Rekcja czasownika – Najważniejsze czasowniki

Rekcja czasownika - Najważniejsze czasowniki niemieckie - czasnaniemiecki.pl
Rekcja czasownika – Najważniejsze czasowniki niemieckie – czasnaniemiecki.pl

Rekcja czasownika – Najważniejsze czasowniki niemieckie z przyimkami poznasz w ciągu tygodnia ucząc się codziennie tylko pięciu z nich. Dlatego też warto przez najbliższe siedem dni wykonać kilka ćwiczeń. Codziennie znajdziesz na stronie pięć nowych czasowników, przykłady zdań z nimi oraz mnóstwo ćwiczeń. W ten sposób szybko nauczysz się najczęściej używanych niemieckich czasowników, które podobnie jak angielskie Phrasal verbs łączą się z przyimkiem. Dodatkowo w języku niemieckim obok przyimka pojawia się rzeczownik w odpowiednim przypadku. Zazwyczaj jest to celownik (Dativ) lub biernik (Akkusativ).

Rekcja czasownika – Najważniejsze czasowniki niemieckie z przyimkiem – SPIS TREŚCI

Poniżej znajdziesz pierwsze pięć czasowników z przyimkiem. Dzisiaj będą to czasowniki z przyimkiem ”an”, który łączy się w tym przypadku z biernikiem (Akkusativ).

Rekcja czasownika – Czasowniki niemieckie z przyimkiem ”an” i biernikiem

Lista czasowników z przyimkiem ”an” oraz biernikiem (Akkusativ).

W nawiasie podane są formy podstawowe czasowników mocnych (czas przeszły prosty Imperfekt, imiesłów czasu przeszłego Perfekt – Partizip II), aby ułatwić Ci rozwiązywanie ćwiczeń z poniższymi czasownikami.

 • denken an Akkusativ (dachte, gedacht) – myśleć o kimś / czymś
 • erinnern an Akkusativ (sich) – pamiętać o czymś / kimś
 • glauben an Akkusativ – wierzyć w kogoś / coś
 • schreiben an Akkusativ (schrieb, geschrieben) – pisać do kogoś
 • wenden, sich, an Akkusativ (wandte, gewandt) – zwracać się do kogoś (z prośbą)

Zwróć uwagę, że przyimek ”an” ma różne odpowiedniki w języku polskim. Musisz więc nauczyć się każdego czasownika na pamięć.

Rekcja czasownika – Najważniejsze czasowniki – Zdania z czasownikami z przyimkiem ”an + Akkusativ”.

Poniżej znajdziesz kilka zdań z czasownikami z przyimkiem ”an” w trybie rozkazującym Imperativ oraz zaimkiem osobowym w bierniku.

Denk nicht mehr an ihn! Er liebt dich nicht. – Nie myśl już o nim! On Cię nie kocha.

Erinnere dich an mich! Ich vergesse dich nie. – Pamiętaj o mnie! Ja o tobie nigdy nie zapomnę.

Glaub an dich! Du kannst gewinnen. – Uwierz w siebie! Możesz wygrać.

Schreibt an sie. Sie warten auf euren Brief. – Napiszcie do nich. Oni czekają na list od was.

Wenden Sie sich an sie. Frau Wolf hilft Ihnen sehr gern. – Proszę się do niej zwrócić. Pani Wolf bardzo chętnie panu pomoże.

W każdym powyższym zdaniu znajduje się zaimek osobowy w bierniku (mich, dich, sie, ihn). Brakuje tylko trzech zaimków w bierniku, a mianowicie: es, uns, euch. Podobnie jak rekcji czasownika musisz nauczyć się ich na pamięć.

Rekcja czasownika – Najważniejsze czasowniki niemieckie z przyimkiem ”an” oraz zaimkiem osobowym w bierniku

Rekcja czasownika jest łatwa do zapamiętania, jeżeli uczysz się systematycznie kilku czasowników dziennie, czytasz oraz tworzysz z nimi własne zdania. Dlatego też proponuję uczenie się tylko pięciu czasowników z przyimkiem dziennie. Aby jednak uatrakcyjnić Ci naukę w każdym wpisie znajdziesz niespodziankę, czyli dodatkowe elementy, jak rzeczowniki, zaimki, struktury gramatyczne, wyrażenia i zwroty. Dzisiaj przypomnisz sobie zaimki osobowe w bierniku.

Lista zaimków osobowych w podstawowej formie, czyli mianowniku (Nominativ) oraz bierniku (Akkusativ) wraz z tłumaczeniem każdego z nich. Pytania, na jakie odpowiadają to odpowiednio: mianownik (kto? co?), biernik (kogo? co?).

 • ich (ja) – mich (mnie)
 • du (ty) – dich (ciebie)
 • er (on) – ihn (go, jego)
 • sie (ona) – sie (ją, nią)
 • es (es) – es (je)
 • wir (my) – uns (nas)
 • ihr (wy) – euch (was)
 • sie (oni, one, pan, pani, państwo) – sie (je, ich, pana, panią, państwa)

W języku polskim możemy powiedzieć ”siebie” w odniesieniu do każdej osoby. Natomiast w języku niemieckim zawsze musisz doprecyzować, o jakiego ”siebie” konkretnie Ci chodzi 🙂

 • Ich glaube an mich. – Wierzę w siebie. (dosłownie ”we mnie”)
 • Du glaubst an dich. – Wierzysz w siebie.(dosłownie ”w ciebie”)
 • Er glaubt an ihn. – Wierzy w siebie.(dosłownie ”w niego”)
 • Sie glaubt an sie. – Wierzy w siebie.(dosłownie ”w nią”)

Rekcja czasownika – Pytania z zaimkiem ”wen”

Pytania z zaimkiem pytającym tworzymy dodając odpowiedni przyimek, z którym łączy się dany czasownik, przed zaimkiem pytającym ”wen”.

W dzisiejszym wpisie uczysz się czasowników z przyimkiem ”an”, dlatego też przed zaimkiem pytającym ”wen” w każdym pytaniu wstawisz ten zaimek.

Przykłady pytań o osobę z zaimkiem pytającym ”wen” oraz przyimkiem:

 • An wen denkst du jetzt? – O kim teraz myślisz?
 • An wen erinnerst du dich nicht? – O kim nie pamiętasz?
 • An wen glaubst du nicht? – W kogo nie wierzysz?
 • An wen schreibst du den Brief? – Do kogo piszesz ten list?
 • An wen wendest du dich mit der Frage? – Do kogo zwracasz się z tym pytaniem?

Jak widzisz tworzenie pytań z zaimkiem pytającym jest bardzo proste. Wystarczy znać przyimek, z którym łączy się dany czasownik i wstawić go w pytaniu przed zaimkiem pytającym.

Rekcja czasownika – Najważniejsze czasowniki niemieckie oraz rzeczowniki z zaimkiem dzierżawczym w bierniku

Zaimki osobowe w bierniku już znasz i potrafisz z nimi tworzyć zdania i pytania dotyczące osób. Natomiast poniżej znajdziesz zaimki dzierżawcze w bierniku, które wstawiamy podobnie jak rodzajniki przed rzeczownikiem. W dzisiejszym wpisie mówimy o osobach, dlatego też wszystkie rzeczowniki oznaczają osoby.

Zaimek dzierżawczy z rzeczownikami rodzaju męskiego w mianowniku (Nominativ / N) i bierniku (Akkusativ / A) w liczbie pojedynczej:

 • mein Freund (N) – meinen Freund (A) – mój przyjaciel – mojego przyjaciela
 • dein Bruder (N) – deinen Bruder (A) – twój brat – twojego brata
 • sein Vater (N) – seinen Vater (A) – jego tata – jego tatę
 • ihr Nachbar (N) – ihren Nachbarn (A) – jej sąsiad – jej sąsiada (również ”ich” oraz ”pana, pani, państwa” zapisane w formie Ihr / Ihren)

Wszystkie powyższe zaimki w bierniku możesz oczywiście użyć w przypadku dowolnego rzeczownika rodzaju męskiego, na przykład Lehrer, Onkel, Schüler, Arzt.

Zaimek dzierżawczy w mianowniku rzeczowników rodzaju męskiego (mein – mój / dein – twój / sein – jego / ihr – jej) różni się od zaimka dzierżawczego w bierniku tylko końcówką ”-en”.

Rzeczowniki rodzaju męskiego z zaimkiem dzierżawczym w bierniku – Przykłady zdań:

Er schreibt an meinen Onkel. – Pisze do mojego wujka.

Ich denke an deinen Bruder. – Myślę o twoim bracie.

Er erinnert sich sehr gut an seinen Mathelehrer. – Ona bardzo dobrze pamięta swojego nauczyciela matematyki.

Sie glaubt an ihren Sohn. – Wierzy w swojego syna.

Sie müssen sich an Ihren Arzt wenden. – Musi się pani zwrócić do swojego lekarza.

W zdaniach polskich pojawia się często zaimek ”swojego”. Jednak w języku niemieckim trzeba doprecyzować, o jakiego ”swojego” chodzi. W zależności od osoby, do której ”należy” syn, wujek, sąsiad czy inna osoba rodzaju męskiego, musisz wstawić odpowiedni zaimek dzierżawczy. Podobnie jest z zaimkiem ”siebie”.

An Herrn Schmidt – Do pana Schmidt

Zwróć uwagę na rzeczownik ”sąsiad” (”Nachbar”). W bierniku rzeczownik ten zmienia się bowiem na ”Nachbarn”. Na końcu rzeczownika w bierniku dodajemy końcówkę ”-n”. Taka sama końcówka pojawia się również w rzeczowniku ”pan” (”Herr”) w bierniku. Również w tym przypadku musimy dodać końcówkę ”-n”. W ten oto sposób powstaje słowo ”Herrn”.

Przykłady zdań z rzeczownikiem ”Nachbar” oraz ”Herr” w bierniku:

 • Ich wende mich an Herrn Schulz mit Bitte um Hilfe. – Zwracam się do pana Schulz z prośbą o pomoc.
 • Ich erinnere mich an meinen Nachbarn. – Pamiętam mojego sąsiada.

Rzeczownik w bierniku ”Herrn” znajdziesz często w nagłówku listu:

An Herrn Müller – Do pana Müller

An Herrn Schmidt – Do pana Schmidt

Müller oraz Schmidt to najczęściej występujące nazwiska w Niemczech.

Zaimek dzierżawczy z rzeczownikami rodzaju męskiego w mianowniku (Nominativ / A) i bierniku (Akkusativ / A) w liczbie pojedynczej:

Zaimek dzierżawczy rzeczowników rodzaju żeńskiego jest bardzo łatwy do zapamiętania, ponieważ jest identyczny w mianowniku i bierniku.

 • meine Freundin (N) – meine Freundin (A) – moja przyjaciółka – moją przyjaciółkę
 • deine Nachbarin – deine Nachbarin – twoja sąsiadka – twoją sąsiadkę
 • seine Mutter – seine Mutter – jego mama – jego mamę
 • ihre Schwester – ihre Schwester – jej siostra – jej siostrę

Powyższe zaimki możesz dodać do dowolnej osoby rodzaju żeńskiego. Niezależnie jednak czy chcesz użyć tego rzeczownika w mianowniku czy też w bierniku, forma się nie zmieni. W każdym z tych przypadków zawsze przed rzeczownikiem pojawi się forma meine, deine, seine, ihre.

Rekcja czasownika – Najważniejsze czasowniki niemieckie z przyimkiem ”an + Akkusativ” – ĆWICZENIA

Ćwiczenie 1. Uzupełnij w zdaniach przyimek, z którym się łączy dany czasownik oraz zaimek w bierniku. W nawiasie podana jest podstawowa forma zaimka w mianowniku.

 1. Ich denke …… ……. (er) – Myślę o nim.
 2. Er wendet sich …….. …… mit Bitte um Hilfe. (ich) – On zwraca się do mnie o pomoc.
 3. Ihr glaubt ……. ……. (sie). – Wierzycie w nich.
 4. Du erinnerst dich bestimmt nicht …… …… (wir) – Z pewnością nie pamiętasz o nas.
 5. Wir schreiben morgen …….. …….. (ihr) – Jutro do was napiszemy.

Ćwiczenie 2. Utwórz pytania z zaimkiem pytającym ”wen” do każdego z powyższych zdań ze słów w nawiasie. Wszystkie czasowniki są podane w podstawowej formie. Zmień odpowiednio formę czasowników w każdym pytaniu.

 1. (denken, an, wen, du)? – O kim myślisz?
 2. (an, sich wenden, er, wen, mit Bitte um Hilfe)? – Do kogo zwraca się o pomoc?
 3. (wen, glauben, an, wir)? – W kogo wierzymy?
 4. (sich erinnern, an, ich, wen, bestimmt nicht)? – Kogo z pewnością nie pamiętam?
 5. (wen, an, schreiben, ihr, morgen)? – Do kogo napiszecie jutro?

Ćwiczenie 3. Odpowiedz na pytania używając zaimka podanego w nawiasie.

 1. An wen denkst du jetzt? – O kim teraz myślisz? (ich)
 2. An wen erinnerst du dich bestimmt nicht? – O kim z pewnością nie pamiętasz? (du)
 3. An wen glaubst du nicht? – W kogo nie wierzysz? (wir)
 4. An wen schreibst du den Brief? – Do kogo piszesz ten list? (sie)
 5. An wen wendest du dich mit der Frage? – Do kogo zwracasz się z tym pytaniem? (er)

Ćwiczenia z zaimkiem dzierżawczym w bierniku

Ćwiczenie 4. Wstaw zaimek dzierżawczy w bierniku w poniższych zdaniach w czasie przeszłym Imperfekt. W nawiasie podany jest rzeczownik w mianowniku.

 1. Ich dachte gestern an …… ….. (meine Nachbarin) – Myślałam wczoraj o swojej sąsiadce.
 2. Er schrieb an ….. …… (seine Tante) eine E-Mail. – Napisał do swojej cioci maila.
 3. Sie wandte sich an ….. …… mit Bitte um Gehaltserhöhung. (ihr Chef) – Zwróciła się do szefa z prośbą o podwyżkę.
 4. Ich glaubte immer an ….. ….. (mein Sohn) – Zawsze wierzyłam w swojego syna.
 5. Sie erinnerte sich plötzlich an ……. ……… (ihr Deutschlehrer) – Nagle przypomniała sobie swojego nauczyciela niemieckiego.

Ćwiczenie 5. Wstaw w poniższych zdaniach odpowiedni przyimek oraz zaimek osobowy lub rzeczownik podany w nawiasie we właściwej formie.

 1. Denk manchmal …. …. ….! (dein Bruder) – Pomyśl czasem o swoim bracie.
 2. Erinnere dich ab und zu …. …..! (ich) – Pamiętaj czasem o mnie.
 3. Schreiben Sie …. …… ….. (Ihr Arzt) eine E-Mail. – Proszę napisać e-mail do swojego lekarza.
 4. Wende dich …. …. …. (dein Chef) um eine Gehaltserhöhung. – Zwróć się do swojego szefa o podwyżkę.
 5. Glaub …. ….! (du) – Uwierz w siebie!

Rekcja czasownika – Najważniejsze czasowniki niemieckie – ROZWIĄZANIA ĆWICZEŃ

Ćwiczenie 1 – Rozwiązanie.

 1. Ich denke an ihn. – Myślę o nim.
 2. Er wendet sich an mich mit Bitte um Hilfe. – On zwraca się do mnie o pomoc.
 3. Ihr glaubt an sie. – Wierzycie w nich.
 4. Du erinnerst dich bestimmt an uns. – Z pewnością pamiętasz o nas.
 5. Wir schreiben morgen an euch. – Jutro do was napiszemy.

Ćwiczenie 2Rozwiązanie.

 1. An wen denkst du? – O kim myślisz?
 2. An wen wendet er sich mit Bitte um Hilfe? – Do kogo zwraca się o pomoc?
 3. An wen glauben wir? – W kogo wierzymy?
 4. An wen erinnere ich mich bestimmt nicht? – Kogo z pewnością nie pamiętam?
 5. An wen schreibt ihr morgen? – Do kogo napiszecie jutro?

Ćwiczenie 3 – Rozwiązanie.

 1. Ich denke jetzt an mich. – Myślę teraz o sobie.
 2. An dich erinnere ich mich bestimmt nicht. – Z pewnością nie pamiętam o tobie.
 3. Ich glaube nicht an uns. – Nie wierzę w nas.
 4. Ich schreibe den Brief an sie. – Piszę ten list do niej.
 5. Mit der Frage wende ich mich an ihn. – Z tym pytaniem zwracam się do niego.

Rozwiązania ćwiczenia 3 możesz modyfikować pamiętając, aby czasownik znajdował się zawsze na drugim miejscu i był ”przytulony” do czasownika. Zdanie 2 oraz 5 może więc wyglądać jak poniżej.

 • Ich erinnere mich an dich bestimmt nicht.
 • Ich wende mich an ihn mit der Frage.

Rozwiązania ćwiczeń z zaimkami dzierżawczymi w bierniku

Ćwiczenie 4 – Rozwiązanie.

 1. Ich dachte gestern an meine Nachbarin. – Myślałam wczoraj o swojej sąsiadce.
 2. Er schrieb an seine Tante eine E-Mail. – Napisał do swojej cioci maila.
 3. Sie wandte sich an ihren Chef mit Bitte um Gehaltserhöhung. – Zwróciła się do szefa z prośbą o podwyżkę.
 4. Ich glaubte immer an meinen Sohn. – Zawsze wierzyłam w swojego syna.
 5. Sie erinnerte sich plötzlich an ihren Deutschlehrer. – Nagle przypomniała sobie swojego nauczyciela niemieckiego.

Ćwiczenie 5 – Rozwiązanie

 1. Denk manchmal an deinen Bruder! – Pomyśl czasem o swoim bracie.
 2. Erinnere dich ab und zu an mich! – Pamiętaj czasem o mnie.
 3. Schreiben Sie an Ihren Arzt eine E-Mail. – Proszę napisać e-mail do swojego lekarza.
 4. Wende dich an deinen Chef um eine Gehaltserhöhung. – Zwróć się do swojego szefa o podwyżkę.
 5. Glaub an dich! – Uwierz w siebie!

GRATULACJE! Udało Ci się rozwiązać prawidłowo wszystkie zadania. Znasz więc nie tylko pięć czasowników z przyimkiem ”an”, ale również zaimki osobowe w bierniku oraz zaimki dzierżawcze w liczbie pojedynczej.

W następnym wpisie znajdziesz pięć czasowników, które łączą się z przyimkiem ”an” oraz biernikiem lub celownikiem. Zadanie będzie więc trochę trudniejsze, ale z pewnością sobie poradzisz! Pomogą Ci w tym ćwiczenia dodatkowe.

Zapraszam do wspólnej nauki czasowników z przyimkami.

Pozdrawiam i życzę Ci słonecznego dnia!

Dorota

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*