się planowaniem podróży do Tajlandii na Boże Narodzenie.

Rozwiązanie ćwiczenia 4. Zaimki dzierżawcze w celowniku.

 1. Ich habe gestern mit meiner Mutter telefoniert. – Wczoraj dzwoniłam do swojej mamy.
 2. Wann telefonierst du endlich mit deinem Vater? – Kiedy wreszcie zadzwonisz do swojego taty?
 3. Die Lehrerin telefoniert mit ihrer Freundin. – Nauczycielka dzwoni do swojej przyjaciółki.
 4. Wir telefonieren mit seinem Nachbarn. – Zadzwonimy do jego sąsiada.
 5. Ich telefoniere morgen mit Ihrer Schwester. – Jutro zadzwonię do pana siostry.

Rozwiązanie ćwiczenia 5.

 1. Vanessa Mai liebt traditionelle Weihnachten. Sie beginnt mit dem Dekorieren bereits nach Halloween. Sie dekoriert ihr Haus mit Tannenzweigen, Schleifen, Herzen und Zuckerstangen. – Vanessa Mai kocha tradycyjne Święta Bożego Narodzenia. Zaczyna robić dekoracje zaraz po halloween. Dekoruje swój dom gałązkami jodłowymi, wstążkami, sercami i laskami mikołajowymi z cukru.
 2. Eine Konditorei in Deutschland fängt mit der Herstellung von Schokoladen-Nikoläusen mit Mundschutz an. In den sozialen Netzwerken wurde die Idee heftig kritisiert. – Pewna cukiernia w Niemczech zaczyna produkcję czekoladowych mikołajów z maseczką na twarzy. W mediach społecznościowych ten pomysł został mocno skrytykowany.
 3. Der Beitrag befasst sich mit der Geschichte des Weihnachtsfestes. – Ten artykuł dotyczy historii Świąt Bożego Narodzenia.
 4. Der Junge möchte mit dem Weihnachtsmann telefonieren. – Ten chłopiec chce zadzwonić do Świętego Mikołaja.
 5. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Kochen. – Zajmiemy się dzisiaj tematem gotowanie.

GRATULACJE! Umiesz już 20 czasowników z przyimkami! Przy okazji wiesz, jak odmieniać rzeczowniki w bierniku i celowniku z zaimkiem dzierżawczym i rodzajnikiem określonym, jak również zaimki osobowe w bierniku. Znasz dużo nowego słownictwa. Jestem pod ogromnym wrażeniem!

Nie przejmuj się, jeżeli nie wszystko pamiętasz. Najważniejsze są czasowniki z przyimkami. Na nich się skoncentruj. Do pozostałych ćwiczeń zawsze możesz wrócić 🙂

Zapraszam do wspólnej nauki czasowników z przyimkami z czasnaniemiecki.pl

Może Cię również zainteresować:

Hausputz vor Weihnachten - Sprzątanie - czasnaniemiecki.pl
Hausputz vor Weihnachten – Sprzątanie – czasnaniemiecki.pl

Pozdrawiam i życzę Ci dnia pełnego ciekawych wrażeń!

Dorota

Ciekawe linki:

staubsaugen oder Staub saugen?

Louise L. Hay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*