Stopniowanie przymiotników niemieckich

Stopniowanie przymiotników niemieckich - czasnaniemiecki.pl
Stopniowanie przymiotników niemieckich – czasnaniemiecki.pl

Stopniowanie przymiotników niemieckich – Steigerung der Adjektive jest kontynuacją wpisu Stopniowanie przysłówków niemieckich, ponieważ główne zasady stopniowania przymiotników są podobne do stopniowania przysłówków. Dodatkowo dowiesz się, kto wygrał w rankingu magazynu Forbes jako najbogatszy człowiek świata oraz najbogatsza kobieta świata.

Spis treści:

Die reichste Frau der Welt – Stopniowanie przymiotników – Przykłady

Poniżej znajdziesz przykładowy tekst z wszystkimi możliwymi formami stopniowania przymiotników zarówno w formie orzecznika jak i przydawki.

Tłumaczenie tekstu znajduje się na końcu wpisu w ćwiczeniach.

Die reichste Frau der Welt

Die vermögendste Frau der Welt kommt aus Frankreich. Françoise Bettencourt-Meyers ist sehr reich. Ihr gehört das riesengroße Vermögen von 73,6 Milliarden US-Dollar. Sie ist jedoch nicht so reich wie Elon Musk. Er besitzt das größte Vermögen, das derzeit 304,2 Milliarden US-Dollar beträgt. Die reiche Enkelin des L’Oréal-Gründers ist auch Autorin von Bibelkommentaren und Arbeiten über jüdisch-christliche Beziehungen. Sie ist reicher als die Amazon-Mitgründerin MacKenzie Scott.

MacKenzie Scott – Die weniger reiche Philanthropin

Obwohl die Ex-Frau von Jeff Bezos weniger reich als die Französin ist, spendet sie Milliarden UD-Dollar an gemeinnützige Organisationen. Ihr gehört das viel kleinere Vermögen als das Vermögen von Jeff Bezos. Der drittreichste Mensch der Welt besitzt 196,3 Milliarden US-Dollar und Frau Scott nur 53 Milliarden US-Dollar. Als Philanthropin kann die bekannte Milliardärin ein Muster für die Superreichen sein. Die Reiche ist auch Schriftstellerin.

Susanne Klatten – Die reichste Deutsche

Die reichste Deutsche ist Susanne Klatten. Die deutsche Unternehmerin ist die Tochter des Industriellen Herbert Quandt. Das große Vermögen beträgt 27,7 Milliarden US-Dollar. Die wohlhabende BMW-Erbin ist auch Philanthropin und fördert Hunderte gemeinnützige Organisationen.

Am reichsten

Am reichsten von den Frauen ist Françoise Bettencourt-Meyers. Sie ist auch die reichste Frau der Welt. Der vermögendste Mann der Welt ist Elon Musk.

Stopniowanie przymiotników – Podstawowe zasady

Wyróżniamy trzy stopnie przymiotników:

 1. Równy (der Positiv) – reich
 2. Wyższy (der Komparativ) – reicher
 3. Najwyższy (der Superlativ) – am reichsten / die reichste

W stopniu wyższym dodajemy do przymiotnika w stopniu równym końcówkę -er, natomiast w stopniu najwyższym do przymiotnika w stopniu równym dodajemy końcówkę -sten oraz wstawiamy przed nim dodatkowo przyimek am.

 • reich + er = reicher – bogatszy
 • am reich + sten = am reichsten – najbogatszy

Zasady tej jednak nie stosuje się w przypadku przymiotników w stopniu najwyższym w formie przydawki. Wówczas należy przed przymiotnikiem wstawić odpowiedni rodzajnik (na przykład der, die, das) oraz dodać do przymiotnika w stopniu równym końcówkę -ste.

Wszystkie przymiotniki w formie przydawki występujące przed rzeczownikiem odmieniają się podobnie przez przypadki. Dlatego też rodzajnik rzeczownika oraz końcówka przymiotnika zmieniają się w każdym przypadku w zależności od rodzaju rzeczownika.

 • die reich + ste = die reichste Frau (Mianownik – Nominativ/rodzaj żeński) – najbogatsza kobieta
 • der reichste Mensch (Mianownik – Nominativ/rodzaj męski) – najbogatszy człowiek
 • das größte Vermögen (Mianownik – Nominativ/rodzaj nijaki) – największy majątek

W przypadku przymiotników składających się z kilku przymiotników tworzących jeden wyraz, stopniujemy ostatni z nich.

 • ehrgeizig – ehrgeiziger – am ehrgeizigsten – ambitna
 • altmodisch – altmodischer – am altmodischsten – staromodny

Przymiotniki zakończone na -el lub -er

Przymiotniki zakończone na -el, na przykład dunkel w stopniu wyższym (der Komparativ) tracą samogłoskę -e-. Natomiast w stopniu najwyższym stopniujemy je regularnie. Podobnie stopniujemy przymiotniki zakończone na –er, na przykład teuer, w których końcówka -er występuje po dyftongach, czyli dwóch samogłoskach

 • dunkel – dunkler – am dunkelsten – ciemny
 • heikel – heikler – am heikelsten – drażliwy
 • komfortabel – komfortabler – am komfortabelsten – wygodny
 • teuer – teurer – am teuersten – drogi
 • sauer – saurer – am sauersten – kwaśny

Stopień najwyższy przymiotników z końcówką -esten

Stopień najwyższy przymiotników w formie orzecznika tworzymy dodając przyimek am przed przymiotnikiem oraz końcówkę -sten. Natomiast w niektórych przypadkach musimy dodać końcówkę -esten, aby łatwiej wymówić trudne słowo.

Przymiotniki niemieckie w stopniu najwyższym w formie przydawki tworzymy dodając przed przymiotnikiem właściwy rodzajnik (na przykład der, die, das) oraz końcówkę -ste w mianowniku. Również w przypadku przymiotnika jako przydawki musimy czasami dodać końcówkę -este.

Końcówkę -esten / -este dodajemy:

Jeżeli przymiotnik zakończony jest na:

 • samogłoskę (leise – cichy) – am leisesten / die leiseste
 • -d (wild – dziki) – am wildesten / das wildeste
 • -t (laut – głośny) – am lautesten / der lauteste
 • -tz (spitz – uszczypliwy, ostry) – am spitzesten / die spitzeste
 • -z (stolz – dumny) – am stolzesten / das stolzeste
 • -sch (hübsch – ładny) – am hübschesten / der hübscheste
 •  (heiß – gorący) – am heißesten / die heißeste
 • -los (lieblos – nieczuły, obojętny) – am lieblosesten / der liebloseste

Wyjątkami są przymiotniki niemieckie:

 • groß – am größten
 • zakończone na -isch
  • hygienisch – am hygienischsten – higieniczny
  • praktisch – am praktischsten – praktyczny
 • w formie imiesłowu czasu teraźniejszego (bezokolicznik +d)
  • bedeutend – am bedeutendsten – znaczący
  • passend – am passendsten – pasujący

Porównania z “wie”

Porównując równorzędne cechy używamy przymiotnika w stopniu równym oraz oraz spójnika wie (jak). Przymiotnik może być również poprzedzony słowami so (tak), ebenso, genauso (tak samo). Dodatkowo możemy użyć takiego porównania w formie przeczącej nicht so reich wie (nie tak bogata jak).

Die L’Oréal-Erbin ist jedoch nicht so reich wie Elon Musk. – Spadkobierczyni koncernu L’Oréal nie jest tak bogata jak Elon Musk.

Porównania z “als”

Porównując cechy nierównorzędne używamy przymiotników w stopniu wyższym oraz spójnika als (niż). Dodatkowo przed przymiotnikiem możemy dodać viel, (bardziej), weniger (mniej), noch (jeszcze).

Die starke und kluge Geschäftsfrau ist reicher als die Amazon-Mitgründerin MacKenzie Scott. – Ta silna i mądra businesswoman jest bogatsza niż współzałożycielka Amazon MacKenzie Scott.

Obwohl die Ex-Frau von Jeff Bezos weniger reich als die Französin ist, spendet sie Milliarden UD-Dollar an gemeinnützige Organisationen. – Mimo, że była żona Jeff’a Bezos jest mniej bogata niż Francuzka, przekazuje miliardy dolarów amerykańskich na organizacje charytatywne.

Ihr gehört das viel kleinere Vermögen als das Vermögen von Jeff Bezos. – Należy do niej o wiele mniejszy majątek niż majątek Jeff’a Bezos.

W przypadku czasowników rozdzielnie złożonych oraz zdań z czasami złożonymi (Perfekt), spójnik als znajduje się po takich czasownikach na końcu zdania.

 • Ich kaufe immer mehr ein als sie. – Zawsze robię większe zakupy niż ona.
 • Ich habe viel mehr eingekauft als sie.

Porównania z “von”

Porównania w stopniu najwyższym tworzymy używając przyimka von z celownikiem (Dativ) po przymiotniku w stopniu najwyższym. Zamiast tego spójnika możemy również użyć przyimka unter.

Am reichsten von den Frauen ist Françoise Bettencourt-Meyers. – Najbogatsza z tych kobiet jest Françoise Bettencourt-Meyers.

Stopniowanie przymiotników – Formy nieregularne

Niektóre przymiotniki stopniujemy nieregularnie i ich form należy nauczyć się na pamięć.

Jednosylabowe przymiotniki

Jednosylabowe przymiotniki niemieckie z samogłoską a, o, u stopniujemy dodając do nich przegłos. Jednak nie wszystkie takie przymiotniki otrzymują przegłos. Przykładem jest przymiotnik stur – sturer – am stursten. Dlatego też musisz zapamiętać stopniowanie poniższych przymiotników niemieckich.

Stopniowanie przymiotników niemieckich - Przymiotniki z przegłosem - czasnaniemiecki.pl
Stopniowanie przymiotników niemieckich – Przymiotniki z przegłosem – czasnaniemiecki.pl

Jak widzisz wszystkie z powyższych przymiotników są jednosylabowe z wyjątkiem gesund. Ma on dwie sylaby, jednak stopniujemy go wg powyższego wzoru dodając przegłos.

Nieregularnie stopniowane przymiotniki niemieckie

Niektóre przymiotniki stopniujemy nieregularnie nie tylko dodając przegłos, ale zmieniając całkowicie ich formy w stopniu wyższym oraz najwyższym. Również tych przymiotników trzeba nauczyć się na pamięć.

 • gut – besser – am besten / die beste (dobra)
 • hoch – höher – am höchsten / der höchste (wysoka)
 • nah – näher – am nächsten / das nächste (bliska)
 • viel – mehr (forma nieodmienna) – am meisten / die meisten (duża)
 • oft – häufiger – am häufigsten / die häufigste (częsta)
 • wenig – minder – am mindesten / der mindeste (mała)
 • wenig – weniger (forma nieodmienna) – am wenigsten / die wenigste (mała)

Przymiotnik jako orzecznik

Przymiotnik w formie orzecznika jest nieodmienny. Występuje on po czasownikach takich jak sein, werden, bleiben. Określa on wówczas podmiot w zdaniu. Może jednak określać również dopełnienie w bierniku. Wówczas występuje z takimi czasownikami jak finden, halten für, bezeichnen als, nennen.

Die starke und kluge Geschäftsfrau ist reicher als die Amazon-Mitgründerin MacKenzie Scott. – Ta silna i mądra businesswoman jest bogatsza niż współzałożycielka Amazon MacKenzie Scott.

Am reichsten von den Frauen ist Françoise Bettencourt-Meyers. – Najbogatsza z tych kobiet jest Françoise Bettencourt-Meyers.

Przymiotnik jako przydawka – Stopniowanie

Przymiotnik w formie przydawki jest odmieniany przez przypadki i występuje przed rzeczownikiem z rodzajnikiem lub zaimkiem dzierżawczym, który zależy od rodzaju rzeczownika występującego po przydawce.

Przydawka w stopniu najwyższym występuje z rodzajnikiem określonym lub zaimkiem dzierżawczym. Natomiast przydawka w stopniu wyższym może występować z innymi rodzajnikami, zazwyczaj z rodzajnikiem nieokreślonym.

W dzisiejszym wpisie omawiam tylko stopniowanie przymiotników w mianowniku i bierniku z rzeczownikami rodzaju żeńskiego, męskiego i nijakiego. Wszystkie rzeczowniki podane są z rodzajnikiem określonym der, die lub das.

Die reiche Enkelin des L’Oréal-Gründers ist auch Autorin von Bibelkommentaren und Arbeiten über jüdisch-christliche Beziehungen. – Bogata wnuczka założyciela koncernu L’Oréal jest również autorką komentarzy biblijnych oraz prac dotyczących związków żydowsko-chrześcijańskich.

Die vermögendste Frau der Welt kommt aus Frankreich. – Najbogatsza kobieta świata pochodzi z Francji.

Ihr gehört das riesengroße Vermögen von 73,6 Milliarden US-Dollar. – Należy do niej ogromny majątek w wysokości 73,6 miliardów dolarów amerykańskich.

Er besitzt das größte Vermögen, das derzeit 304,2 Milliarden US-Dollar beträgt. – Posiada największy majątek, który wynosi 304,2 miliardy dolarów amerykańskich.

Der vermögendste Mann der Welt ist Elon Musk. – Najbogatszym mężczyzną świata jest Elon Musk.

Jak widzisz w powyższych przykładach przed każdym przymiotnikiem w formie przydawki znajduje się rodzajnik określony die, der, lub das. Natomiast każda przydawka jest zakończona na literę -e.

Rzeczowniki odprzymiotnikowe – die Reiche

Od przymiotników w stopniu równym możemy również utworzyć rzeczowniki. Zapisujemy wówczas przymiotnik zakończony na -e wielką literą oraz z rodzajnikiem określonym der (mężczyzna – der Reiche) lub die (kobieta – die Reiche lub kilka osób – die Reichen). Jeżeli rzeczownik oznacza grupę osób, wówczas na końcu znajduje się -en.

Rzeczowniki odprzymiotnikowe odmieniamy jak przymiotniki, nie jak rzeczowniki.

Die bekannte Milliardärin kann ein Muster für die Superreichen sein. – Ta znana miliarderka może być przykładem dla innych bogaczy.

Die Reiche ist auch Schriftstellerin. – Ta bogaczka (bogata kobieta) jest również pisarką.

Susanne Klatten – Die reichste Deutsche – Susanne Klatten – Najbogatsza Niemka

superreich – die superreichen Menschen – die Superreichen – bardzo bogaty – bardzo bogaci ludzie – bogacze, miliarderzy

reich – die reiche Frau – die Reiche – bogata – bogata kobieta – bogaczka [Polski odpowiednik nie brzmi niestety najładniej]

deutsch – die deutsche Frau – die Deutsche – niemiecki – niemiecka kobieta – Niemka

Stopniowanie przymiotników niemieckich – Ćwiczenia

Wszystkie rozwiązania ćwiczeń znajdziesz w dzisiejszym tekście o najbogatszych ludziach świata klikając na link przy każdym ćwiczeniu.

Ćwiczenie 1.Die reichste Frau

Wstaw w poniższych zdaniach przymiotnik podany w nawiasie w odpowiedniej formie, w stopniu równym (Positiv – P), wyższym (Komparativ – K) lub najwyższym (Superlativ – S).

 1. Die … Frau der Welt kommt aus Frankreich. (vermögend – S) – Ta najbogatsza kobieta świata pochodzi z Francji.
 2. Françoise Bettencourt-Meyers ist sehr . (reich – P) – Françoise Bettencourt-Meyers jest bardzo bogata.
 3. Ihr gehört das … Vermögen von 73,6 Milliarden US-Dollar. (riesengroß – P) – Należy do niej ogromny majątek w wysokości 73,6 miliarda dolarów amerykańskich.
 4. Sie ist jedoch nicht so … wie Elon Musk. (reich – P) – Nie jest ona tak bogata jak Elon Musk.
 5. Er besitzt das … Vermögen, das derzeit 304,2 Milliarden US-Dollar beträgt. (groß – S) Posiada on największy majątek, który obecnie wynosi 304,2 miliardy dolarów amerykańskich.
 6. Die … Enkelin des L’Oréal-Gründers ist auch Autorin von Bibelkommentaren und Arbeiten über jüdisch-christliche Beziehungen. (reich – P) – Bogata wnuczka założyciela koncernu L’Oréal jest równmież autorką komentarzy biblijnych oraz prac dotyczących związków żydowsko-chrześcijańskich.
 7. Sie ist … als die Amazon-Mitgründerin MacKenzie Scott. (reich – K) – Jest bogatsza niż współzałożycielka Amazon MacKenzie Scott.

Ćwiczenie 2.MacKenzie Scott

Proszę wstawić brakujące wyrażenia podane w nawiasie w odpowiedniej kolejności. Wszystkie wyrazy są w prawidłowej formie.

 1. Obwohl die Ex-Frau von Jeff Bezos die Französin ist, spendet sie Milliarden UD-Dollar an gemeinnützige Organisationen. (als, reich, weniger) – Mimo,że była żona Jeff’a Bezos jest mniej bogata niż Francuzka, przekazuje miliardy dolarów na organizacje charytatywne.
 2. Ihr gehört Vermögen als das Vermögen von Jeff Bezos. (kleiner, das, viel) – Należy do niej o wiele mniejszy majątek niż majątek Jeff’a Bezos.
 3. der Welt besitzt 196,3 Milliarden US-Dollar und Frau Scott nur 53 Milliarden US-Dollar. (Mensch, drittreichste, der) – Trzeci najbogatszy człowiek świata posiada 196,3 miliardy dolarów amerykańskich a pani Scott tylko 53 miliardy.
 4. Als Philanthropin kann die bekannte Milliardärin ein Muster für sein. (Supperreichen, die) – Jako filantrop ta znana miliarderka może być wzorem dla innych bogaczy.
 5. ist auch Schriftstellerin. (Reiche, die) – Ta bogata kobieta jest również pisarką.

Ćwiczenie 3. Susanne Klatten

Wstaw prawidłowe końcówki przymiotników, również rzeczowników odprzymiotnikowych.

 1. Die reich… Deutsch… ist Susanne Klatten. – Najbogatszą Niemką jest Susanne Klatten.
 2. Die deutsch… Unternehmerin ist die Tochter des Industriellen Herbert Quandt. – Ta niemiecka businesswoman jest córką przemysłowca Herberta Quandt.
 3. Das groß… Vermögen beträgt 27,7 Milliarden US-Dollar. – Ten duży majątek wynosi 27,7 miliardów dolarów amerykańskich.
 4. Die wohlhabend… BMW-Erbin ist auch Philanthropin und fördert Hunderte gemeinnützige Organisationen. – Ta zamożna spadkobierczyni BMW jest również filantropem i wspiera setki organizacji charytatywnych.
 5. Am reich… von den Frauen ist Françoise Bettencourt-Meyers. – Najbogatszą z kobiet jest Françoise Bettencourt-Meyers.
 6. Sie ist auch die reich… Frau der Welt. – Jest ona również najbogatszą kobietą świata.
 7. Der vermögend… Mann der Welt ist Elon Musk. – Najbardziej zamożnym mężczyzną świata jest Elon Musk.

Wśród najbogatszych kobiet świata na drugim miejscu w rankingu magazynu Forbes znalazła się również Alice Walton, córka zmarłego założyciela amerykańskiej sieci supermarketów Walmart.

Natomiast wśród najbogatszych mężczyzn króluje Elon Musk, następnie Bernard Arnault, najbogatszy Europejczyk. Trzecim najbogatszym człowiekiem świata jest wspomniany już w dzisiejszym tekście Jeff Bezos. Bill Gates znajduje się w tym rankingu na czwartym miejscu.

Nie ma jednak w pierwszej dziesiątce rankingu żadnego Niemca. Ale jest Niemka i jej wartość majątku już znasz. A przy okazji umiesz stopniować przymiotniki niemieckie. Gratulacje!

Pozdrawiam ciepło i życzę wspaniałego dnia!

Dorota

Teksty źródłowe: Die 10 reichsten Frauen der Welt im Forbes Ranking 2022 oraz Das sind die zehn reichsten Menschen der Welt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*