sendete czy sandte

Sendete czy sandte, gesendet czy gesandt? Która forma jest poprawna? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Co najwyżej można odpowiedzieć jak prawnicy: To zależy.

Czy czasownik senden odmienia się regularnie czy nieregularnie w czasie przeszłym Imperfekt lub Perfekt zależy od jego znaczenia.

Czasownik mieszany senden

Czasownik senden należy do grupy czasowników mieszanych, w których zmienia się temat czasownika, co jest cechą czasowników mocnych. Temat bezokolicznika send- zmienia się w czasie przeszłym Imperfekt oraz Perfekt na sand- (Imperfekt: sandte, Perfekt: gesandt).

ODMIANA CZASOWNIKA SENDEN W CZASIE TERAŹNIEJSZYM

Jako czasownik mieszany otrzymuje on w czasie przeszłym Imperfekt końcówki charakterystyczne dla czasowników regularnych. Do zmienionego tematu sand-dodajemy –te oraz odpowiednie końcówki w zależności od osoby.

ODMIANA CZASOWNIKA SENDEN W CZASIE PRZESZŁYM IMPERFEKT

ODMIANA CZASOWNIKA SENDEN W CZASIE PRZESZŁYM PERFEKT

Czasownik mieszany senden tworzy czas przeszły Perfekt z czasownikiem posiłkowym haben. Imiesłów czasu przeszłego Partizip II przyjmuje formę: gesandt.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ:

Czas przeszły Perfekt - czasnaniemiecki.pl
Czas przeszły Perfekt – czasnaniemiecki.pl

sendete czy sandte – wysłać list, paczkę

 • Ich sandte einen Brief an den Präsidenten. – Wysłałam list do prezydenta.
 • Er sandte einen Brief nach Brüssel. – On wysłał list do Brukseli.
 • Sie sandten ein Paket an mich. – Oni wysłali do mnie paczkę.
 • Wir sandten ein Paket mit Kleidungsstücken an Bedürftige. – Wysłaliśmy paczkę z ubraniami do potrzebujących.
 • Der Minister sandte dem Botschafter Glückwünsche zum 50. Geburtstag. – Minister wysłał do ambasadora życzenia z okazji 50 urodzin.

Czasownik senden w znaczeniu wysyłać list, paczkę lub inną fizyczną rzecz czy też wiadomość, życzenia występuje w formie sandte / gesandt. Czasownik regularny senden oraz jego forma Imperfekt sendete i Perfekt gesendet są również poprawne, lecz rzadziej używane.

Nie można jednak powiedzieć, że forma sandte / gesandt jest formą przestarzałą, co często sugeruje się w przypadku występujących równocześnie form regularnych i nieregularnych. Chyba, że uznamy wysyłanie listów za archaiczną formę korespondencji 🙂

W znaczeniu wysyłania listów lub paczek senden zastępuje czasownik schicken, który używany jest w mowie potocznej. Forma sandte / gesandt jest więc wyższą formą, bardziej górnolotną, oficjalną.

sendete czy sandte – wysłać przedstawiciela

Czasownika senden w formie sandte / gesandt użyjemy również w zdaniach wyrażających wysyłanie osób, np. wojska, żołnierzy jak również przedstawiciela, ministra, posła na oficjalne spotkania, z oficjalną wizytą.

 • Der Geschäftsführer sandte zur Verhandlung seinen Vertreter. – Prezes wysłał na rozprawę swojego przedstawiciela.
 • Man sandte Soldaten ins Katastrophengebiet. – Wysłano wojsko na obszar dotknięty klęską żywiołową.

Od czasownika mieszanego senden pochodzi rzeczownik der Gesandte (posłaniec, wysłannik).

Czasownik regularny senden

Czasownik senden może również odmieniać się całkowicie regularnie w czasie przeszłym. Wówczas temat czasownika nie zmienia się.

Podstawowa forma w czasie przeszłym Imperfekt brzmi: sendete. Natomiast imiesłów czasu przeszłego Perfekt ma formę: gesendet.

sendete czy sandte – wysłać dane, e-mail, SMS

Czasownika mieszanego senden w formie przeszłej sandte / gesandt używamy w zdaniach informujących o wysłaniu przedmiotów, wiadomości pisemnych czy też osób.

Natomiast w przypadku wysyłania wiadomości drogą elektroniczną, w zdaniach używamy czasownika regularnego senden, w formie przeszłej sendete / gesendet.

 • Eine E-Mail wird automatisch gesendet. – Wiadomość e-mail zostanie automatycznie wysłana.
 • Das Formular wird per E-Mail gesendet. – Formularz zostanie wysłany przez e-mail.
 • Ich habe eine E-Mail gesendet. – Wysłałam e-mail.
 • Die Nachricht wurde an meine E-Mail-Adresse gesendet. – Wiadomość została wysłana na mój adres e-mail.
 • Ich habe eine SMS an mehrere Personen gesendet. – Wysłałam wiadomość SMS do kilku osób.
 • Die Daten wurden gesendet. – Dane zostały wysłane.
 • Er hat einige Dateien über Bluetooth an meinen Computer gesendet. – On wysłał kilka plików na mój komputer przez Bluetooth.

sendete czy sandte – WYSYŁANIE

Podsumowując można powiedzieć:

 • Czasownik mieszany w czasie przeszłym w formie sandte / gesandt używany jest częściej niż czasownik regularny w formie sendete / gesendet
 • senden w formie Imperfekt sandte oraz Perfekt gesandt oznacza wysyłanie przedmiotów fizycznych w formie listu, kartki, paczki, jak również osób z oficjalną wizytą
 • Czasownik regularny senden zarezerwowany jest dla korespondencji drogą elektroniczną oraz wysyłania danych, dokumentów w formie plików
 • Obie formy przeszłe czasownika senden są poprawne. Częstotliwość ich używania jest związana z położeniem geograficznym
 • Różnice w używaniu czasownika słabego lub mieszanego występują nie tylko w poszczególnych krajach z obszaru niemieckojęzycznego, ale również na terenie krajów związkowych w Niemczech, Austrii czy Szwajcarii

Szczegółowe dane dotyczące używania czasownika senden w poszczególnych regionach poznasz czytając artykuł na stronie mediawiki.ids-mannheim.de

sendete / gesendet – WYŚWIETLAĆ, NADAWAĆ

Czasownik regularny senden nie jest zastępowany czasownikiem mieszanym senden w znaczeniu wyświetlać, nadawać, emitować.

 • Der Fernsehsender sendete den Film am 11.05.1998. – Stacja telewizyjna nadała ten film 11 maja 1998 roku.
 • Das Radio sendete täglich eine Unterhaltungssendung. – W radio nadawany był codziennie program rozrywkowy.
 • Das Radio sendete live aus München. – Radio nadawało na żywo z Monachium.
 • Es wurde im Radio gesendet. – Było transmitowane w radio.
 • Der Gottesdienst wurde im Radio gesendet. – Msza była transmitowana w radio.
 • Der Film darf im Fernsehen nicht gesendet werden. – Tego filmu nie można wyświetlać w telewizji.

ZNASZ JUŻ ODPOWIEDŹ NA PYTANIE, KIEDY MOŻNA UŻYĆ FORMY nieregularnej sandte / gesandt wymiennie z formą regularną sendete / gesendet.

Forma nieregularna uważana jest za formę przestarzałą i będzie stopniowo wypierana przez formę regularną. Prawdopodobnie! Język jest zawsze żywy i czas pokaże, czy forma sandte / gesandt zniknie całkowicie.

Na dzień dzisiejszy forma sandte /gesandt jest używana nawet częściej niż forma regularna sendete / gesendet.

Forma regularna jest natomiast preferowana w zdaniach, w których mowa jest o wysyłaniu danych, plików, wiadomości e-mail czy SMS.

Wyjątkiem jest tylko wysyłanie fal radiowych czy telewizyjnych. W tym przypadku jedyną poprawną formą jest w czasie przeszłym Imperfekt sendete oraz w czasie przeszłym Perfekt gesendet.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ.

Czas przeszły Imperfekt - czasnaniemiecki.pl
Czas przeszły Imperfekt – czasnaniemiecki.pl

sandte / gesandt, sendete / gesendet – ĆWICZENIA

I. ODPOWIEDZ NA KILKA PYTAŃ.

 1. Welche Kinderserie wird heute im Fernsehen gesendet?
 2. Was hast du deiner Mutter zum Geburtstag gesandt?
 3. Wann hat er die PDF-Datei gesendet?
 4. An welche E-Mail-Adresse hast du die E-Mail gesendet?
 5. Welche Art von Musik wird heute Abend im Radio gesendet?

II. UZUPEŁNIJ ZDANIA CZASOWNIKIEM SENDEN W ODPOWIEDNIEJ FORMIE.

 1. Ich …….. einen Brief an den Präsidenten.
 2. Das Formular wird per E-Mail ………….
 3. Man ……… Soldaten ins Katastrophengebiet.
 4. Sie ………. ein Paket an mich.
 5. Ich habe eine SMS an mehrere Personen ………

GRATULACJE! Potrafisz tworzyć prawidłowe zdania z czasownikiem mieszanym oraz regularnym senden. Już nie musisz się zastanawiać, która forma jest poprawna sandte czy sendete.

I to już koniec dzisiejszej lekcji. Zapraszam do nauki języka niemieckiego z czasnaniemiecki.pl Wkrótce kolejne odpowiedzi na Twoje pytania.

Pozdrawiam ciepło i życzę wspaniałego dnia!

Dorota

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*